Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е највисока образовна и научна и јавна установа од областа на филолошките науки во Република Македонија. Наречен е по истакнатниот книжевник и јазичар Блаже Конески (1921-1993) — еден од првите негови професори.

Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје
Виддржавен
Основан1974
Деканд-р Владимир Мартиновски
МестоСкопје, Македонија
flf.ukim.mk

Основање

уреди

Филолошкиот факултет бил основан со закон што го донела Владата на НР Македонија за организирање универзитет во Скопје во 1945 година и со посебно решение во 1946 година. Првиот декан бил Михаил Петрушевски, а првите предавања започнале на 16 декември 1946 како дел од тогашниот прв македонски факултет - филозофскиот факултет, кој е темелник на тогаш идниот македонски универзитет, денешниот „Св. Кирил и Методиј”. Денес факултетот постои веќе 63 години, а како самостојна институција од 1974. Во 1995 година Филолошкиот факултет бил преименуван во Филолошки факултет „Блаже Конески“.

Први професори

уреди

Првите петмина професори на Филолошкиот факултет на универзитетот во Скопје биле:

Катедри

уреди

Додипломските студии на факултетот траат четири години, а од 2005 година наставата се изведува според критериумите на европскиот кредит трансфер систем и Болоњската декларација. Наставно-научната работа на факултетот се изведува преку единаесет катедри на првиот циклус студии[1]:

Постојат исто така уште два оддела:

 • Оддел за настава по странски јазик на нематичните факултети
 • Центар за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик

Покрај јазиците на катедрите, на факултетот се изучуваат и следниве јазици[2]:

Вториот циклус студии е организиран во четири научни области[3]:

 • Македонски јазик
 • Македонска книжевност
 • Наука за јазик (албански, турски, англиски, германски, романистика, славистика)
 • Наука за книжевност (општа и компаративна, албанска, англиска, турска, германска, романистика, славистика)
 • Конференциско толкување

На третиот циклус студии се нудат три студиски програми[4]:

 • Наука за јазик
 • Наука за книжевност
 • Македонистика

Библиотека

уреди

Филолошкиот факултет располага со девет библиотеки при соодветните катедри. Библиотеките располагаат со богат фонд на книги и списанија што го користат голем број студенти, наставници и научни работници од факултетот и надвор од него. Фондот на книги и списанија се обновува постојано со средства на факултетот, но и со донации на странски амбасади, културни центри и други институции на земји чии јазици се изучуваат на филолошкиот факултет.

Издавачка дејност

уреди

Факултетот има и издавачка дејност. Покрај издавањето учебници за потребите на наставата, разни информативни и прирачни книги за студентите, се издаваат и низа монографски трудови од разни области на филолошките науки, речници и други лексикографски трудови. Активно се издаваат списанијата „Славистички студии“ и „Современа филологија“.[5]

Извори

уреди
 1. „Прв циклус – додипломски студии – Филолошки факултет „Блаже Конески". Архивирано од изворникот на 2019-04-06. Посетено на 2019-04-08.
 2. Активни студиски програми Архивирано на 6 април 2019 г., Филолошки факултет „Блаже Конески“
 3. „Втор циклус – постдипломски студии – Филолошки факултет „Блаже Конески". Архивирано од изворникот на 2019-04-06. Посетено на 2019-04-08.
 4. „Трет циклус – докторски студии – Филолошки факултет „Блаже Конески". Архивирано од изворникот на 2019-04-09. Посетено на 2019-04-08.
 5. „Издавачка дејност – Филолошки факултет „Блаже Конески". Архивирано од изворникот на 2019-04-06. Посетено на 2019-04-08.

Надворешни врски

уреди