Детска радост

Детска радост е македонска издавачка куќа со седиште во Скопје.

ИсторијаУреди

Во 1970-тите, „Детска радост“ била организација (т.н. Основна организација на здружениот труд, ООЗТ) во составот на НИП „Нова Македонија“, а нејзин директор бил Александар Поповски - Личо.[1]

Организација и менаџментУреди

Редакцијата „Детска радост“ претставува дел од издавачката куќа „Просветно дело“ од Скопје. Седиштето на редакцијата „Детска радост“ се наоѓа на ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 15, во Скопје.[2] Генерален директор на „Детска радост“ е Павле Петров, Ненад Гвозденовиќ е главен и одговорен уредник, додека Ирина Ставрева е уредник.[3]

Каталог на изданијаУреди

1950-тиУреди

1960-тиУреди

  • Славко Јаневски, Песни (1967)

1970-тиУреди

1980-тиУреди

1990-тиУреди

2000-тиУреди

2010-тиУредиПокрај книгите, редакцијата „Детска радост“ го издава и списанието за деца „Другарче

НаводиУреди

  1. Астрид Линдгрен, Повести за Карлсон. Скопје: Детска радост, 1978.
  2. Другарче, година LIV, број 1052, ноември 2014.
  3. Славко Јаневски, Шеќерна приказна, Скопје: Просветно дело АД, Редакција „Детска радост“, 2004.
  4. „Библиографија на делата на Славко Јаневски“, во: Славко Јаневски, Коренот на стеблото ја надминува мерата на нивните разуми, Скопје: Темплум, 2014, стр. 133-136.
  5. Астрид Линдгрен, Повести за Карлсон. Скопје: Детска радост, 1978.
  6. Анте Поповски, Дрво што крвави. Скопје: Детска радост, Наша книга, Македонска книга, Култура, Мисла, 1991.
  7. Георги Господинов, Природен роман. Скопје: Темплум, 2003, стр. 20.
  8. Роберт Алаѓозовски, „Кога розевото ќе зацрвени до мрак“, Економија и бизнис, година 18, број 217/218, јули/август 2016, стр. 101.