„Басни (избор)“ — книга со басни, издание на Просветно дело, Редакција „Детска радост“ од 2009 година. Книгата, со димензии од 20 сантиметри и со обем од 56 страници, е испечатена во печатницата „Напредок“ во Тетово. Таа е каталогизирана во Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје и ја носи меѓународната ознака ISBN 978-9989-30-919-9. Дизајнот и ликовно-графичкото уредување се дело на Жарко Туниќ, додека автор на корицата и на илустрациите е Миле Топуз.[1]

Содржина уреди

Книгата содржи басни од повеќе автори:[2]

 • Езоп, „Лавот, магарето и лисицата“
 • Езоп, „Лавот и магарето“
 • Езоп, „Магарето, лисицата и лавот“
 • Езоп, „Бикот и јарецот“
 • Езоп, „Кучето и петелот“
 • Езоп, „Јарето и волкот“
 • Езоп, „Коњот и магарето“
 • Езоп, „Лавот и бикот“
 • Езоп, „Лавот и зајакот“
 • Езоп, „Кучето со месо во устата“
 • Езоп, „Еленот и лавот“
 • Езоп, „Магарето и штурците“
 • Езоп, „Лисицата и јарецот“
 • Езоп, „Мачорот и кокошките“
 • Езоп, „Јарето и волкот“
 • Езоп, „Лавот и лисицата“
 • Езоп, „Воловите и тркалата“
 • Езоп, „Комарецот и лавот“
 • Езоп, „Лавот и мечката“
 • Езоп, „Чавката и гулабите“
 • Езоп, „Мува“
 • Жан Лафонтен, „Зајакот и желката“
 • Жан Лафонтен, „Мувата и кочијата“
 • Жан Лафонтен, „Лисицата и штркот“
 • Жан Лафонтен, „Волкот и штркот“
 • Жан Лафонтен, „Штурецот и мравката“
 • Жан Лафонтен, „Гавранот и лисицата“
 • Иван Андреевич Крилов, „Кукавицата и орелот“
 • Иван Андреевич Крилов, „Волкот и мачорот“
 • Иван Андреевич Крилов, „Петелот и бисерот“
 • Иван Андреевич Крилов, „Орелот и кокошките“
 • Доситеј Обрадовиќ, „Двете кучиња“
 • Доситеј Обрадовиќ, „Кучето и волкот“
 • Доситеј Обрадовиќ, „Кучето и волкот“
 • Доситеј Обрадовиќ, „Волкот и лавот“
 • Доситеј Обрадовиќ, „Лавот и глушецот“
 • Доситеј Обрадовиќ, „Лакомата лисица“
 • Доситеј Обрадовиќ, „Волкот и овцата“
 • Киро Донев, „Итрото глувче“
 • Киро Донев, „Помодарки“
 • Киро Донев, „Мајмунска работа“
 • Ристо Давчевски, „Последната желба“
 • Ристо Давчевски, „Мува“
 • Ристо Давчевски, „Учител по пеење“
 • Ристо Давчевски, „Свиња во магарешка опера“
 • Ристо Давчевски, „Зајачка одмазда“
 • Ристо Давчевски, „Јунаштво според јадењето“
 • Михо Атанасовски, „Магарешка работа“
 • Михо Атанасовски, „Суднибни“
 • Михо Атанасовски, „За мушичките“
 • Михо Атанасовски, „Гваран“
 • Михо Атанасовски, „Грнето и тавата“
 • Михо Атанасовски, „Коњот и мувата“
 • Михо Атанасовски, „На врвот“
 • Михо Атанасовски, „Гуде“
 • Михо Атанасовски, „Волк“
 • Михо Атанасовски, „За жабата“
 • Бошко Смаќоски, „Згода и незгода“
 • Бошко Смаќоски, „Три лалиња пред три магариња“
 • Бошко Смаќоски, „Итрото глувче“
 • Бошко Смаќоски, „Мајка“

Наводи уреди

 1. Басни (избор). Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2009.
 2. Басни (избор). Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2009.