Список на делегати на Првото заседание на АСНОМ

список на статии на Викимедија

Првото заседание на АСНОМ е одржано на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Пчински. Избрани биле делегати според издадените прописи за избор на делегати од страна на Иницијативниот одбор за свикување на AСНОМ (март 1944) и Упатството за избор на делегати за Првото заседание на AСНОМ на ЦK на KПМ (2 април 1944). Биле избрани вкупно 112, а на Заседанието успеале да присуствуваат само 60 делегати или нивни ополномоштени претставници. На седницата на Президиумот на АСНОМ од 6 август 1944 година за членови на АСНОМ се кооптирани уште четворица делегати.[1]

Дел од делегатите на Првото заседание на АСНОМ.

Список на делегатите уреди

Делегати избрани за првото заседание на АСНОМ, со наведени населени места на делегирање:[2]

Народни претставници кооптирани за членови на АСНОМ на седницата на Президиумот на АСНОМ од 6 август 1944 година се:[3]

Наводи уреди

Поврзано уреди