Атанас Великов Атанасов

политичар

Атанас Великов Атанасов-Божанин (Тачо), (Петрич 1921 - Петрич, 1975) беше македонски борец, учесник во партизанското антифашистичко движење во Пиринска, во Егејска и во Вардарска Македонија. Бил партизанин од јануари 1944 година во ЕЛАС, потоа во Петричкиот партизански одред „Антон Попов“, а накрај заменик командант на бригада во НОВ. Учествувал на сите три заседанија на АСНОМ. На Второто заседание ги пренел желбите на македонскиот народ од Пиринскиот дел на Македонија за обединување во една македонска национална држава. 1949 година е уапсен од „Државна безбедност“ во Петрич по обвинување дека како агент на УДБА агитирал за присоединувањето на Пиринска Македонија кон СРМ, односно кон Југославија. [1]

Атанас Великов Атанасов
Роден 1921
Петрич, Бугарија
Починал 10 мај 1975
Петрич, Бугарија

ИзвориУреди

  • Политичкиот, националниот и социјалниот состав на народните претставници на Првото заседание на АСНОМ, „Гласник на ИНИ“, VIII/1, Скопје, 1964
  • АСНОМ. Документи од Првото и Второто заседание на АСНОМ, I, 2, Архив на Македонија, Скопје, 1984


НаводиУреди

  1. Списък на арестувани агенти на УДБ от Пиринския край след реализацията на разработка „Изменник“ на ДС с кратка справка за извършваната от тях агентурна дейност и получените за нея възнаграждения, Горна Джумая, 14 януари 1949г, - ЦДА, ф.1б, оп.7, а.е.1560, л.5-10