Лилјана Чаловска

политичарка

Лилјана Чаловска (Софија, 1920 година - 20 јули 1997) е активна учесничка во напредното движење на македонските студенти во Белград. Член на КПЈ од 1940 година. Делегат на Второто заседание на АВНОЈ. Еден од организаторите на Првиот конгрес на Народноослободителниот младински сојуз на Македонија, на 21 декември 1944 година во Фуштани и негов раководител. Учесник во АСНОМ. Народен пратеник во Собранието на Македонија и во Сојузното собрание.

Беше член и на Друштвото на писателите на Македонија и автор на неколку збирки поезија како: „Бдение за Виетнам“ (1967), „Антидневник“ (1971), „Пребир“ (1972), „Пергел“ (1974), „Повесница“ (1977), „Поморјански песни“ (1981), „Стихови“ (1981).

Чаловска му беше сопруга на Лазар Колишевски.