Отвори го главното мени
Vista-password.png

Оваа страница е заштитена од понатамошни измени на анонимни корисници, поради сомнителни придонеси на анонимни корисници кои треба да се дискутираат на страницата за разговор.
За да ги видите претходните верзии, стиснете на врската историја.

Голем број статии содржат или имаат потреба од користење на називите на државите заедно со нивните знамиња, како и врска што упатува директно на статијата наменета за самата земја.

Затоа постои оваа серија шаблони која може да ги употребува токму наведените елементи. Во однос на имињата на шаблоните, во главно, користени се ИСО 3166-1 кодовите. Ваквиот систем на избирање на имињата, нормално има свои недостатоци - доста држави имаат слични имиња, па за некои шаблони се користени букви што речиси и воопшто не одговараат на оригиналните имиња на државите. Во ваквите случаи, најмногу поради неможноста за целосна транскрипција на некои латински букви, користени се соодветните англиски или српски називи (на пример за Канада, шаблонот е {{ЦАН}}, а за Виетнам - {{ВИЈ}}). Третата колона, прикажува алтернативни шаблони, кои, исто така, може да се користат.

Постојат два вида шаблони - по вметнувањето на едните, на екранот се прикажува знамето и името на државата, а по испишувањето на другите - само знамето. За повикување на вториот тип шаблон, доволно е само да се додаде буквата З и - (тире) пред шаблонот на соодветната држава. На пример:

За прегледна листа на земјите во светот, видете ја следнава статија, а за ист таков список на знамиња, погледнете ја оваа листа.

Важна напомена: Во случај да создадете или наидете на некој шаблон што повикува одредена држава, а кој отсуствува од долните табели ставете го во колоната белешки и алтернативни кодови.


Азбучник A Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш

А

Б

В

Изглед Шаблон
  Вануату {{ВАН}}
  Ватикан {{ВАТ}}
  Венецуела {{ВЕН}}
  Виетнам {{ВИЕ}}

Г

Д

Е

З

Изглед Шаблон
  Замбија {{ЗАМ}}
  Зелен ’Рт {{ЗОС}}}
  Зимбабве {{ЗИМ}}

И

Ј

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Изглед Шаблон Белешки и алтернативни кодови
  Уганда {{УГА}}
  Узбекистан {{УЗБ}}
  Украина {{УКР}}
  Унгарија {{УНГ}}
  Уругвај {{УРУ}}

Ф

Изглед Шаблон
  Филипини {{ФИЛ}}
  Финска {{ФИН}}
  Фиџи {{ФИЏ}}
  Франција {{ФРА}}

Х

Изглед Шаблон
  Хаити {{ХАИ}}
  Холандија {{ХОЛ}}
  Хондурас {{ХОН}}
  Хрватска {{ХРВ}}

Ц

Ч

Изглед Шаблон
  Чад {{ЧАД}}
  Чешка {{ЧЕШ}}
  Чиле {{ЧИЛ}}

Џ

Изглед Шаблон
  Џибути {{ЏИБ}}

Ш

Изглед Шаблон
  Швајцарија {{ШВА}}
  Шведска {{ШВЕ}}
  Шкотска {{ШКО}}
  Шпанија {{ШПА}}
  Шри Ланка {{ШРИ}}