Список на хемиски елементи по атомски својства

Ова е список на хемиски елементи и нивните атомски сојства, подредени по атомски број.

Бидејќи валентните електрони не се јасно определени за елементи од блоковите d и f, отсуството на јасна точка по која секоја понатамошна јонизација станува неисплатлива, тука се применува чисто формална определба според бројот на електрони во најнадворешната обвивка.

ТабелаУреди

Z
Назив
Прос.
атом. маса
Електронегативност
(Полингова)
Прва енергија
на јонизација
(eV)
Полупречници (пм) Валентни
електрони
атомски Ван дер Валсов ковалентен
 
1 Водород 1,00794(7) 2,2 13,59844 25 120 38 1
2 Хелиум 4,002602(2) н/п 24,58741 31 140 32 2
3 Литиум 6,941(2) 0,98 5,39172 145 182 134 1
4 Берилиум 9,012182(3) 1,57 9,3227 105 н/п 90 2
5 Бор 10,811(7) 2,04 8,29803 85 н/п 82 3
6 Јаглерод 12,0107(8) 2,55 11,2603 70 170 77 4
7 Азот 14,0067(2) 3,04 14,53414 65 155 75 5
8 Кислород 15,9994(3) 3,44 13,61806 60 152 73 6
9 Флуор 18,9984032(5) 3,98 17,42282 50 147 71 7
10 Неон 20,10097(6) н/п 21,5646 38 154 69 8
11 Натриум 22,98976928(2) 0,93 5,13908 180 227 154 1
12 Магнезиум 24,3050(6) 1,31 7,64624 150 173 130 2
13 Алуминиум 26,9815386(8) 1,61 5,98577 125 н/п 118 3
14 Силициум 28,0855(3) 1,9 8,15169 110 210 111 4
15 Фосфор 30,973762(2) 2,19 10,48669 100 180 106 5
16 Сулфур 32,065(5) 2,58 10,36001 100 180 102 6
17 Хлор 35,453(2) 3,16 12,96764 100 175 99 7
18 Аргон 39,948(1) н/п 15,75962 71 188 97 8
19 Калиум 39,0983(1) 0,82 4,34066 220 275 196 1
20 Калциум 40,078(4) 1 6,11316 180 н/п 174 2
21 Скандиум 44,955912(6) 1,36 6,5615 160 н/п 144 2
22 Титан 47,867(1) 1,54 6,8281 140 н/п 136 2
23 Ванадиум 50,9415(1) 1,63 6,7462 135 н/п 125 2
24 Хром 51,9961(6) 1,66 6,7665 140 н/п 127 1
25 Манган 54,938045(5) 1,55 7,43402 140 н/п 139 2
26 Железо 55,845(2) 1,83 7,9024 140 н/п 125 2
27 Кобалт 58,933195(5) 1,91 7,6398 135 163 121 2
28 Никел 58,6934(4) 1,88 7,881 135 н/п 126 2
29 Бакар 63,546(3) 1,9 7,72638 135 140 138 1
30 Цинк 65,38(2) 1,65 9,3942 135 139 131 2
31 Галиум 69,723(1) 1,81 5,9993 130 187 126 3
32 Германиум 72,64(1) 2,01 7,8994 125 н/п 122 4
33 Арсен 74,92160(2) 2,18 9,7886 115 185 119 5
34 Селен 78,96(3) 2,55 9,75238 115 190 116 6
35 Бром 79,904(1) 2,96 11,81381 115 185 114 7
36 Криптон 83,798(2) 3 13,99961 88 202 110 8
37 Рубидиум 85,4678(3) 0,82 4,17713 235 н/п 211 1
38 Стронциум 87,62(1) 0,95 5,6949 200 н/п 192 2
39 Итриум 88,90585(2) 1,22 6,2171 180 н/п 162 2
40 Циркониум 91,224(2) 1,33 6,6339 155 н/п 148 2
41 Ниобиум 92,90638(2) 1,6 6,75885 145 н/п 137 1
42 Молибден 95,96(2) 2,16 7,09243 145 н/п 145 1
43 Технициум [98] 1,9 7,28 135 н/п 156 1
44 Рутениум 101,07(2) 2,2 7,3605 130 н/п 126 1
45 Родиум 102,90550(2) 2,28 7,4589 135 н/п 135 1
46 Паладиум 106,42(1) 2,2 8,3369 140 163 131
47 Сребро 107,8682(2) 1,93 7,5762 160 172 153 1
48 Кадмиум 112,411(8) 1,69 8,9938 155 158 148 2
49 Индиум 114,818(3) 1,78 5,78636 155 193 144 3
50 Калај 118,710(7) 1,96 7,3439 145 217 141 4
51 Антимон 121,760(1) 2,05 8,6084 145 н/п 138 5
52 Телур 127,60(3) 2,1 9,0096 140 206 135 6
53 Јод 126,90447(3) 2,66 10,45126 140 198 133 7
54 Ксенон 131,293(6) 2,6 12,1298 108 216 130 8
55 Цезиум 132,9054519(2) 0,79 3,8939 260 н/п 225 1
56 Бариум 137,327(7) 0,89 5,2117 215 н/п 198 2
57 Лантан 138,90547(7) 1,1 5,5769 195 н/п 169 2
58 Цериум 140,116(1) 1,12 5,5387 185 н/п н/п 2
59 Празеодиум 140,90765(2) 1,13 5,473 185 н/п н/п 2
60 Неодиум 144,242(3) 1,14 5,525 185 н/п н/п 2
61 Прометиум [145] н/п 5,582 185 н/п н/п 2
62 Самариум 150,36(2) 1,17 5,6436 185 н/п н/п 2
63 Европиум 151,964(1) н/п 5,6704 185 н/п н/п 2
64 Гадолиниум 157,25(3) 1,2 6,1501 180 н/п н/п 2
65 Тербиум 158,92535(2) н/п 5,8638 175 н/п н/п 2
66 Диспрозиум 162,500(1) 1,22 5,9389 175 н/п н/п 2
67 Холмиум 164,93032(2) 1,23 6,0215 175 н/п н/п 2
68 Ербиум 167,259(3) 1,24 6,1077 175 н/п н/п 2
69 Тулиум 168,93421(2) 1,25 6,18431 175 н/п н/п 2
70 Итербиум 173,054(5) н/п 6,25416 175 н/п н/п 2
71 Лутециум 174,9668(1) 1,27 5,4259 175 н/п 160 2
72 Хафниум 178,49(2) 1,3 6,82507 155 н/п 150 2
73 Тантал 180,94788(2) 1,5 7,5496 145 н/п 138 2
74 Волфрам 183,84(1) 2,36 7,864 135 н/п 146 2
75 Рениум 186,207(1) 1,9 7,8335 135 н/п 159 2
76 Осмиум 190,23(3) 2,2 8,4382 130 н/п 128 2
77 Иридиум 192,217(3) 2,2 8,967 135 н/п 137 2
78 Платина 195,084(9) 2,28 8,9587 135 175 128 1
79 Злато 196,966569(4) 2,54 9,2255 135 166 144 1
80 Жива 200,59(2) 2 10,4375 150 155 149 2
81 Талиум 204,3833(2) 1,62 6,1082 190 196 148 3
82 Олово 207,2(1) 2,33 7,41666 180 202 147 4
83 Бизмут 208,98040(1) 2,02 7,2856 160 н/п 146 5
84 Полониум [209] 2 8,417 190 н/п н/п 6
85 Астат [210] 2,2 н/п н/п н/п 7
86 Радон [222] н/п 10,7485 120 н/п 145 8
87 Франциум [223] 0,7 4,0727 н/п н/п н/п 1
88 Радиум [226] 0,9 5,2784 215 н/п н/п 2
89 Актиниум [227] 1,1 5,17 195 н/п н/п 2
90 Ториум 232,03806(2) 1,3 6,3067 180 н/п н/п 2
91 Протактиниум 231,03588(2) 1,5 5,89 180 н/п н/п 2
92 Ураниум 238,02891(3) 1,38 6,19405 175 186 н/п 2
93 Нептуниум [237] 1,36 6,2657 175 н/п н/п 2
94 Плутониум [244] 1,28 6,0262 175 н/п н/п 2
95 Америциум [243] 1,3 5,9738 175 н/п н/п 2
96 Кириум [247] 1,3 5,9915 2
97 Берклиум [247] 1,3 6,1979 2
98 Калифорниум [251] 1,3 6,2817 2
99 Ајнштајниум [252] 1,3 6,42 2
100 Фермиум [257] 1,3 6,5 2
101 Менделевиум [258] 1,3 6,58 2
102 Нобелиум [259] 1,3 6,65 2
103 Лоренциум [266] 1,3 4,9 3
104 Радерфордиум [267] 6
105 Дубниум [268]
106 Сиборгиум [269]
107 Бориум [270]
108 Хасиум [277]
109 Мајтнериум [278]
110 Дармштатиум [281]
111 Рентгениум [282]
112 Копернициум [285]
113 Нихониум [286]
114 Флеровиум [289]
115 Московиум [290]
116 Ливермориум [293]
117 Тенесин [294]
118 Оганесон [294]

БелешкиУреди

  • неколку атомски полупречници се пресметани, а не опитно утврдени

ПоврзаноУреди