Културно наследство на Македонија во Општина Охрид

Ова е список на објекти прогласени за културно наследство на Македонија на подрачјето на Општина Охрид според евиденцијата во Регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија (УЗКН).

Број Општина Населено место Објект Фотографија
1 Општина Охрид Велестово Црква „Успение на Пресвета Богородица“ Church-Velestovo.JPG
2 Општина Охрид Долно Лакочереј Црква „Св. Еразмо“
3 Општина Охрид Долно Лакочереј Археолошко наоѓалиште „Градиште“
4 Општина Охрид Косел Споменик „Рашанец“ Споменик во Косел.jpg
5 Општина Охрид Косел Црква „Св. Никола“ Црква „Св. Никола“ - Косел 5.jpg
6 Општина Охрид Косел Археолошко наоѓалиште „Градиште“
7 Општина Охрид Куратица Гробница на паднатите борци во НОБ
8 Општина Охрид Лескоец Црква „Вознесение Христово“ Црквата „Вознесение Христово“ во селото Лескоец (2).jpg
9 Општина Охрид Љубаништа Манастир „Св. Наум“ MonastryStNaum.JPG
10 Општина Охрид Охрид Воска амам Воска амам Охрид (2).jpg
11 Општина Охрид Охрид Ески амам
12 Општина Охрид Охрид Антички театар Ohrid amphitheatre.jpg
13 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Гробница-Видобишта“
14 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Козлук“
15 Општина Охрид Охрид Манчевци Манчевци (7).JPG
16 Општина Охрид Охрид Хермелија („Габавци“, „Патерица“, „Амбарџица“)
17 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Свети Еразмо“
18 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Караѓулевци“
19 Општина Охрид Охрид Галерија на икони Blagovestenie.jpg
20 Општина Охрид Охрид Гроб на Григор Прличев Гробот на Григор Прличев.jpg
21 Општина Охрид Охрид Куќа на Христо Узунов Куќата на Христо Узунов.JPG
22 Општина Охрид Охрид Спомен-могила на Славеј Планина
23 Општина Охрид Охрид Куќа на Григор Прличев Ohrid Parlichev house.jpg
24 Општина Охрид Охрид Заедничка гробница на паднатите борци во НОБ
25 Општина Охрид Охрид Спомен-плоча на паднатите професори и ученици во НОБ од охридската гимназија
26 Општина Охрид Охрид Куќа со спомен-плоча на ул. „Климентска“ бр. 75
27 Општина Охрид Охрид Спомен-плоча на карпата кај „Баирот“
28 Општина Охрид Охрид Дрво „Кочеџик“ во комплексот „Св. Климент“
29 Општина Охрид Охрид Куќа на Кадри Шех
30 Општина Охрид Охрид Куќа на Стефоски
31 Општина Охрид Охрид Куќа на Петруш Вангелов
32 Општина Охрид Охрид Куќа на Фроса Тримчева
33 Општина Охрид Охрид Куќа на Славка Џамбаз
34 Општина Охрид Охрид Куќа на Арнаудови
35 Општина Охрид Охрид Поранешно училиште „Свети Сава“ Св.Сава,Охрид.jpg
36 Општина Охрид Охрид Куќа на ул. „Стив Наумов“ бр. 14
37 Општина Охрид Охрид Куќа на Бојаџиеви
38 Општина Охрид Охрид Куќа на Димзови
39 Општина Охрид Охрид Куќа на ул. „Маршал Толбухин“ бр. 1
40 Општина Охрид Охрид Куќа на ул. „Маршал Толбухин“ бр. 2
41 Општина Охрид Охрид Зграда на Радио Охрид
42 Општина Охрид Охрид Магаза на Сулејман Хамди Џељо
43 Општина Охрид Охрид Магаза на Адиљ
44 Општина Охрид Охрид Куќа на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 21
45 Општина Охрид Охрид Магаза на Тилеви Ohrid, street 2 Crop.jpg
46 Општина Охрид Охрид Куќа на Љушеви
47 Општина Охрид Охрид Куќа на Климент Талев
48 Општина Охрид Охрид Магаза на Голеви Ohrid (1).JPG
49 Општина Охрид Охрид Магаза на Симончеви Town of Ohrid - panoramio - Colin W (1) Crop 2.jpg
50 Општина Охрид Охрид Куќа на Ѓинековци Ohrid Center 3.jpg
51 Општина Охрид Охрид Магаза на Кичеевци Magaza on 8-10 Tsar Samuil Street, Ohrid.jpg
52 Општина Охрид Охрид Куќа на Стружанови Ohrid, basta mestskeho opevneni.jpg
Општина Охрид Охрид Куќа на Ламбески Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 42 Охрид (01).jpg
53 Општина Охрид Охрид Куќа на Чаулеви Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 44 Охрид (01).jpg
54 Општина Охрид Охрид Куќа на Ајри Доко Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 50 Охрид.jpg
55 Општина Охрид Охрид Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 55
56 Општина Охрид Охрид Куќа на Патчеви Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 59 Охрид (1).jpg
57 Општина Охрид Охрид Куќа на Робевци Куќата на Робевци во целост.jpg
58 Општина Охрид Охрид Куќа на Коле Котуше Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 67 Охрид.jpg
59 Општина Охрид Охрид Куќа на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 2
60 Општина Охрид Охрид Куќа на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 20
61 Општина Охрид Охрид Поранешна куќа на „Охридско лето“ Куќа на ул. „Кеј Маршал Тито“ бр. 1 Охрид (2).jpg
62 Општина Охрид Охрид Куќа на Групчеви
63 Општина Охрид Охрид Куќа на Ѓурчинови
64 Општина Охрид Охрид Куќа на Митрески 03526-Ohrid (15632163133).jpg
65 Општина Охрид Охрид Куќа на ул. „7 Ноември“ бр. 3
66 Општина Охрид Охрид Куќа на ул. „7 Ноември“ бр. 5
67 Општина Охрид Охрид Куќа на Паунковци Куќа во Охрид 02.JPG
68 Општина Охрид Охрид Куќа на МАНУ Robevci 01.JPG
69 Општина Охрид Охрид Магаза на Филипови
70 Општина Охрид Охрид Куќа на Петанови
71 Општина Охрид Охрид Куќа на Хаџиеви
72 Општина Охрид Охрид Работничко училиште Ohrid X (66).JPG
73 Општина Охрид Охрид Музеј на словенската писменост Старо Климентово училиште 01.JPG
74 Општина Охрид Охрид Стар град Ohrid architecture 4.JPG
75 Општина Охрид Охрид Саат-кула Охридската Саат Кула.JPG
76 Општина Охрид Охрид Самуилова тврдина Tvrdinata i znameto.JPG
77 Општина Охрид Охрид Теќе „Зејнел Абедин-паша“ Xhamia e Zejnel Abedin Pashës në Ohër 6.JPG
78 Општина Охрид Охрид Турбе на Синан Челеби „Синан Челеби“ 01.jpg
79 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Климент и Пантелејмон“ St.-Panteleymon-Ohrid.JPG
80 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Богородица Челница“ Св. Богородица Челница 03.JPG
81 Општина Охрид Охрид Црква „Мали Свети Врачи“ Мал Св. Врачи 01.JPG
82 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Димитриј“ 24 2 храм св вмч Димитрия.jpg
83 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Богородица Болничка“ Ohrid - Bolnička - P1100813.JPG
84 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Никола Болнички“ Sv. Bogorodica Bolnicka.jpg
85 Општина Охрид Охрид Црква „Пресвета Богородица Перивлептос“ 24 1 храм Богородица Перивлепта.jpg
86 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Климент Охридски“ Mal Sv. Kliment 04.JPG
87 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Јован Канео“ Jovan Kaneo.jpg
88 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Софија“ St.-Sophia-Ohrid.jpg
89 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Константин и Елена“ Crkva Sv. Car Konstantin i Carica Elena, Ohrid, Macedonia.JPG
90 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Богородица Каменско“ The main entrance of St. Mary Assumption Kamensko Church, Ohrid, Macedonia.JPG
91 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Никола Геракомија“ Sv. Nikola Gerakomija 03.jpg
92 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Никола Арбанашки“ Sveti Nikola Bolnichki vo Ohrid.jpg
93 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Никола Чудотворец“ Church of St Nicholas the Wonderworker in Ohrid 4.JPG
94 Општина Охрид Охрид Алипашина џамија Ohrid - downtown - P1100792.JPG
95 Општина Охрид Охрид Ајдарпашина џамија Xhamia e Hajdar Pashës në Ohër 1.JPG
96 Општина Охрид Охрид Џамија на Хаџи Дургут HDR Ohrid.jpg
97 Општина Охрид Охрид Џамија на Хаџи Хамза Ohrid - downtown - P1100787.JPG
98 Општина Охрид Охрид Охридско природно и културно-историско подрачје
99 Општина Охрид Охрид Охридско Кале/Горни Сарај Ohrid Fortress 1918 Foto.jpg
100 Општина Охрид Охрид Базилика „Плаошник“ Plaošnik 06.jpg
101 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Свети Ѓорѓи“ кај Студенчишта Ранорхистијанска базилика, арх локалитет Св. Ѓорѓи Студенчишта 04.jpg
102 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Плаошник“ Plaosnik i ezero.jpg
103 Општина Охрид Охрид Црква „Св. 40 Севастиски Маченици“ Sts. Forty Martyrs of Sebaste Church in Ohrid 03.jpg
104 Општина Охрид Охрид Црква „Големи Свети Врачи“ Golemi Vrači Ohrid (1).jpg
105 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Георгиј“ Sv.Gjorgjia-Ohrid.jpg
106 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Никола“ Crkva Sv.Nikola-Ohrid.jpg
107 Општина Охрид Охрид Базилика Студенчишта Studenchishta Mosaic.JPG
108 Општина Охрид Пештани Црква „Св. Богородица Пештанска“ Freska-Bogorodica Peštanska.jpg
109 Општина Охрид Пештани Залив на Коските Museum on Water 4 (by Pudelek), Ohrid.JPG
110 Општина Охрид Трпејца Црква „Св. Богородица“ Manastir sv. Zaum - panoramio.jpg
111 Општина Охрид Шипокно Црква „Св. Стефан“ Црква „Св. Стефан“ - Шипокно 2.jpg