Културно наследство на Македонија во Општина Охрид

Ова е список на објекти прогласени за културно наследство на Македонија на подрачјето на Општина Охрид според евиденцијата во Регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија (УЗКН).

Број Општина Населено место Објект Фотографија
1 Општина Охрид Велестово Црква „Успение на Пресвета Богородица“ Church-Velestovo.JPG
2 Општина Охрид Долно Лакочереј Црква „Св. Еразмо“
3 Општина Охрид Долно Лакочереј Археолошко наоѓалиште „Градиште“
4 Општина Охрид Косел Споменик „Рашанец“ Споменик во Косел.jpg
5 Општина Охрид Косел Црква „Св. Никола“ Црква „Св. Никола“ - Косел 5.jpg
6 Општина Охрид Косел Археолошко наоѓалиште „Градиште“
7 Општина Охрид Куратица Гробница на паднатите борци во НОБ
8 Општина Охрид Лескоец Црква „Вознесение Христово“ Црквата „Вознесение Христово“ во селото Лескоец (2).jpg
9 Општина Охрид Љубаништа Манастир „Св. Наум“ MonastryStNaum.JPG
10 Општина Охрид Охрид Воска амам Воска амам Охрид (2).jpg
11 Општина Охрид Охрид Ески амам Ески амам Охрид (1).jpg
12 Општина Охрид Охрид Антички театар Ohrid amphitheatre.jpg
13 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Гробница-Видобишта“
14 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Козлук“
15 Општина Охрид Охрид Манчевци Манчевци (7).JPG
16 Општина Охрид Охрид Хермелија („Габавци“, „Патерица“, „Амбарџица“)
17 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Свети Еразмо“ Базилика „Св. Еразмо“.jpg
18 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Караѓулевци“
19 Општина Охрид Охрид Галерија на икони Blagovestenie.jpg
20 Општина Охрид Охрид Гроб на Григор Прличев Гробот на Григор Прличев.jpg
21 Општина Охрид Охрид Куќа на Христо Узунов Куќата на Христо Узунов.JPG
22 Општина Охрид Охрид Спомен-могила на Славеј Планина
23 Општина Охрид Охрид Куќа на Григор Прличев Ohrid Parlichev house.jpg
24 Општина Охрид Охрид Заедничка гробница на паднатите борци во НОБ
25 Општина Охрид Охрид Спомен-плоча на паднатите професори и ученици во НОБ од охридската гимназија
26 Општина Охрид Охрид Куќа со спомен-плоча на ул. „Климентска“ бр. 75
27 Општина Охрид Охрид Спомен-плоча на карпата кај „Баирот“
28 Општина Охрид Охрид Дрво „Кочеџик“ во комплексот „Св. Климент“
29 Општина Охрид Охрид Куќа на Кадри Шех 03538-Ohrid (15632163253).jpg
30 Општина Охрид Охрид Куќа на Стефоски Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 167 Охрид.jpg
31 Општина Охрид Охрид Куќа на Петруш Вангелов Куќа на ул. „Коста Рацин“ бр. 31 Охрид.jpg
32 Општина Охрид Охрид Куќа на Фроса Тримчева Куќа на ул. „Нада Филева“ бр. 26 Охрид.jpg
33 Општина Охрид Охрид Куќа на Славка Џамбаз Куќа на ул. „Нада Филева“ бр. 52 Охрид.jpg
34 Општина Охрид Охрид Куќа на Арнаудови Куќа на ул. „Нада Филева“ бр. 54 Охрид (01).jpg
35 Општина Охрид Охрид Поранешно училиште „Свети Сава“ Архитектонски објект на ул. „Нада Филева“ Охрид.jpg
36 Општина Охрид Охрид Куќа на Талеви Куќа на ул. „Стив Наумов“ бр. 14 Охрид (1).jpg
37 Општина Охрид Охрид Куќа на Бојаџиеви Куќа на ул. „Маршал Жуков“ бр. 31 Охрид.jpg
38 Општина Охрид Охрид Куќа на Димзови Куќа на ул. „Маршал Жуков“ бр. 38 Охрид.jpg
39 Општина Охрид Охрид Куќа на Крапчевци Куќа на ул. „Маршал Толбухин“ бр. 2 Охрид.jpg
40 Општина Охрид Охрид Куќа на Климе Банде Куќа на ул. „Маршал Толбухин“ бр. 1 Охрид.jpg
41 Општина Охрид Охрид Зграда на Радио Охрид Куќа на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 4 Охрид (1).jpg
42 Општина Охрид Охрид Магаза на Сулејман Хамди Џељо Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 5 Охрид.jpg
43 Општина Охрид Охрид Магаза на Адиљ Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 16 (1).jpg
44 Општина Охрид Охрид Куќа на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 21
45 Општина Охрид Охрид Магаза на Тилеви Ohrid, street 2 Crop.jpg
46 Општина Охрид Охрид Куќа на Љушеви Куќа на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 48 Охрид (1).jpg
47 Општина Охрид Охрид Куќа на Климент Талев Куќа на Климент Талев (1).jpg
48 Општина Охрид Охрид Магаза на Голеви Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 102 (1).jpg
49 Општина Охрид Охрид Магаза на Симончеви Магаза на ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 104 и 106 Охрид (1).jpg
50 Општина Охрид Охрид Куќа на Ѓинековци Ohrid Center 3.jpg
51 Општина Охрид Охрид Магаза на Кичеевци Magaza on 8-10 Tsar Samuil Street, Ohrid.jpg
52 Општина Охрид Охрид Куќа на Стружанови Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 30 Охрид.jpg
52 Општина Охрид Охрид Куќа на Рилковци Ohridska arhitektura 1Q1.jpg
Општина Охрид Охрид Куќа на Скопаковци Ohrid in Summer 2016 (12).JPG
Општина Охрид Охрид Куќа на Ламбески Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 42 Охрид (01).jpg
53 Општина Охрид Охрид Куќа на Чаулеви Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 44 Охрид (01).jpg
54 Општина Охрид Охрид Куќа на Ајри Доко Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 50 Охрид.jpg
55 Општина Охрид Охрид Куќа на Коле Котуше Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 67 Охрид.jpg
56 Општина Охрид Охрид Куќа на Патчеви Куќа на ул. „Цар Самоил“ бр. 59 Охрид (1).jpg
57 Општина Охрид Охрид Куќа на Робевци Куќата на Робевци во целост.jpg
58 Општина Охрид Охрид Куќа на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 2
69 Општина Охрид Охрид Куќа на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 20
60 Општина Охрид Охрид Поранешна куќа на „Охридско лето“ Куќа на ул. „Кеј Маршал Тито“ бр. 1 Охрид (2).jpg
61 Општина Охрид Охрид Куќа на Групчеви Куќа на ул. „Кеј Маршал Тито“ бр. 3 Охрид.jpg
62 Општина Охрид Охрид Куќа на Ѓурчинови Куќа на ул. „Кеј Маршал Тито“ бр. 5.jpg
63 Општина Охрид Охрид Куќа на Митрески Куќа на ул. „7 Ноември“ бр. 1 Охрид (2).jpg
64 Општина Охрид Охрид Куќа на Шекерови (лева половина) Куќа на ул. „7 Ноември“ бр. 3 Охрид.jpg
65 Општина Охрид Охрид Куќа на Шекерови (десна половина) Куќа на ул. „7 Ноември“ бр. 5 Охрид.jpg
66 Општина Охрид Охрид Куќа на Паунковци Куќа во Охрид 02.JPG
67 Општина Охрид Охрид Куќа на МАНУ Robevci 01.JPG
68 Општина Охрид Охрид Магаза на Филипови Магаза на ул. „Димче Маленко“ бр. 12 Охрид (1).jpg
69 Општина Охрид Охрид Куќа на Петанови Куќа на Димитар Влахов 35 - Охрид.jpg
70 Општина Охрид Охрид Куќа на Хаџиеви Куќа на Димитар Влахов 37 - Охрид 02.jpg
71 Општина Охрид Охрид Работничко училиште Ohrid X (66).JPG
72 Општина Охрид Охрид Музеј на словенската писменост Старо Климентово училиште 01.JPG
73 Општина Охрид Охрид Стар град Ohrid architecture 4.JPG
74 Општина Охрид Охрид Саат-кула Охридската Саат Кула.JPG
75 Општина Охрид Охрид Самуилова тврдина Tvrdinata i znameto.JPG
76 Општина Охрид Охрид Теќе „Зејнел Абедин-паша“ Xhamia e Zejnel Abedin Pashës në Ohër 6.JPG
77 Општина Охрид Охрид Турбе на Синан Челеби „Синан Челеби“ 01.jpg
78 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Климент и Пантелејмон“ St.-Panteleymon-Ohrid.JPG
79 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Богородица Челница“ Св. Богородица Челница 03.JPG
80 Општина Охрид Охрид Црква „Мали Свети Врачи“ Мал Св. Врачи 01.JPG
81 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Димитриј“ 24 2 храм св вмч Димитрия.jpg
82 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Богородица Болничка“ Ohrid - Bolnička - P1100813.JPG
83 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Никола Болнички“ Sv. Bogorodica Bolnicka.jpg
84 Општина Охрид Охрид Црква „Пресвета Богородица Перивлептос“ 24 1 храм Богородица Перивлепта.jpg
85 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Климент Охридски“ Mal Sv. Kliment 04.JPG
86 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Јован Канео“ Jovan Kaneo.jpg
87 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Софија“ St.-Sophia-Ohrid.jpg
88 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Константин и Елена“ Crkva Sv. Car Konstantin i Carica Elena, Ohrid, Macedonia.JPG
89 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Богородица Каменско“ The main entrance of St. Mary Assumption Kamensko Church, Ohrid, Macedonia.JPG
90 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Никола Геракомија“ Sv. Nikola Gerakomija 03.jpg
91 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Никола Арбанашки“ Sveti Nikola Bolnichki vo Ohrid.jpg
92 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Никола Чудотворец“ Church of St Nicholas the Wonderworker in Ohrid 4.JPG
93 Општина Охрид Охрид Алипашина џамија Ohrid - downtown - P1100792.JPG
94 Општина Охрид Охрид Ајдарпашина џамија Xhamia e Hajdar Pashës në Ohër 1.JPG
95 Општина Охрид Охрид Џамија на Хаџи Дургут HDR Ohrid.jpg
96 Општина Охрид Охрид Џамија на Хаџи Хамза Ohrid - downtown - P1100787.JPG
97 Општина Охрид Охрид Охридско природно и културно-историско подрачје
98 Општина Охрид Охрид Охридско Кале/Горни Сарај Ohrid Fortress 1918 Foto.jpg
99 Општина Охрид Охрид Базилика „Плаошник“ Plaošnik 06.jpg
100 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Свети Ѓорѓи“ кај Студенчишта Ранорхистијанска базилика, арх локалитет Св. Ѓорѓи Студенчишта 04.jpg
101 Општина Охрид Охрид Археолошко наоѓалиште „Плаошник“ Plaosnik i ezero.jpg
102 Општина Охрид Охрид Црква „Св. 40 Севастиски Маченици“ Sts. Forty Martyrs of Sebaste Church in Ohrid 03.jpg
103 Општина Охрид Охрид Црква „Големи Свети Врачи“ Golemi Vrači Ohrid (1).jpg
104 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Георгиј“ Sv.Gjorgjia-Ohrid.jpg
105 Општина Охрид Охрид Црква „Св. Никола“ Crkva Sv.Nikola-Ohrid.jpg
106 Општина Охрид Охрид Базилика Студенчишта Studenchishta Mosaic.JPG
107 Општина Охрид Пештани Црква „Св. Богородица Пештанска“ Freska-Bogorodica Peštanska.jpg
108 Општина Охрид Пештани Залив на Коските Museum on Water 4 (by Pudelek), Ohrid.JPG
109 Општина Охрид Трпејца Црква „Св. Богородица“ Church of the Theotokos of Zaum Lake Ohrid 1.jpg
110 Општина Охрид Шипокно Црква „Св. Стефан“ Црква „Св. Стефан“ - Шипокно 2.jpg