Награда „13 Ноември“

13 Ноември е награда што ја доделува градот Скопје по повод денот на неговото ослободување во Втората светска војна. Наградата се доделува во повеќе категории, како: култура, наука, уметност, архитектура итн.[1]

Ослободителите на Скопје - Монументален споменик во дворот на Владата на Република Македонија.

Добитници[2] уреди

1955 година уреди

Од областа на уметноста:

1961 година уреди

Од областа на уметноста:

од областа на науката:

1962 година уреди

Од областа на уметноста:

Од областа на стопанството:

1963 година уреди

Од областа на уметноста:

Од областа на архитектурата и градежништвото

1964 година уреди

Од областа на стопанството

Од областа на уметноста

1965 година уреди

Од областа на уметноста

Од областа на науката

Од областа на стопанството

 • Фабрика „АЛКАЛОИД“

1966 година уреди

Од областа на науката

Од областа на уметноста

Од областа на стопанството

 • Текстилна индустрија „Мирка Гинова“
 • Фабрика „УСЈЕ“

Од областа на образованието

Од областа на Физичката култура

1967 година уреди

Од областа на науката

Од областа на уметноста

Од областа на образованието

Од областа на стопанството

 • ЗИК „Скопско поле“
 • Конструктивно биро на автопретпријатието „11 Октомври“

2001 година уреди

Од областа на науката:

од областа на публицистиката:

од областа на културата и уметноста:

од областа на образованието и воспитанието:

од областа на меѓународна соработка:

2010 година уреди

Од областа на науката:

од областа на публицистиката:

од областа на образованието и воспитанието:

од областа на здравствената заштита:

од областа на уметноста:

Сојуз за грижа и воспитување на деца: Фестивал на детска песна „Златно славејче“
од областа на хуманитарната активност:

од областа на спортот:

ученици:

од областа на меѓународна соработка:

2011 година[5] уреди

Од областа на науката

Од областа на образованието и воспитувањето

Од областа на уметноста

Од областа на публицистиката

Од областа на спортот

Од областа на хуманитарната активност

Од областа на стопанството

Правни лица

 • Здружение „Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-Свест“

Ученици и студенти

 • Иван Антоновски
 • Таско Смилески
 • Александар Степановски

2012 година уреди

Од областа на науката

Од областа на публицистиката

Од областа на образованието и воспитувањето

Од областа на културата

Од областа на спортот

Од областа на хуманитарната активност и социјалната заштита

 • Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - Порака Скопје
 • Здружение за развој на ромската заедница - Сумнал

Ученици и студенти

 • Анастасија Аврамовска Сековска
 • Харис Бабачиќ
 • Елмедина Хасани

2013 година уреди

Од областа на културата

 • Љубиша Никодиновски

Од областа на уметноста

 • Драган Мијалковски

Од областа на науката и публицистиката

 • Даут Даути

Од областа на образованието и воспитувањето

 • Славка Арсовска

Од областа на спортот

 • Миодраг Мицковиќ

Од областа на хуманитарната активност

 • Сузана Пауновска

Од областа на стопанството

 • Никола Ветаџокоски
 • Сојуз на стопански комори

Од областа на заштитата и унапредувањето на животната средина и природата

 • Сервис за поправка на електрични производи - Раде Кончар

Ученици и студенти

 • Филип Конески
 • Бисера Степановска
 • Моника Стојанова

2014 година уреди

Од областа на науката и здравствената заштита:

Од областа на образованието и воспитанието:

Од областа на културата и публицистиката:

Од областа на уметноста:

Од областа на спортот:

За ученици и студенти:

 • Маја Бошковска
 • Вејчеслав Поповски

2015 година уреди

Од областа на науката и публицистиката:

Од областа на образованието и воспитанието:

Од областа на културата:

Од областа на уметноста и архитектурата:

Од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност

Од областа на спортот:

За ученици и студенти:

 • Марко Младеновски

2016 година уреди

Од областа на науката:

 • Михаил Гаревски, универзитетски професор, за значајни остварувања во областа на науката, образованието и градежното конструкторство
 • Аслан Хамити, професор на Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје, за значајни континуирани остварувања во науката и образованието

Од областа на публицистиката и архитектурата:

 • Вангел Божиновски, архитект, за долгогодишени истражувања, популаризирање и развој на Град Скопје и за архитектонско создавање на повеќе значајни објекти.

Од областа на образованието и воспитанието:

 • Томислав Димишковски, професор во пензија,за значајни остварувања во областа на образованието и воспитанието

Од областа на културата:

 • Александар Кујунџиски, писател за деца и млади, за значајни долгогодишни остварувања во областа на книжевното творештво и културата

Од областа на уметноста:

 • Мушереф Лозана Прекиќ, глумица во пензија, за посебен придонес во популаризацијата на театарската уметност во град Скопје
 • Ленка Полизова Димовска, хорски диригент,за 40-годишната професионална работа како диригент на женскиот камерен хор „Св. Злата Магленска“

Од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност:

За ученици и студенти:

 • Ева Карамановска,ученик во ООУ „Рајко Жинзифов“ - Скопје, за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности
 • Марко Наумовски, ученик во СМУГС „д-р Панче Караѓозов“ - Скопје, за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности

2017 година уреди

Од областа на науката:

 • Проф. д-р Хаки Имери, за континуирани значајни остварувања во областа на науката и образованието
 • Проф. д-р Горан Кондов, за високи постигнувања во областа на медицинската науката и хируршката практика

Од областа на образованието и воспитанието:

Од областа на културата и публицистиката:

Од областа на уметноста:

Од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност:

 • м-р Раде Илиевски, за долгодишна хуманитарна активност
 • д-р Жан Митрев, за долгогодишен врвен придонес во областа на здравствената заштита

Од областа на спортот:

2018 година уреди

Од областа на науката:

 • Маргарита Цаца Николовска, за придонес во унапредувањето, промоцијата и заштитата на човековите права и слободи и за развој на демократијата и владеењето на правото

Од областа на образованието и воспитанието:

 • Проф. м-р Аџи Фида, за долгогодишна успешна работа во воспитно-образовната дејност

Од областа на спортот:

Од областа на културата:

 • Марко Коловски, за значајни остварувања во областа на музикологијата и музичкото творештво
 • Ресул Шабани, за остварувања во литературната и преведувачката дејност

Од областа на уметноста:

 • Рамадан Шукри, за придонес во областа на уметноста, културата, образованието и воспитанието

Од областа на публицистиката:

 • Сефер Тахири, за остварувања во новинарската и публицистичката дејност

Од областа на архитектурата:

 • Даница Павловска-Циги, за долгогодишна посветеност за зачувување на автентичноста и вредностите на градот Скопје во сферата на планирање и управување со просторот

Од областа на здравството:

 • ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ Скопје, за долгогодишна успешна работа

Од областа на хуманитарната активност:

 • Противпожарна бригада на Град Скопје, за успешна работа и голем придонес во заштитата и спасувањето на граѓаните од пожари, природни непогоди и други несреќи

За ученици и студенти:

 • Арда Мустафаоглу, ученик во ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ Скопје, за успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности и за афирмација на градот Скопје
 • Мила Коцевска, Софија Стојменова, Нена Гиевска, Марија Гавриловиќ, Петар Тодоровски и Ведран Лауренчиќ, ученици во ООУ „Кочо Рацин“ - Скопје

2019 година[6] уреди

Од областа на науката:

 • Проф. д-р Христина Спасевска, за остварувања во науката, техниката и стопанството од областа Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност

Од областа на спортот:

 • Карате клуб „Работнички“, за 50 години постоење и постигнати врвни спортски резултати на домашен и меѓународен план
 • Алили Бесир, за освоено прво место на Европско првенство во борење за кадети

Од областа на културата:

 • д-р Дита Старова Ќерими, за посебен придонес во културата и севкупниот развој и афирмација на Град Скопје

Од областа на уметноста:

 • Фросина Зафировска, за значајни достигнувања во областа на музејската дејност, визуелните уметности, архитектурата и дизајнот
 • Бисера Чадловска, за континуирано успешно творештво во областа на музичката уметност

Од областа на публицистиката:

 • Ерина Богоева, за изработка и издавање на монографијата со фотографии „Скопје-архитектурата како фотографска скулптура (1963-1990)“
 • Александар Трајковски, за значаен придонес во областа на културата,уметноста и литературата со објавувањето на книгата “Музиката во македонскиот игран филм од Фросина до Лазар“

Од областа на хуманитарната активност:

За ученици и студенти:

 • Ана Марија Атанасовска, ученик во СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“-Скопје, за постигнати резултати во воннаставни активности
 • Стефан Стојковиќ, ученик во СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“-Скопје, за успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности и посебен придонес за афирмација на градот Скопје во светот

2020 година[7] уреди

Од областа на публицистиката:

 • Тони Димков, новинар, уредник на „Културен печат“ - за професионална посветеност и публикување на настаните од уметничкиот и културниот живот во Скопје.

Од областа на образованието и воспитанието:

 • Сервете Фида, учителка по албански јазик - за долгогодишна успешна работа во воспитно-образовната дејност.

Од областа на културата:

 • Љубомир Чадиковски, поранешен директор и основач на НУ „Театар за деца и младинци“ - Скопје - за формирање на Театарот за деца и младинци - Скопје и значајни успеси во неговото работење.
 • Коле Ангеловски, артист, режисер, преведувач, сценарист, комедиограф - за 60 години творештво во областа на театарот и филмот.

Од областа на науката:

 • Петар Намичев, архитект, професор на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип - за монографиите „Традиционалната куќа во скопскиот регион од 19 век“ (2020) и „Традиционалната архитектура во Скопска Црна Гора од 19-ти до ран 20 век“ (2018).

Од областа на уметноста:

 • Диме Поповски, естраден уметник - за особен придонес во музичката уметност.

Од областа на хуманитарната активност:

Од областа на здравствената заштита:

Од областа на спортот:

 • Илина Арсова, планинар, алпинист - за искачување на 7-те највисоки врвови на 7 континенти.

Правни лица:

Ученици и студенти:

 • Матеј Милосиевски, ученик во ПСУ „Јахја Кемал“ - за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннставните активности.
 • Ангела Петровска, ученичка во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“ - за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности.
 • Ведрана Петрова, ученичка во СУГС Гимназија „Јосип Броз-Тито“ - за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности.

2021 година[8] уреди

Од областа на науката:

Од областа на образованието и воспитанието:

 • Мишо Докмановиќ, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје - за посебен придонес во развојот на науката и високото образование.

Од областа на публицистиката:

 • Слободан Петровиќ, новинар, публицист - за повеќедеценискиот придонес во македонската печатена новинска продукција.

Од областа на културата:

 • Ирина Колиштркоска Настева, археолог - за непрекинато 35-годишно активно битисување, видно учество во сферата на културата, музејското работење, со акцент на археологијата.
 • Лилјана Пандева, писател, поет, прозаист - за достигнувања во областа на македонската современа книжевност и придонес како лектор по македонски јазик.

Од областа на уметноста:

Од областа на здравствената заштита:

Правни лица:

 • ЈНУ Институт за македонска литература - за 40-годишна работа во областа на науката, образованието и културата и реализирани проекти за заштита на културното наследство во соработка со Градот Скопје.
 • ООУ „Кирил и Методиј“ село Стајковци, Општина Гази Баба, Скопје - за постигнати извонредни резултати во наставниот процес и воннаставните активности во училиштето и надвор од него.

На лице од друга држава

Ученици и студенти:

 • Сандра Недановска, ученик во ПСУ „Јахја Кемал“ - за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности што претставуваат посебен придонес за напредокот и афирмацијата на градот Скопје во државата и надвор од неа.

2022 година[9] уреди

Од областа на публицистиката:

 • Д-р Игор Радев -а особен придонес на полето на книжевно-преведувачката дејност.
 • Љупчо Јолевски - за четиридецениска интензивна и професионална работа во новинарството.

Од областа на образованието и воспитанието:

 • Проф. д-р Весна Мојсова–Чепишевска - за монографската публикација „Конески како тестамент“ и континуираните остварувања во областа на културата во изминатиот период.
 • Проф. д-р Ристо Малчески - за покренувaње онлајн платформа www.matematickitalent.mk за време на пандемија и во време кога Република Македонија се соочува со недостиг на учебници за основно и за средно образование.

Од областа на културата:

 • Арлинда Калиси - за долгогодишен придонес како уредник на културните манифестации и автор на емисијата „MOZAIKU KULTUROR“.
 • ЈУ Младински културен центар – Скопје - за јубилејот 50 години работа и развојот на културата и афирмацијата на младинското творештво во град Скопје.

Од областа на науката:

 • Проф. д-р Митко Б. Панов - за значајни остварувања во науката, како и иницијатор и автор на проектот на културниот настан „Денови на Јустинијан Први“.
 • Проф. д-р Силвана Георгиева - за значаен придонес во научно-истражувачката дејност во стоматологијата, подигнување на квалитетот на забоздравствената заштита и подобрување на оралното здравје на граѓаните на град Скопје и пошироко во државата.

Од областа на уметноста:

Од областа на хуманитарната активност:

 • Здружение за поддршка и третман на лица со аутистичен спектар и атипичен развој „Во мојот свет“ - за отворање центри за рана интервенција и третман за деца со аутистичен спектар и атипичен развој и обезбедување помош и поддршка на младите и возрасните лица со пречки и на нивните семејства.
 • Хуманитарна организација „Свети Спас“ – Скопје - за кoнтинуирано помагање на социјално загрозени лица.

Од областа на здравствената заштита:

 • Проф. д-р Смиља Туџарова Ѓоргова - за највисоки достигнувања во областа на медицината, науката и образованието во државата и во светот, како и автор на делото – Естетска хирургија на глава и врат.
 • Д-р Соња Бојаџиева - за долгогодишен придонес во здравствената заштита на младата популација и значаен придонес во хуманитарните активности.

Од областа на заштита и унапредување на животната средина и природата:

Од областа на спортот:

 • Дејан Георгиевски - за најголемиот успех и постигнување во спортот – освоен сребрен медал од олимписки игри во Токио 2020, одржани во 2022 година.
 • Ракометен клуб Вардар 1961 - за претставување на градот пред спортската јавност во Европа и неизмерна радост на сите скопјани.

Ученици и студенти

 • Алексиј Тасиќ - за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности што претставуваат посебен придонес за напредокот и афирмацијата на градот Скопје во државата и надвор од неа.
 • Ангела Костуранова - за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности што претставуваат посебен придонес за напредокот и афирмацијата на градот Скопје во државата и надвор од неа.
 • Ерјона Азизи - за успешни постигнувања во континуитет во наставните и воннаставните активности во земјата и во целиот свет, проследени со 18 златни медали.

Наводи уреди

 1. Услови за конкурирање[мртва врска]
 2. „Добитници на наградата „13 Ноември". Град Скопје. Посетено на 2019-05-07.[мртва врска]
 3. Официјален портал на Град Скопје[мртва врска]
 4. „Официјален портал на Град Скопје“. Архивирано од изворникот на 2018-03-20. Посетено на 2017-01-23.
 5. „Врачени наградите „13 ноември на Град Скопје" за 2011 година“. Идивиди. 14 ноември 2011. Посетено на 21 ноември 2021.
 6. „Добитници на наградата „13 Ноември". Град Скопје. Посетено на 2019-10-22.
 7. „ИЗБРАНИ ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДАТА „13 НОЕМВРИ" НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА“. Град Скопје. Посетено на 3 декември 2020.
 8. „ИЗБРАНИ ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДАТА „13 НОЕМВРИ" НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА“. Град Скопје. 1 ноември 2021. Посетено на 2 ноември 2021.
 9. „Доделени наградите „13 Ноември". Нова Македонија. 13 ноември 2022. Посетено на 18 ноември 2022.