Награда „13 Ноември“

13 Ноември е награда што ја доделува градот Скопје по повод денот на неговото ослободување во Втората светска војна. Наградата се доделува во повеќе категории, како: култура, наука, уметност, архитектура итн.[1]

Ослободителите на Скопје - Монументален споменик во дворот на Владата на Република Македонија.

Добитници[2]Уреди

1955 годинаУреди

Од областа на уметноста:

1961 годинаУреди

Од областа на уметноста:

од областа на науката:

1962 годинаУреди

Од областа на уметноста:

Од областа на стопанството:

1963 годинаУреди

Од областа на уметноста:

Од областа на архитектурата и градежништвото

1964 годинаУреди

Од областа на стопанството

Од областа на уметноста

1965 годинаУреди

Од областа на уметноста

Од областа на науката

Од областа на стопанството

 • Фабрика „АЛКАЛОИД“

1966 годинаУреди

Од областа на науката

Од областа на уметноста

Од областа на стопанството

 • Текстилна индустрија „Мирка Гинова“
 • Фабрика „УСЈЕ“

Од областа на образованието

Од областа на Физичката култура

1967 годинаУреди

Од областа на науката

Од областа на уметноста

Од областа на образованието

Од областа на стопанството

 • ЗИК „Скопско поле“
 • Конструктивно биро на автопретпријатието „11 Октомври“

2001 годинаУреди

Од областа на науката:

од областа на публицистиката:

од областа на културата и уметноста:

од областа на образованието и воспитанието:

од областа на меѓународна соработка:

2010 годинаУреди

Од областа на науката:

од областа на публицистиката:

од областа на образованието и воспитанието:

од областа на здравствената заштита:

од областа на уметноста:

Сојуз за грижа и воспитување на деца: Фестивал на детска песна „Златно славејче“
од областа на хуманитарната активност:

од областа на спортот:

ученици:

од областа на меѓународна соработка:

2011 година[5]Уреди

Од областа на науката

Од областа на образованието и воспитувањето

Од областа на уметноста

Од областа на публицистиката

Од областа на спортот

Од областа на хуманитарната активност

Од областа на стопанството

Правни лица

 • Здружение „Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-Свест“

Ученици и студенти

 • Иван Антоновски
 • Таско Смилески
 • Александар Степановски

2012 годинаУреди

Од областа на науката

Од областа на публицистиката

Од областа на образованието и воспитувањето

Од областа на културата

Од областа на спортот

Од областа на хуманитарната активност и социјалната заштита

 • Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - Порака Скопје
 • Здружение за развој на ромската заедница - Сумнал

Ученици и студенти

 • Анастасија Аврамовска Сековска
 • Харис Бабачиќ
 • Елмедина Хасани

2014 годинаУреди

Од областа на науката и здравствената заштита:

Од областа на образованието и воспитанието:

Од областа на културата и публицистиката:

Од областа на уметноста:

Од областа на спортот:

За ученици и студенти:

 • Маја Бошковска
 • Вејчеслав Поповски

2015 годинаУреди

Од областа на науката и публицистиката:

Од областа на образованието и воспитанието:

Од областа на културата:

Од областа на уметноста и архитектурата:

Од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност

Од областа на спортот:

За ученици и студенти:

 • Марко Младеновски

2016 годинаУреди

Од областа на науката:

 • Михаил Гаревски, универзитетски професор, за значајни остварувања во областа на науката, образованието и градежното конструкторство
 • Аслан Хамити, професор на Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје, за значајни континуирани остварувања во науката и образованието

Од областа на публицистиката и архитектурата:

 • Вангел Божиновски, архитект, за долгогодишени истражувања, популаризирање и развој на Град Скопје и за архитектонско создавање на повеќе значајни објекти.

Од областа на образованието и воспитанието:

 • Томислав Димишковски, професор во пензија,за значајни остварувања во областа на образованието и воспитанието

Од областа на културата:

 • Александар Кујунџиски, писател за деца и млади, за значајни долгогодишни остварувања во областа на книжевното творештво и културата

Од областа на уметноста:

 • Мушереф Лозана Прекиќ, глумица во пензија, за посебен придонес во популаризацијата на театарската уметност во град Скопје
 • Ленка Полизова Димовска, хорски диригент,за 40-годишната професионална работа како диригент на женскиот камерен хор „Св. Злата Магленска“

Од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност:

За ученици и студенти:

 • Ева Карамановска,ученик во ООУ „Рајко Жинзифов“ - Скопје, за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности
 • Марко Наумовски, ученик во СМУГС „д-р Панче Караѓозов“ - Скопје, за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности

2017 годинаУреди

Од областа на науката:

 • Проф. д-р Хаки Имери, за континуирани значајни остварувања во областа на науката и образованието
 • Проф. д-р Горан Кондов, за високи постигнувања во областа на медицинската науката и хируршката практика

Од областа на образованието и воспитанието:

Од областа на културата и публицистиката:

Од областа на уметноста:

Од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност:

 • м-р Раде Илиевски, за долгодишна хуманитарна активност
 • д-р Жан Митрев, за долгогодишен врвен придонес во областа на здравствената заштита

Од областа на спортот:

2018 годинаУреди

Од областа на науката:

 • Маргарита Цаца Николовска, за придонес во унапредувањето, промоцијата и заштитата на човековите права и слободи и за развој на демократијата и владеењето на правото

Од областа на образованието и воспитанието:

 • Проф. м-р Аџи Фида, за долгогодишна успешна работа во воспитно-образовната дејност

Од областа на спортот:

Од областа на културата:

 • Марко Коловски, за значајни остварувања во областа на музикологијата и музичкото творештво
 • Ресул Шабани, за остварувања во литературната и преведувачката дејност

Од областа на уметноста:

 • Рамадан Шукри, за придонес во областа на уметноста, културата, образованието и воспитанието

Од областа на публицистиката:

 • Сефер Тахири, за остварувања во новинарската и публицистичката дејност

Од областа на архитектурата:

 • Даница Павловска-Циги, за долгогодишна посветеност за зачувување на автентичноста и вредностите на градот Скопје во сферата на планирање и управување со просторот

Од областа на здравството:

 • ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ Скопје, за долгогодишна успешна работа

Од областа на хуманитарната активност:

 • Противпожарна бригада на Град Скопје, за успешна работа и голем придонес во заштитата и спасувањето на граѓаните од пожари, природни непогоди и други несреќи

За ученици и студенти:

 • Арда Мустафаоглу, ученик во ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ Скопје, за успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности и за афирмација на градот Скопје
 • Мила Коцевска, Софија Стојменова, Нена Гиевска, Марија Гавриловиќ, Петар Тодоровски и Ведран Лауренчиќ, ученици во ООУ „Кочо Рацин“ - Скопје

2019 година[6]Уреди

Од областа на науката:

 • Проф. д-р Христина Спасевска, за остварувања во науката, техниката и стопанството од областа Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност

Од областа на спортот:

 • Карате клуб „Работнички“, за 50 години постоење и постигнати врвни спортски резултати на домашен и меѓународен план
 • Алили Бесир, за освоено прво место на Европско првенство во борење за кадети

Од областа на културата:

 • д-р Дита Старова Ќерими, за посебен придонес во културата и севкупниот развој и афирмација на Град Скопје

Од областа на уметноста:

 • Фросина Зафировска, за значајни достигнувања во областа на музејската дејност, визуелните уметности, архитектурата и дизајнот
 • Бисера Чадловска, за континуирано успешно творештво во областа на музичката уметност

Од областа на публицистиката:

 • Ерина Богоева, за изработка и издавање на монографијата со фотографии „Скопје-архитектурата како фотографска скулптура (1963-1990)“
 • Александар Трајковски, за значаен придонес во областа на културата,уметноста и литературата со објавувањето на книгата “Музиката во македонскиот игран филм од Фросина до Лазар“

Од областа на хуманитарната активност:

За ученици и студенти:

 • Ана Марија Атанасовска, ученик во СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“-Скопје, за постигнати резултати во воннаставни активности
 • Стефан Стојковиќ, ученик во СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“-Скопје, за успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности и посебен придонес за афирмација на градот Скопје во светот

2020 година[7]Уреди

Од областа на публицистиката:

 • Тони Димков, новинар, уредник на „Културен печат“ - за професионална посветеност и публикување на настаните од уметничкиот и културниот живот во Скопје.

Од областа на образованието и воспитанието:

 • Сервете Фида, учителка по албански јазик - за долгогодишна успешна работа во воспитно-образовната дејност.

Од областа на културата:

 • Љубомир Чадиковски, поранешен директор и основач на НУ „Театар за деца и младинци“ - Скопје - за формирање на Театарот за деца и младинци - Скопје и значајни успеси во неговото работење.
 • Коле Ангеловски, артист, режисер, преведувач, сценарист, комедиограф - за 60 години творештво во областа на театарот и филмот.

Од областа на науката:

 • Петар Намичев, архитект, професор на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип - за монографиите „Традиционалната куќа во скопскиот регион од 19 век“ (2020) и „Традиционалната архитектура во Скопска Црна Гора од 19-ти до ран 20 век“ (2018).

Од областа на уметноста:

 • Диме Поповски, естраден уметник - за особен придонес во музичката уметност.

Од областа на хуманитарната активност:

Од областа на здравствената заштита:

Од областа на спортот:

 • Илина Арсова, планинар, алпинист - за искачување на 7-те највисоки врвови на 7 континенти.

Правни лица:

Ученици и студенти:

 • Матеј Милосиевски, ученик во ПСУ „Јахја Кемал“ - за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннставните активности.
 • Ангела Петровска, ученичка во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“ - за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности.
 • Ведрана Петрова, ученичка во СУГС Гимназија „Јосип Броз-Тито“ - за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности.

2021 година[8]Уреди

Од областа на науката:

Од областа на образованието и воспитанието:

 • Мишо Докмановиќ, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје - за посебен придонес во развојот на науката и високото образование.

Од областа на публицистиката:

 • Слободан Петровиќ, новинар, публицист - за повеќедеценискиот придонес во македонската печатена новинска продукција.

Од областа на културата:

 • Ирина Колиштркоска Настева, археолог - за непрекинато 35-годишно активно битисување, видно учество во сферата на културата, музејското работење, со акцент на археологијата.
 • Лилјана Пандева, писател, поет, прозаист - за достигнувања во областа на македонската современа книжевност и придонес како лектор по македонски јазик.

Од областа на уметноста:

Од областа на здравствената заштита:

Правни лица:

 • ЈНУ Институт за македонска литература - за 40-годишна работа во областа на науката, образованието и културата и реализирани проекти за заштита на културното наследство во соработка со Градот Скопје.
 • ООУ „Кирил и Методиј“ село Стајковци, Општина Гази Баба, Скопје - за постигнати извонредни резултати во наставниот процес и воннаставните активности во училиштето и надвор од него.

На лице од друга држава

Ученици и студенти:

 • Сандра Недановска, ученик во ПСУ „Јахја Кемал“ - за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности што претставуваат посебен придонес за напредокот и афирмацијата на градот Скопје во државата и надвор од неа.

НаводиУреди

 1. Услови за конкурирање[мртва врска]
 2. „Добитници на наградата „13 Ноември". Град Скопје. Посетено на 2019-05-07.
 3. Официјален портал на Град Скопје[мртва врска]
 4. Официјален портал на Град Скопје
 5. „Врачени наградите „13 ноември на Град Скопје" за 2011 година“. Идивиди. 14 ноември 2011. Посетено на 21 ноември 2021.
 6. „Добитници на наградата „13 Ноември". Град Скопје. Посетено на 2019-10-22.
 7. „ИЗБРАНИ ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДАТА „13 НОЕМВРИ" НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА“. Град Скопје. Посетено на 3 декември 2020.
 8. „ИЗБРАНИ ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДАТА „13 НОЕМВРИ" НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА“. Град Скопје. 1 ноември 2021. Посетено на 2 ноември 2021.