Награда „13 Ноември“

13 Ноември е награда што ја доделува градот Скопје по повод денот на неговото ослободување во Втората светска војна. Наградата се доделува во повеќе категории, како: култура, наука, уметност, архитектура итн.[1]

Ослободителите на Скопје - Монументален споменик во дворот на Владата на Република Македонија.

Добитници[2]Уреди

1955 годинаУреди

Од областа на уметноста:

1961 годинаУреди

Од областа на уметноста:

од областа на науката:

1962 годинаУреди

Од областа на уметноста:

Од областа на стопанството:

1963 годинаУреди

Од областа на уметноста:

Од областа на архитектурата и градежништвото

1964 годинаУреди

Од областа на стопанството

Од областа на уметноста

1965 годинаУреди

Од областа на уметноста

Од областа на науката

Од областа на стопанството

 • Фабрика „АЛКАЛОИД“

1966 годинаУреди

Од областа на науката

Од областа на уметноста

Од областа на стопанството

 • Текстилна индустрија „Мирка Гинова“
 • Фабрика „УСЈЕ“

Од областа на образованието

Од областа на Физичката култура

1967 годинаУреди

Од областа на науката

Од областа на уметноста

Од областа на образованието

Од областа на стопанството

 • ЗИК „Скопско поле“
 • Конструктивно биро на автопретпријатието „11 Октомври“

2001 годинаУреди

Од областа на науката:

од областа на публицистиката:

од областа на културата и уметноста:

од областа на образованието и воспитанието:

од областа на меѓународна соработка:

2010 годинаУреди

Од областа на науката:

од областа на публицистиката:

од областа на образованието и воспитанието:

од областа на здравствената заштита:

од областа на уметноста:

Сојуз за грижа и воспитување на деца: Фестивал на детска песна „Златно славејче“
од областа на хуманитарната активност:

од областа на спортот:

ученици:

од областа на меѓународна соработка:

2012 годинаУреди

Од областа на науката

Од областа на публицистиката

Од областа на образованието и воспитувањето

Од областа на културата

Од областа на спортот

Од областа на хуманитарната активност и социјалната заштита

 • Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - Порака Скопје
 • Здружение за развој на ромската заедница - Сумнал

Ученици и студенти

 • Анастасија Аврамовска Сековска
 • Харис Бабачиќ
 • Елмедина Хасани

2014 годинаУреди

Од областа на науката и здравствената заштита:

Од областа на образованието и воспитанието:

Од областа на културата и публицистиката:

Од областа на уметноста:

Од областа на спортот:

За ученици и студенти:

 • Маја Бошковска
 • Вејчеслав Поповски

2015 годинаУреди

Од областа на науката и публицистиката:

Од областа на образованието и воспитанието:

Од областа на културата:

Од областа на уметноста и архитектурата:

Од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност

Од областа на спортот:

За ученици и студенти:

 • Марко Младеновски

2016 годинаУреди

Од областа на науката:

 • Михаил Гаревски, универзитетски професор, за значајни остварувања во областа на науката, образованието и градежното конструкторство
 • Аслан Хамити, професор на Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје, за значајни континуирани остварувања во науката и образованието

Од областа на публицистиката и архитектурата:

 • Вангел Божиновски, архитект, за долгогодишени истражувања, популаризирање и развој на град Скопје и за архитектонско создавање на повеќе значајни објекти.

Од областа на образованието и воспитанието:

 • Томислав Димишковски, професор во пензија,за значајни остварувања во областа на образованието и воспитанието

Од областа на културата:

 • Александар Кујунџиски, писател за деца и млади, за значајни долгогодишни остварувања во областа на книжевното творештво и културата

Од областа на уметноста:

 • Мушереф Лозана Прекиќ, глумица во пензија, за посебен придонес во популаризацијата на театарската уметност во град Скопје
 • Ленка Полизова Димовска, хорски диригент,за 40-годишната професионална работа како диригент на женскиот камерен хор „Св. Злата Магленска“

Од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност:

За ученици и студенти:

 • Ева Карамановска,ученик во ООУ „Рајко Жинзифов“ - Скопје, за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности
 • Марко Наумовски, ученик во СМУГС „д-р Панче Караѓозов“ - Скопје, за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности

2017 годинаУреди

Од областа на науката:

 • Проф. д-р Хаки Имери, за континуирани значајни остварувања во областа на науката и образованието
 • Проф. д-р Горан Кондов, за високи постигнувања во областа на медицинската науката и хируршката практика

Од областа на образованието и воспитанието:

Од областа на културата и публицистиката:

Од областа на уметноста:

Од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност:

 • м-р Раде Илиевски, за долгодишна хуманитарна активност
 • д-р Жан Митрев, за долгогодишен врвен придонес во областа на здравствената заштита

Од областа на спортот:

2018 годинаУреди

Од областа на науката:

 • Маргарита Цаца Николовска, за придонес во унапредувањето, промоцијата и заштитата на човековите права и слободи и за развој на демократијата и владеењето на правото

Од областа на образованието и воспитанието:

 • Проф. м-р Аџи Фида, за долгогодишна успешна работа во воспитно-образовната дејност

Од областа на спортот:

Од областа на културата:

 • Марко Коловски, за значајни остварувања во областа на музикологијата и музичкото творештво
 • Ресул Шабани, за остварувања во литературната и преведувачката дејност

Од областа на уметноста:

 • Рамадан Шукри, за придонес во областа на уметноста, културата, образованието и воспитанието

Од областа на публицистиката:

 • Сефер Тахири, за остварувања во новинарската и публицистичката дејност

Од областа на архитектурата:

 • Даница Павловска-Циги, за долгогодишна посветеност за зачувување на автентичноста и вредностите на градот Скопје во сферата на планирање и управување со просторот

Од областа на здравството:

 • ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ Скопје, за долгогодишна успешна работа

Од областа на хуманитарната активност:

 • Противпожарна бригада на град Скопје, за успешна работа и голем придонес во заштитата и спасувањето на граѓаните од пожари, природни непогоди и други несреќи

За ученици и студенти:

 • Арда Мустафаоглу, ученик во ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ Скопје, за успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности и за афирмација на градот Скопје
 • Мила Коцевска, Софија Стојменова, Нена Гиевска, Марија Гавриловиќ, Петар Тодоровски и Ведран Лауренчиќ, ученици во ООУ „Кочо Рацин“ - Скопје

2019 година[5]Уреди

Од областа на науката:

 • Проф. д-р Христина Спасевска, за остварувања во науката, техниката и стопанството од областа Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност

Од областа на спортот:

 • Карате клуб „Работнички“, за 50 години постоење и постигнати врвни спортски резултати на домашен и меѓународен план
 • Алили Бесир, за освоено прво место на Европско првенство во борење за кадети

Од областа на културата:

 • д-р Дита Старова Ќерими, за посебен придонес во културата и севкупниот развој и афирмација на Град Скопје

Од областа на уметноста:

 • Фросина Зафировска, за значајни достигнувања во областа на музејската дејност, визуелните уметности, архитектурата и дизајнот
 • Бисера Чадловска, за континуирано успешно творештво во областа на музичката уметност

Од областа на публицистиката:

 • Ерина Богоева, за изработка и издавање на монографијата со фотографии „Скопје-архитектурата како фотографска скулптура (1963-1990)“
 • Александар Трајковски, за значаен придонес во областа на културата,уметноста и литературата со објавувањето на книгата “Музиката во македонскиот игран филм од Фросина до Лазар“

Од областа на хуманитарната активност:

За ученици и студенти:

 • Ана Марија Атанасовска, ученик во СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“-Скопје, за постигнати резултати во воннаставни активности
 • Стефан Стојковиќ, ученик во СУГС „Раде Јовчевски-Корчагин“-Скопје, за успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности и посебен придонес за афирмација на градот Скопје во светот

2020 година[6]Уреди

Од областа на публицистиката:

 • Тони Димков, новинар, уредник на „Културен печат“ - за професионална посветеност и публикување на настаните од уметничкиот и културниот живот во Скопје.

Од областа на образованието и воспитанието:

 • Сервете Фида, учителка по албански јазик - за долгогодишна успешна работа во воспитно-образовната дејност.

Од областа на културата:

 • Љубомир Чадиковски, поранешен директор и основач на НУ „Театар за деца и младинци“ - Скопје - за формирање на Театарот за деца и младинци - Скопје и значајни успеси во неговото работење.
 • Коле Ангеловски, артист, режисер, преведувач, сценарист, комедиограф - за 60 години творештво во областа на театарот и филмот.

Од областа на науката:

 • Петар Намичев, архитект, професор на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип - за монографиите „Традиционалната куќа во скопскиот регион од 19 век“ (2020) и „Традиционалната архитектура во Скопска Црна Гора од 19-ти до ран 20 век“ (2018).

Од областа на уметноста:

 • Диме Поповски, естраден уметник - за особен придонес во музичката уметност.

Од областа на хуманитарната активност:

Од областа на здравствената заштита:

Од областа на спортот:

 • Илина Арсова, планинар, алпинист - за искачување на 7-те највисоки врвови на 7 континенти.

Правни лица:

Ученици и студенти:

 • Матеј Милосиевски, ученик во ПСУ „Јахја Кемал“ - за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннставните активности.
 • Ангела Петровска, ученичка во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“ - за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности.
 • Ведрана Петрова, ученичка во СУГС Гимназија „Јосип Броз-Тито“ - за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности.

НаводиУреди

 1. Услови за конкурирање[мртва врска]
 2. „Добитници на наградата „13 Ноември". Град Скопје. Посетено на 2019-05-07.
 3. Официјален портал на Град Скопје[мртва врска]
 4. Официјален портал на Град Скопје
 5. „Добитници на наградата „13 Ноември". Град Скопје. Посетено на 2019-10-22.
 6. „ИЗБРАНИ ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДАТА „13 НОЕМВРИ" НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА“. Град Скопје. Посетено на 3 декември 2020.