Маргарита Цаца Николовска

Маргарита Цаца Николовска е родена на 28 ноември 1950 година во Скопје.

Маргарита Цаца Николовска
Sudija Caca.jpg
Роден 28 ноември 1950
Скопје, Македонија
Татко Ѓорѓи Цаца
Роднини Јанко Цаца

Основно образование завршила во ОУ „Коле Неделковски“, а гимназија во „Јосип Броз Тито“ во Скопје. Дипломирала на Правниот Факултет во Скопје 1975 година, како најдобар студент во генерација, а последователно работела како приправник во Регионалниот суд во Скопје. За судија во Окружниот суд во Скопје е именувана во 1978 година, а од 1987 г. е судија во Регионалниот суд во Скопје (подоцна преименуван во Апелационен суд), каде што работи претежно на граѓански случаи. Од 1997 до 1998 е судија во Врховен суд на Република Македонија (работи на управни случаи, но и на граѓански и кривични случаи. Во 1998 г. беше избрана за прв македонски судија во Европскиот суд за човекови права во Стразбур, Франција и таа функција ја извршуваше до 2008 г. Во 2011 г. е избрана за судија во Уставниот суд на Босна и Херцеговина, а во 2015 е назначена за потпретседател на судот.

Маргарита Цаца Николовска е член на основачкиот одбор на Македонското Здружение на судии и претседател на неговиот комитетот за меѓународни односи. Во периодот од 1995 до 2006 е претставник на Македонското Здружение на судии во Европското и Меѓународното Здружение на судии.

Во 1994 г. била претседател на Комисијата за парламентарни избори.

Маргарита Цаца Николовска е еден од основачите на Институтот за човекови права и негов претседател.

Од страна на Американскиот биографски институт од Ралеи, САД е избрана за жена на годината за 2000 година.

Ќерка е на поранешниот уставен судија Ѓорѓи Цаца, а внука на истакнатиот адвокат Јанко Цаца.

Научни трудовиУреди

Маргарита Цаца Николовска е автор на следните научни трудови:

 • Право на камата низ призмата на судската пракса (1989)
 • Распаѓање на брак (1994)
 • Нелојална конкуренција, права од индустриска сопственост и судска заштита (1995)
 • Заложување на права од индустриска сопственост (1996)
 • Член 10 од Европската конвенција за човекови права – генерални одредби и пракса (2001)
 • Правото на слобода на изразување во корелација со правото на приватност (2002)
 • Македонските предмети пред Европскиот суд за човекови права (2003)  
 • Принципи на толкување на Конвенцијата за човековите права и слободи во реализирање на Уставната заштита (2004)  
 • Заштита наспроти дискриминција во врска со член 14 од Европската конвенција за човековите права (2005)
 • Европската конвенција за човекови права – меѓународни и домашни правни акти за заштита на човековите права и слободи (2009)
 • Водич за правилна примена на мерката притвор (2009)
 • Дискриминација на Ромите во процесот на образование – меѓународни и домашни стандарди и пракси (Институт за човекови права, 2010)
 • Право на слобода на мисла и изразување и слобода за мирен собир и здружување – Меѓународни и домашни стандрди и практики (2010)
 • Преглед на правните лекови во Македонија низ призмата на делотворна заштита на правата и слободите на граѓаните (Институт за човекови права, 2011)
 • Анализа на Законот за спречување и заштита од дискриминација (Институт за човекови права, 2012)
 • Анализа за одредбите на Законот за граѓанска одговорност на клевета и навреда (Институт за човекови права, 2012)
 • Анализа за независноста на судството во Република Македонија –перцепција, потешкотии и предизвици (Институт за човекови права, 2013)
 • Анализа за независните комисиии и регулаторни тела –законска поставеност и практично функционирање (Институт за човекови права, 2014)
 • Анализа на недостатоците во Законот за спречување и заштита од дискриминација (Институт за човекови права, 2014)
 • Анализа на домашните правни лекови во постапките при избор, разрешување и изрекување на дисциплински мерки на македонските судии (Институт за човекови права, 2014)
 • Анализа за независноста на Судскиот Совет на Република Македонија – стремеж и предизвици (Институт за човекови права, 2015)
 • Човековите права во процесот на лустрација (Институт за човекови права, 2016)