Планинарски домови во Македонија

Ова е список на планинарски домови во Македонија.

Планинарски домовиУреди

Други објектиУреди

  • „Блаце“ - Скопска Црна Гора. Управува: Извидничко Поречански одред „Јадран“ - Скопје. Можности: Искачувања до врвовите Рамно и Црн Камен.
  • Заслон „Исак Русо“ - Јакупица. Местоположба: се наоѓа на Бегово Поле 16 км оддалечен од пл. дом Караџица. Можности: Искачување на Солунска глава, посета на изворот на река Кадина, на Салакови Езера.
  • Барака „Калин камен“ - Осоговски планини. Управува: ПД „Руен“ - Кр. Паланка. Местоположба: тоа е општинска барака во месноста Калин камен на патеката према Царев врв од Осоговски манастир, до него се доаѓа по асфалтен пат. Во близина се наоѓа и Ловечка куќа која исто може да се користи за сместување, вкупниот капацитет на двата објекта е 30 кревети. Можности: Искачување на Царев врв и Руен, можен трекинг до Пониква преку Царев врв.
  • „Шумска куќа“ - Ниџе. Управува: Шумско стопанство „Кајмакчалан“ - Битола. Местоположба: се наоѓа покрај шумскиот пат кој води од с. Скочивир до самиот врв Кајмакчалан. Можности: Искачување на Кајмакчалан.
  • „Шумска куќа“ - Бистра. Управува: ПСД „БИСТРА“ - Кичево. Местоположба: се наоѓа во близина на с. Попоец
  • „Засолниште“ - Баба планина. Местоположба: На самиот гребен покрај патеката (на седлото меѓу врвовите Стив и Илинден) од домот Копанки која води право нагоре према гребенот и потоа према врвот Пелистер, опремено е со клупи и маса. Можности: Искачување на Пелистер, трекинг до Мало езеро, Големо езеро.
  • „Засолниште“ - Баба планина. Местоположба: блиску до Големо езеро, веднаш до пл. дом „Димитар Илиевски Мурато“. Има клупи и можат да престојуваат двајца планинари. Можности: Искачување на Пелистер, посета на Мало езеро, Големо езеро, трекинг преку врвот Муза до пл. дом Неолица.