Југославија

Држава на Балканот од 1918-1941 и 1945-1992 година

Југославија е име што означува три различни но последователни политички ентитети што постоеја во поголемиот дел од 20. век на Балканскиот Полуостров, а во чии рамки спаѓаа јужнословенските земји (меѓу кои и Македонија), со исклучок на Бугарија.

Знамето на Југославија од 1918 до 1941
Знамето на Југославија од 1945 до 1992
Знамето на Југославија од 1992 до 2003
Александар I Караѓорѓевиќ - Обединувач на јужнословенските народи. Крал на СХС 1921-1929, Крал на Југославија 1929-1934.

Поврзано уреди