Поимот Демирхисарско се употребува за приближно означување на местото на некој настан и значи дека се случило во околината на градот Демир Хисар, т.е. место која географски гравитира кон градот. Во зависност од административната поделба дефинирана со соодветна законска регулатива понекогаш се мисли на сите населени места кои потпаѓаат под управување на локалните власти во општина Демир Хисар, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Демирхисарско, но некогаш и не.

Постојат два града со ова име:

Кога се употребува во контекст на градот во југозападна Република Македонија, тогаш се мисли на подрачјето на денешната Општина Демир Хисар.

Кога се употребува во контекст на градот во Серско, тогаш се мисли на подрачјето на денешната општина Синтика.

Поврзано уреди