Административна поделба на Бугарија

(Пренасочено од Области во Бугарија)

Од 1999 г. Република Бугарија административно е поделена на 28 области, коишто се именувани на обласниот центар, како главниот град Софија има статус на посебна област.

Преката месна самоуправа се врши во општините, коишто во Бугарија се 265.

Историjа Уреди

Губернии 1877-1882 Уреди

Губерниите, коишто се на териториjaта на Кнежевство Бугариjа:

 • Софиска
 • Варненска
 • Русенска
 • Трновска
 • Видинска

Губерниите, коишто се на териториjата на Источна Румелиjа:

 • Пловдивска
 • Сливенски
 • К’з’лагачка околиja од Одринскиот санџак

Окружиja и департаменти 1882-1885 Уреди

Кнeжевство Бугарија Уреди

 • Софиско окружие
 • Ќустендилско окружие
 • Трнско окружие
 • Видинско окружие
 • Ломско окружие
 • Рjaховско окружие
 • Берковишко окружие
 • Вратцчанско окружие
 • Орханиско окружие (со центар дн. Ботевград)
 • Ловешко окружие
 • Плевенско окружие
 • Севлиевско окружие
 • Свиштовско окружие
 • Трновско окружие
 • Разградско окружие
 • Русчукско окружие
 • Ескиџумаjско окружие (со центaр дн. Трговиште)
 • Силистренско окружие
 • Шуменско окружие
 • Провадиско окружие
 • Варненско окружие

Источна Румелија Уреди

 • Татарпазарџишки департамент
 • Пловдивски департамент
 • Старозагорски департамент
 • Хасковски департамент
 • Сливенски департамент
 • Бургаски департамент

Окружија 1885-1901 Уреди

 • Софиско окружие
 • Трнско окружие
 • Ќустендилско окружие
 • Татарпазарџишко окружие
 • Пловдивско окружие
 • Старозагорско окружие
 • Хасковско окружие
 • Сливенско окружие
 • Бургаско окружие
 • Видинско окружие
 • Ломско окружие
 • Рjaховско окружие (со центaр дн. Орјахово)
 • Вратцчанско окружие
 • Ловешко окружие
 • Плевенско окружие
 • Севлиевско окружие
 • Никополско окружие
 • Трновско окружие
 • Разградско окружие
 • Русчукско окружие
 • Силистренско окружие
 • Шуменско окружие
 • Варненско окружие

Области 1901-1913 Уреди

 • Софиска област
 • Ќустендилска област
 • Пловдивска област
 • Старозагорска област
 • Бургаска област
 • Варненска област
 • Шуменска област
 • Русчукска облсат
 • Трновска област
 • Плевенска област
 • Вратцчанска област
 • Видинска област

Области 1934-1941 Уреди

Области 1941-1944 Уреди

 
Административна поделба на Царство Бугариjа 1941-1944:
1.Битолска област, 2.Бургаска област, 3.Врачанска област, 4.Беломорска област, 5.Плевенска област, 6. Пловдивска област, 7.Скопска област, 8.Софиска област, 9.Старозагорска област, 10.Русенска област, 11.Шуменска област

Со Указ № 72 од 24 јули 1941 год. [Службен весник, бр. 164, 29/07/1941] влегуе во сила Законот за создавање на Русенска област (приет од ХХV ОНС на 16 јули 1941 год.). Со истиот околиите Поповска, Беленска, Исперихска, Кубратска, Тутраканска, Разградска, Русенска и Силистренска се одделуваат од Шуменската област и тие се трансформирани во област со центар Русе.

На 15 мај 1941 год. кон Царство Бугарија се припоени Беломорска Тракија, Вардарска Македонија, Западните Покраини и Поморавието. Во јули со Заповеди 2618, 2619, 2620 и 2621 на министарот на внатрешните работи и народното здравjе од 26 јули 1941 год. [Службен весник, бр. 166, 31/07/1941] тие земи се во три административни области:

 • Битолска област, таа опфаќа околиите: Битолска, Бродска, Крушевска, Охридска, Прилепска и Ресенска [Заповед 2618].
 • Скопска област, таа опфаќа околиите: Беровска, Боjановска, Вранска, Велешка, Качаничка, Кривопаланска, Кумановска, Кратовска, Струмичка, Скопска, Сурдуличка, Светиниколска, Радовишка, Штипска, Гевгелиска, Кавадарска и Неготинска [Заповед 2620].
 • Беломорска област со центар Скеча, таа опфаќа околиите: Ѓумјурџинска, Дедеагачка, Демирхисарска, Кавалска, Скечанска, Островотасоска (со центар с. Лимен), Правиштенска, Сар'шабанска и Серска [Заповед 2621].
 • Западните покраини и Поморавието се поделени на 4 околии – Босилеградска, Бабушничка, Пиротска и Царибродска, коишто се присоединети кон Софиска област [Заповед 2618].

Окрузи 1949-1959 Уреди

 
Административна поделба на Народна Република Бугарија 1949-1959
 1. Бургаски округ
 2. Варненски округ
 3. Видински округ
 4. Врачански округ
 5. Горноџумаjски округ (со центар дн. Благоевград)
 6. Горноорjaховски округ
 7. Плевенски округ
 8. Пловдивски округ
 9. Софија-град
 10. Софиски округ
 11. Старозагорски округ
 12. Русенски округ
 13. Хасковски оркуг
 14. Шуменски округ
 15. Jамболски округ

Окрузи 1959-1987 Уреди

 
Административна поделба на Народна Република Бугарија 1959-1987
 1. Благоевградски округ
 2. Бургаски округ
 3. Варненски округ (Сталински округ)
 4. Великотрновски округ
 5. Видински округ
 6. Врачански окръг
 7. Габровски округ
 8. Крџалиски округ
 9. Ќустендилски округ
 10. Ловешки округ
 11. Михаjловградски округ
 12. Пазарџишки округ
 13. Пернишки округ (Димитровски округ)
 14. Плевенски округ
 15. Пловдивски округ
 16. Разградски округ
 17. Русенски округ
 18. Силистренски округ
 19. Сливенски округ
 20. Смолjански округ
 21. Софија-град
 22. Софиски округ
 23. Старозагорски округ
 24. Толбухински округ
 25. Трговишки округ
 26. Хасковски округ
 27. Шуменски округ (Коларовградски округ)
 28. Jамболски округ

Области 1987-1998 Уреди

 
Административна поделба на Бугарија 1987-1998
 1. Бургаска област (Бургас, Сливен, Јамбол)
 2. Варненска област (Варна, Добрич, Шумен)
 3. Ловешка област (Габрово, Ловеч, Плевен, Велико Трново)
 4. Област со админситративен центaр Монтана/Михаjловградска област (Видин, Враца, Монтана)
 5. Пловдивска област (Пазарџик, Пловдив, Смољан)
 6. Разградска област (Разград, Русе, Силистра, Трговиште)
 7. Софија-град (Софија град)
 8. Софиска област (Благоевград, Ќустендил, Перник, Софија)
 9. Хасковска област (Крџали, Стара Загора, Хасково)