Административна поделба на Бугарија

(Пренасочено од Области во Бугарија)

Од 1999 г. Република Бугарија административно е поделена на 28 области, коишто се именувани на обласниот центар, како главниот град Софија има статус на посебна област.

Преката месна самоуправа се врши во општините, коишто во Бугарија се 265.

Историја

уреди

Губернии 1877-1882

уреди

Губерниите, коишто се на териториjaта на Кнежевство Бугарија:

 • Софиска
 • Варненска
 • Русенска
 • Трновска
 • Видинска

Губерниите, коишто се на територијата на Источна Румелија:

 • Пловдивска
 • Сливенски
 • К’з’лагачка околиja од Одринскиот санџак

Окружиja и департаменти 1882-1885

уреди

Кнeжевство Бугарија

уреди
 • Софиско окружие
 • Ќустендилско окружие
 • Трнско окружие
 • Видинско окружие
 • Ломско окружие
 • Рjaховско окружие
 • Берковишко окружие
 • Вратцчанско окружие
 • Орханиско окружие (со центар дн. Ботевград)
 • Ловешко окружие
 • Плевенско окружие
 • Севлиевско окружие
 • Свиштовско окружие
 • Трновско окружие
 • Разградско окружие
 • Русчукско окружие
 • Ескиџумаjско окружие (со центaр дн. Трговиште)
 • Силистренско окружие
 • Шуменско окружие
 • Провадиско окружие
 • Варненско окружие

Источна Румелија

уреди
 • Татарпазарџишки департамент
 • Пловдивски департамент
 • Старозагорски департамент
 • Хасковски департамент
 • Сливенски департамент
 • Бургаски департамент

Окружија 1885-1901

уреди
 • Софиско окружие
 • Трнско окружие
 • Ќустендилско окружие
 • Татарпазарџишко окружие
 • Пловдивско окружие
 • Старозагорско окружие
 • Хасковско окружие
 • Сливенско окружие
 • Бургаско окружие
 • Видинско окружие
 • Ломско окружие
 • Рjaховско окружие (со центaр дн. Орјахово)
 • Вратцчанско окружие
 • Ловешко окружие
 • Плевенско окружие
 • Севлиевско окружие
 • Никополско окружие
 • Трновско окружие
 • Разградско окружие
 • Русчукско окружие
 • Силистренско окружие
 • Шуменско окружие
 • Варненско окружие

Области 1901-1913

уреди
 • Софиска област
 • Ќустендилска област
 • Пловдивска област
 • Старозагорска област
 • Бургаска област
 • Варненска област
 • Шуменска област
 • Русчукска облсат
 • Трновска област
 • Плевенска област
 • Вратцчанска област
 • Видинска област

Области 1934-1941

уреди

Области 1941-1944

уреди
 
Административна поделба на Царство Бугарија 1941-1944:
1.Битолска област, 2.Бургаска област, 3.Врачанска област, 4.Беломорска област, 5.Плевенска област, 6. Пловдивска област, 7.Скопска област, 8.Софиска област, 9.Старозагорска област, 10.Русенска област, 11.Шуменска област

Со Указ № 72 од 24 јули 1941 год. [Службен весник, бр. 164, 29/07/1941] влегуе во сила Законот за создавање на Русенска област (приет од ХХV ОНС на 16 јули 1941 год.). Со истиот околиите Поповска, Беленска, Исперихска, Кубратска, Тутраканска, Разградска, Русенска и Силистренска се одделуваат од Шуменската област и тие се трансформирани во област со центар Русе.

На 15 мај 1941 год. кон Царство Бугарија се припоени Беломорска Тракија, Вардарска Македонија, Западните Покраини и Поморавието. Во јули со Заповеди 2618, 2619, 2620 и 2621 на министарот на внатрешните работи и народното здравје од 26 јули 1941 год. [Службен весник, бр. 166, 31/07/1941] тие земи се во три административни области:

 • Битолска област, таа опфаќа околиите: Битолска, Бродска, Крушевска, Охридска, Прилепска и Ресенска [Заповед 2618].
 • Скопска област, таа опфаќа околиите: Беровска, Бојановска, Вранска, Велешка, Качаничка, Кривопаланска, Кумановска, Кратовска, Струмичка, Скопска, Сурдуличка, Светиниколска, Радовишка, Штипска, Гевгелиска, Кавадарска и Неготинска [Заповед 2620].
 • Беломорска област со центар Скеча, таа опфаќа околиите: Ѓумјурџинска, Дедеагачка, Демирхисарска, Кавалска, Скечанска, Островотасоска (со центар с. Лимен), Правиштенска, Сар'шабанска и Серска [Заповед 2621].
 • Западните покраини и Поморавието се поделени на 4 околии – Босилеградска, Бабушничка, Пиротска и Царибродска, коишто се присоединети кон Софиска област [Заповед 2618].

Окрузи 1949-1959

уреди
 
Административна поделба на Народна Република Бугарија 1949-1959
 1. Бургаски округ
 2. Варненски округ
 3. Видински округ
 4. Врачански округ
 5. Горноџумаjски округ (со центар дн. Благоевград)
 6. Горноорjaховски округ
 7. Плевенски округ
 8. Пловдивски округ
 9. Софија-град
 10. Софиски округ
 11. Старозагорски округ
 12. Русенски округ
 13. Хасковски оркуг
 14. Шуменски округ
 15. Јамболски округ

Окрузи 1959-1987

уреди
 
Административна поделба на Народна Република Бугарија 1959-1987
 1. Благоевградски округ
 2. Бургаски округ
 3. Варненски округ (Сталински округ)
 4. Великотрновски округ
 5. Видински округ
 6. Врачански окръг
 7. Габровски округ
 8. Крџалиски округ
 9. Ќустендилски округ
 10. Ловешки округ
 11. Михаjловградски округ
 12. Пазарџишки округ
 13. Пернишки округ (Димитровски округ)
 14. Плевенски округ
 15. Пловдивски округ
 16. Разградски округ
 17. Русенски округ
 18. Силистренски округ
 19. Сливенски округ
 20. Смолјански округ
 21. Софија-град
 22. Софиски округ
 23. Старозагорски округ
 24. Толбухински округ
 25. Трговишки округ
 26. Хасковски округ
 27. Шуменски округ (Коларовградски округ)
 28. Јамболски округ

Области 1987-1998

уреди
 
Административна поделба на Бугарија 1987-1998
 1. Бургаска област (Бургас, Сливен, Јамбол)
 2. Варненска област (Варна, Добрич, Шумен)
 3. Ловешка област (Габрово, Ловеч, Плевен, Велико Трново)
 4. Област со админситративен центaр Монтана/Михаjловградска област (Видин, Враца, Монтана)
 5. Пловдивска област (Пазарџик, Пловдив, Смољан)
 6. Разградска област (Разград, Русе, Силистра, Трговиште)
 7. Софија-град (Софија град)
 8. Софиска област (Благоевград, Ќустендил, Перник, Софија)
 9. Хасковска област (Крџали, Стара Загора, Хасково)