Габрово

појаснителна страница на Википедија

Габрово може да се однесува на следново:

Македонија
Бугарија