Разград (област)

Разградска област
Област Разград
Карта на Бугарија, Разградска област е означена
мапа
Админ. центар:Разград
Површина:2 637 км2
Население:148 744
Број на општини:7
Регистарска ознака:
Областен Управител:Наско Атанасов
информација

Разгрaдска област е една од 28-те области на Бугарија. Се наоѓа во североисточниот дел на земјата. Опфаќа површина од 2637 км2 и има население од 148 744 луѓе.

Список на населените места во Разградска областУреди

Градовите се со удебелен фонт.

Општина ЗаветУреди

Брестовене, Веселец, Завет, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево

Општина ИсперихУреди

Белинци, Брдоква, Вазово, Голјам Поровец, Делчево, Лудогорци, Духовец, Драгом'ж, Исперих, Јаким Груево, Јонково, Китанчево, Конево, К'пиновци, Л'вино, Мал'к Поровец, Печеница, Подајва, Рајнино, Свештари, Средоселци, Старо Селиште, Тодорово,

Општина КубратУреди

Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Зв'нарци, Каменово, Кубрат, Медовене, М'древо, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Јупер

Општина ЛозницаУреди

Веселина, Гороцвет, Градина, Бели Лом, Каменар, Кројач, Лозница, Ловско, Манастирско, Манастирци, Островче, Сејдол, Сиња Вода, Студенец, Трапиште, Трбач, Чудомир

Општина РазградУреди

Балкански, Благоево, Гецово, Дрјановец, Дјанково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Побит Кам'к, Просторно, Пороиште, Радинград, Разград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна, Јасеновец

Општина СамоилУреди

Богданци, Богомилци, Владимировци, Голјама Вода, Голјам Извор, Желјазковец, Здравец, Кара Михал, Кривица, Ножарово, Пчелина, Самoил, Хума, Хрсово

Општина Цар КалојанУреди

Езерче, Костанденец, Цар Калојан

Надворешни врскиУреди