Разградска Област
Област Разград
Карта на Бугарија, Разградска област е означена
карта
Админ. центар:Разград
Површина:2 637 км2
Население:148 744
Број на општини:7
Регистарска ознака:
Областен управител:Наско Атанасов
информација

Разгрaдска Област — една од 28-те области на Бугарија. Се наоѓа во североисточниот дел на земјата. Опфаќа површина од 2637 км2 и има население од 132,740 луѓе.[1][2][3]

Список на населените места во Разградската Област уреди

Градовите се со удебелен фонт.

Општина Завет уреди

Брестовене, Веселец, Завет, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево

Општина Исперих уреди

Белинци, Брдоква, Вазово, Голјам Поровец, Делчево, Лудогорци, Духовец, Драгом'ж, Исперих, Јаким Груево, Јонково, Китанчево, Конево, К'пиновци, Л'вино, Мал'к Поровец, Печеница, Подајва, Рајнино, Свештари, Средоселци, Старо Селиште, Тодорово,

Општина Кубрат уреди

Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Зв'нарци, Каменово, Кубрат, Медовене, М'древо, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Јупер

Општина Лозница уреди

Веселина, Гороцвет, Градина, Бели Лом, Каменар, Кројач, Лозница, Ловско, Манастирско, Манастирци, Островче, Сејдол, Сиња Вода, Студенец, Трапиште, Трбач, Чудомир

Општина Разград уреди

Балкански, Благоево, Гецово, Дрјановец, Дјанково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Побит Кам'к, Просторно, Пороиште, Радинград, Разград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна, Јасеновец

Општина Самоил уреди

Богданци, Богомилци, Владимировци, Голјама Вода, Голјам Извор, Желјазковец, Здравец, Кара Михал, Кривица, Ножарово, Пчелина, Самoил, Хума, Хрсово

Општина Цар Калојан уреди

Езерче, Костанденец, Цар Калојан

Наводи уреди

Надворешни врски уреди