Ќустендил (област)

Ќустендилска област
Област Кюстендил
Мапа на Бугарија, Ќустендилска област област е означена
мапа
Админ. центар:Ќустендил
Површина:3 051 км2
Население:160 702
Број на општини:9
Регистарска ознака:КН
Областен Управител:Љубомир Дермански
информација

Ќустендилска област е една од 28-те области на Бугарија. Се наоѓа во западниот дел на земјата, на границата со Република Македонија. Опфаќа површина од 3 051 км2 и има население од 160 700 луѓе.

Список на населените места во Ќустендилска областУреди

Градовите се со задебелен фонт.

Општина Бобов ДолУреди

Бабино, Бабинска Река, Блато, Бобов Дол, Голема Фуча, Голјам Врбовник, Големо Село, Горна Козница, Долистово, Коркина, Локвата, Мала Фуча, Мали Врбовник, Мало село, Мламолово, Новоселјaне, Паничарево, Шатрово

Општина БобошевоУреди

Бадино, Блажиево, Бобошево, Висока Могила, Вуково, Доброво, Каменик, Скрино, Слатино, Сопово, Усоjка, Циклово

Општина КочериновоУреди

Бараково[1], Боровец, Бураново, Драгодан, Кочериново, Крумово, Мурсалево, Пороминово, Стоб, Фролош, Црвиште

Општина ЌустендилУреди

Багренци, Берсин, Блатец, Бобешино, Богослов, Буново, Гирчевци, Горановци, Горна Брестница, Горна Граштица, Горно Уjно, Грамаждано, Граница, Гурбановци, Грбино, Грљано, Ѓуешево, Двориште, Дождевица, Долна Граштица, Долно Село, Долно Уjно, Драговиштица, Жабокрт, Жеравино, Жиленци, Ивановци, Каменичка Скакавица, Катриште, Конјаво, Копиловци, Коприва, Кутугерци, Кршалево, Ќустендил, Лелинци, Леска, Лисец, Лозно, Ломница, Мазарачево, Вратца, Нови Чифлик, Ново Село, Николичевци, Пиперков Чифлик, Полетинци, Полска Скакавица, Преколница, Радловци, Раненци, Режинци, Раџавица, ’Рсово, Савоjски, Сажденик, Скрињано, Слокоштица, Совољано, Стенско, Таваличево, Трновлаг, Трсино, Церовица, Црешново, Црвена jаб'лка, Црвендол, Црвењaно, Чудинци, Шипочано, Шишковци, Jаб'лково

Општина НевестиноУреди

Ваксево, Ветрен, Дл'хчево-Сабљaр, Долна Козница, Друмохар, Еремиjа, Згурово, Илиjа, Кадровица, Лиљач, Мрводол, Невестино, Неделкова Граштица, Пастух, Пелатиково, Раково, Рашка Граштица, Смоличано, Страдалово, Тишаново, Црварица, Чеканец, Четирци

Општина РилаУреди

Падала, Пастра, Рила, Рилски Манастир, Смочево

Општина Сапарева БањaУреди

Овчарци, Ресилово, Сапарева Бањa, Сапарево

Општина ДупницаУреди

Баланово, Бистрица, Блатино, Грамаде, Делјан, Дjаково, Jaхиново Краjни Дол, Краjници, Кременик, Палатово, Пиперево, Самораново, Дупница, Тополница, Червен Брјаг, Џерман

Општина ТрекљаноУреди

Брест, Б'зовица, Габрешевци, Горни Коритен, Горно Кобиле, Добри Дол, Долни Коритен, Долно Кобиле, Драгоjчинци, Злогош, Киселица, Косово, Метохиjа, Побит Кам'к, Средорек, Сушица, Трекљано, Уши, Чешљанци

НаводиУреди

  1. Бараково е единственото село вон Благоеврагската област кое припаѓа на Пиринска Македонија

Надворешни врскиУреди