Шумен (област)

Шуменска област
Област Шумен
Карта на Бугарија, Шуменска област е означена
мапа
Админ. центар:Шумен
Површина:3 390,2 км²
Население:205 198
Број на општини:10
Регистарска ознака:Н
Областен Управител:Красимир Костов
информација

Шуменска област е една од 28-те области на Бугарија. Се наоѓа ве североисточниот дел на земјата. На исток таа граничи со Варненска, на запад со областите Разградска и Трговишка, на север — со областите Силистренска и Добричка, а на југ — со Бургаска област.

Шуменска област има површина од 3 390,2 км2 и население 250 198 жители.

Список на населените места во Шуменска областУреди

Градовите се со задебелен фонт.

Општина ВенецУреди

Борци, Боjан, Буjновица, Венец, Габрица, Денница, Дренци, Изгрев, Капитан Петко, Осеновец, Страхилица, Черноглавци, Jaсенково

Општина ВрбицаУреди

Божурово, Бjaла Река, Врбица, Иваново, Конево, Краjгорци, Ќолмен, Ловец, Маломир, Менгишево, Методиево, Нова Бјала Река, Стањанци, Сушина, Тушовица, Чернооково

Општина КаолиновоУреди

Браничево, Гусла, Доjранци, Долина, Загориче, Каолиново, Климент, Лиси Врх, Лјатно, Наум, Омарчево, Пристое, Сини Вир, Средковец, Тодор Икономово, Т'кач

Општина КаспичанУреди

Врбјане, Златна Нива, Каспичан, Каспичан (село), Косово, Ќулевча, Марково, Могила, Плиска

Општина Никола КозлевоУреди

Векилски, В’лнари, Каравелово, Красен Дол, Крива Река, Никола Козлево, Пет Могили, Ружица, Хрсово, Цани Гинчево, Црквица

Општина Нови ПазарУреди

Беджене, Војвода, Енево, Жилино, Зајчино Ореше, Избул, Мировци, Нови пазар, Памукчии, Писарево, Правенци, Преселка, Сечиште, Стан, Стоян Михајловски, Трница

Општина Велики ПреславУреди

Драгоево, Златар, Имренчево, Кочово, Миланово, Мокреш, Мостич, Осмар, Велики Преслав, Суха Река, Троица, Хан Крум

Општина СмјадовоУреди

Александрово, Бјал брјаг, Веселиново, Жел’д, К’лново, Ново Јанково, Риш, Смјадово, Черни Врх, Јанково

Општина ХитриноУреди

Бајково, Близнаци, Висока Полјана, Врбак, Дл’жко, Добри Војниково, Единаковци, Живково, Звегор, Иглика, Калино, Камењак, Развигорово, Сливак, Становец, Студеница, Тервел, Тимарево, Трем, Хитрино, Черна

Општина ШуменУреди

Белокопитово, Благово, Васил Друмев, Велино, Ветриште, Вехтово, Градиште, Дибич, Друмево, Ивански, Илија Бл’сково, Кладенец, Костена Река, Коњовец, Лозево, Мадара, Мараш, Новосел, Овчарово, Панаjот Волово, Радко Димитриево, Салманово, Средња, Струино, Царев Брод, Черенча, Шумен

Надворешни врскиУреди