Јамбол (област)

Јамболска област
Област Ямбол
Мапа на Бугарија, Јамболска област е означена
мапа
Админ. центар:Јамбол
Површина:3 335 км2
Население:156 631
Број на општини:5
Регистарска ознака:У
Областен Управител:Јордан Коев
информација

Јамболска област е една од 28-те области на Бугарија. Областа опфаќа површина од 3 335,5 кв.м. Наоѓа се во југозападниот дел на земјата. Таа граничи на север со Сливенска област, на запад со Хасковска област, на исток со Бургаска област, а на југ - со Турција.

Список на населените места во ЈамболскаУреди

Градовите се со удебелен фонт.

Општина БолјаровоУреди

Болјарово, Воден, В'лчи Извор, Голјамо Крушево, Горска Полјана, Денница, Д'бово, Златиница, Иглика, Камен Врх, Крајново, Мало Шарково, Мамарчево, Оман, Попово, Ружица, Ситово, Стефан Караџово, Странџа, Шарково

Општина ЕлховоУреди

Борисово, Бојаново, В'лча Полјана, Голјам Дервент, Гранитово, Добрич, Елхово, Жребино, Изгрев, Кирилово, Лалково, Лесово, Мало Кирилово, Маломирово, Мал'к Манастир, Мелница, Пчела, Раздел, Славејково, Стројно, Трнково, Чернозем

Општина СтралџаУреди

Атолово, Александрово, Богорово, Воденичане, Воjника, Џинот, Зимница, Иречеково, Каменец, Лејарово, Лозенец, Љулин, Маленово, Недјалско, Палаузово, Полјана, Правдино, Првенец, Саранско, Стралџа, Тамарино, Чарда

Општина ТунџаУреди

Асеново, Безмер, Болјарско, Ботево, Бојаџик, Веселиново, Видинци, Генерал Тошево, Голјам Манастир, Г'л'бинци, Дражево, Драма, Дрјаново, Завој, Златари, Генерал Инзово, Кабиле, Калчево, Каравелово, Козарево, Коневец, Крумово, Кукорево, Маломир, Меден кладенец, Межда, Миладиновци, Могила, Овчи Кладенец, Окоп, Победа, Робово, Роза, Савино, Симеоново, Скалица, Сламино, Стара Река, Тенево, Трнава, Хаџидимитрово, Ханово, Чарган, Челник

Општина ЈамболУреди

Jамбол

Надворешни врскиУреди