Видин (област)

Видинска област
Област Видин
Карта на Бугарија, Видинска област е означена
мапа
Админ. центар:Видин
Површина:3  032 км2
Население:128 050
Број на општини:11
Регистарска ознака:
Областен Управител:Крстјо Петров
информација

Видинска област е една од 28-те области на Бугарија. Наоѓа се во северозападниот дел на земјата. Опфача површина од 3 032,9 км2 и има население 128 050 луѓе.

На север Видинска област граничи со река Дунав на запад таа граничи со Србија, на исток - со Монтанска област, а на југ е оградена од Стара Планина.

Список на населените места во Видинска областУреди

Градовите се со удебелен шрифт.

Општина БелоградчикУреди

Белоградчик, Боровица, Вештица, Врба, Гранитово, Граничак, Д'бравка, Крачимир, Ошане, Праужда, Пролазница, Рабиша, Рајановци, Салаш, Сливовник, Стакевци, Струиндол, Чифлик

Општина БојницаУреди

Бојница, Бориловец, Градсковски Колиби, Каниц, Периловец, Раброво, Халовски Колиби, Шипикова Махала, Шишенци

Општина БреговоУреди

Балеј, Брегово, Врв, Г'мзово, Делејна, Калина, Косово, Куделин, Ракитница, Тијановци

Општина ВидинУреди

Акациево, Антимово, Бела Рада, Ботево, Буковец, Видин, Војница, Вртоп, Гајтанци, Генерал Мариново, Гомотарци, Градец, Динковица, Долни Бошњак, Дружба, Дунавци, Жеглица, Ивановци, Иново, Каленик, Капитановци, Кошава, Кутово, Мајор Узуново, Новоселци, Пешаково, Плакудер, Покраина, Рупци, Цар Симеоново, Синаговци, Слана Бара, Сланотрн, Трњане

Општина ГрамадаУреди

Бојаново, Бранковци, Водна, Грамада, Медешевци, Милчина Л'ка, Срацимирово, Тошевци

Општина ДимовоУреди

Арчар, Бела, Владиченци, Водњанци, Врбовчец, гара Орешец, Димово, Д'лго Поле, Држаница, Извор, Карбинци, Кладоруб, Костичовци, Лагошевци, Мали Дреновец, Медовница, Орешец, Острокапци, Септемвријци, Скомлја, Шипот, Јањовец, Јарловица

Општина КулаУреди

Големаново, Извор Махала, Коста Перчево, Кула, Полетковци, Старопатица, Тополовец, Цар-Петрово, Чичил

Општина МакрешУреди

В'лчек, Киреево, Макреш, Подгоре, Раковица, Толовица, Цар Шишманово

Општина Ново селоУреди

Винарово, Неговановци, Ново село, Флорентин, Јасен

Општина РужинциУреди

Бело Поле, Ѓургич, Динково, Дражинци, Дреновец, Плешивец, Роглец, Ружинци, Тополовец, Черно Поле

Општина ЧупренеУреди

Бостаните, Врбово, Горни Лом, Долни Лом, Протопопинци, Репљана, Средогрив, Трговиште, Чупрене

Надворешни врскиУреди