Бургаска област
Област Бургас
Карта на Бугарија, Бургаска област е означена
мапа
Админ. центар:Бургас
Површина:7 753 км²
Население:426 028
Број на општини:13
Регистарска ознака:А
Областен Управител:Љубомир Пантелеев
информација

Бургаска област е најголемата по површина и една од 28-те области на Бугарија. Се наоѓа југоисточниот дел на земјата.

На исток таа граничи со Црно Море, на запад со областите Сливенска и Јамболска, на север — со областите Варненска и Шуменска, а на југ — со Турција.

Бургаска област има површина од 7 748,1 км2[1] и население 422 458 жители.[2][3][4]

Список на населените места во Бургаска област

уреди

Градовите се со задебелен фонт.

Ајтос, Дрјаковец, Зетјово, Карагеоргиево, Караново, Лјасково, Малка Полјана, М’глен, Пештерско, Пирне, Полјаново, Раклиново, С’диево, Тополица, Черна Могила, Черноград, Чукарка

Банево, Братово, Брјастовец, Бургас, Б’лгарово, Димчево, Драганово, Ветрен, Извориште, Маринка, Мирољубово, Равнец, Рудник, Тврдица, Черно море

Белеврен, Белила, Бистрец, Богданово, Варовник, Голјамо Буково, Горно Јаб’лково, Гранитец, Граничар, Средец, Дебелт, Долно Јаб’лково, Драка, Драчево, Дјулево, Момина Црква, Загорци, Зорница, Кирово, Кубадин, Малина, Орлинци, Проход, П’нчево, Радојново, Росеново, Светлина, Сињо Камене, Сливово, Суходол, В’лчаново, Факија

Винарско, Вратица, Желјaзово, Камено, Крстина, Ливада, Константиново, Полски Извор, Русокастро, Свобода, Тројаново, Трстиково, Черни Врх

Аспарухово, Детелина, Венец, Глумче, Деветак, Деветинци, Добриново, Драганци, Драгово, Екзарх Антимово, Железник, Житосвјат, Зимен, Искра, Карнобат, Кликач, Козаре, Крумово градище, Крушово, М’дрино, Невестино, Огнен, Раклица, Сан-Стефано, Сигмен, Соколово, Срнево, Смолник, Хаџиите, Церковски, Черково

Близнак, Бршљан, Бјала вода, Визица, Граматиково, Евренозово, Заберново, Звездец, Калово, Мало Трново, Младежко, Сливарово, Стоилово

Ахтопол, Бродилово, Б’лгари, Варвара, Велика, Изгрев, Кондолово, Кости, Лозенец, Царево, Резово, Синеморец, Фазаново

Бања, Свети Влас, Ѓуљовца, Емона, Козница, Кошарица, Несебар, Обзор, Оризаре, Паницово, Приселци, Равда, Раковсково, Т’нково

Ахелој, Александрово, Бата, Габерово, Горица, Г’л’бец, Д'бник, Белодол, Каблешково, Каменар, Козичино, Косовец, Л’ка, Медово, Поморие, Порој, Страцин

Билка, Вишна, Вресово, Подгорец, Добра полјана, Добромир, Дропла, Д’скотна, Дјулја, Заимчево, Зајчар, Звезда, Камењак, Каравељово, Листец, Љуљаково, Припек, Мрежичко, Преображенци, Планиница, Просеник, Разбојна, Речица, Рожден, Рудина, Руен, Рупча, Р’жица, Скалак, Снежа, Сњагово, Соколец, Средна Махала, Струја, Топчијско, Трнак, Сини Рид, Череша, Шиварово, Јаб’лчево, Јасеново

Вършило, Габ’р, Зидарово, Извор, Инџе воjвода, Крушевец, Присад, Равадиново, Равна гора, Атија, Росен, Созопол, Черноморец

Балабанчево, Бероново, Босилково, Ведрово, Везенково, В’лчин, Горово, Грозден, Есен, Завет, Каменско, Камчија, Климаш, Костен, Лозарево, Лозица, Манолич, Подвис, Прилеп, Пчелин, Садово, Скала, Славјанци, Сунгурларе, С’единение, Терзиjско, Велислав, Черница, Чубра, Д’бовица

Веселие, Китен, Ново Паничарево, Писменово, Приморско, Јасна Полјана

Наводи

уреди

Надворешни врски

уреди