Планинарски предизвик „12 Врвови“

планинарска акција

Планинарски предизвик „12 Врвови“ — акција на планинарското друштво Трансверзалец којашто се состои од еднодневни походи со цел искачување на 12 врвови на територијата на Македонија. Предизвикот започнал во октомври 2016 година. Акцијата е поддржана од здружението на граѓани Единствена Македонија, како и претпријатијата Алгасан и Диманго.

Лого на предизвикот

Опис Уреди

Предизвикот е осмислен по иницијатива на Марио Шаревски, кој во 2016 година ја превел и уредил книгата „Материјали по изучувањето на Македонија“ од Ѓорче Петров, во која детално се опишани планините во Македонија.[1] Предизвикот опфаќа обележување и искачување на 12 „непознати и најмалку посетени“ врвови на различни планини во Македонија, а во него може да учествува секое полнолетно лице со добра физичка и психичка подготвеност за целодневни планинарски походи. Учесниците кои ќе се искачат на сите 12 врвови во рамки на предизвикот, покрај значка и признаница, ќе добијат и примерок од споменатото дело на Ѓорче Петров.[2] Тематиката за искачување на врвовите по целата територија на Македонија, може да биде од различен карактер и да се однесува на: географските појави во близина на врвовите како леднички езера, водопади, извори, културно-историското значење на врвовите како археолошки ископини, познати во народното творештво и историјата по некој настан, биоразновидноста односно застапеноста на ретки растителни видови во околината на врвот итн.

Список на врвови Уреди

Изборот на врвови е извршен врз основа на нивното значење како највисоки, историски, езерски и биодиверзитетски.[1] Врвовите кои се дел од предизвикот се следните:[2]

Врв Височина Планина Месец
Лисец 1.935 м Голешница октомври 2016
Лисец 1.527 м Осоговски Планини ноември 2016
Водени Камен 1.259 м Жеден декември 2016
Плат 2.398 м Шар Планина јануари 2017
Орле 1.480 м Вишешница февруари 2017
Мовнатец 1.564 м Даутица март 2017
Лиска 1.908 м Илинска Планина април 2017
Добра Вода 2.062 м Челоица мај 2017
Веливар 2.373 м Дешат јуни 2017
Стрижак 2.233 м Јабланица јули 2017
Самаркајасен 1.877 м Беласица август 2017
Брзовец 2.082 м Бистра септември 2017
Плавник 2.126 м Даутица октомври 2017
Зајачница 1.760 м Сува Планина ноември 2017
Попово Гумно 1.193 м Китка декември 2017
Гоглин 1.197 м Козјак јануари 2018
Клепа 1.150 м Клепа февруари 2018
Висока 1.472 м Селечка Планина март 2018
Чупино 1.725 м Плачковица април 2018
Кадиица 1.932 м Влаина мај 2018
Бачилски Камен 1.928 м Кораб јуни 2018
Канеш 2.218 м Стогово јули 2018
Радуч 2.083 м Јабланица август 2018
Трпезница 2.590 м Шар Планина септември 2018
Голема Враца 2.582 м Шар Планина октомври 2018
Бејаз Тепе 1.348 м Средна ноември 2018
Тепе 1.526 м Буковиќ декември 2018
Свински Камен 1.625 м Скопска Црна Гора јануари 2019
Волчјак 1.159 м Серта февруари 2019
Уво 1.472 м Осоговски Планини март 2019
Два Камна 1.919 м Бистра април 2018
Трите Страги 1.478 м Дрен Планина мај 2019
Голема Грива 2.215 м Баба јуни 2019
Кале 2.112 м Јакупица јули 2019
Лакосигној 1.984 м Галичица август 2019
Дудица 2.132 м Кожуф септември 2019
Бистрички Врв 2.572 м Шар Планина октомври 2019
Фојник 1.420 м Сува Гора ноември 2019
Бајрак 1.527 м Караџица декември 2019
Перен 1.326 м Козјак јануари 2020
Кафчал 1.757 м Лубен февруари 2020
Унка 1.362 м Беласица март 2020
Ченгино Кале 1.752 м Малешевски Планини април 2020
Орли Врв 1.794 м Караорман мај 2020
Голем Рид 2.015 м Бистра јуни 2020
Боази 2.495 м Кораб јули 2020
Старков Заб 2.233 м Ниџе август 2020
Китка 1.903 м Осоговски Планини септември 2020
Крајни Камен 2.093 м Караџица октомври 2020
Огражденец 1.744 м Огражден ноември 2020
Петлец 1.352 м Малешевски Планини декември 2020
Бошанов Камен 1.545 м Билино јануари 2021
Мусица 1.791 м Бушева Планина февруари 2021
Зелка 1.426 м Козјак март 2021
Ченгино Кале 1.998 м Плаќенска Планина (Бигла) април 2021
Црвена Плоча 2.107 м Крчин (Дешат) мај 2021
Чапарец 2.272 м Кораб јуни 2021
Расенгул 2.382 м Шар Планина јули 2021
Тепено 2.158 м Галичица август 2021
Стол 2.131 м Баба септември 2021
Кабаш 2.391 м Кораб октомври 2021
Галерија на слики

Повзано Уреди

Наводи Уреди

  1. 1,0 1,1 Ј., С. (20 декември 2016). „Колку маркирани планини, толку видливи убавини“. Нова Македонија. Посетено на 5 мај 2017.
  2. 2,0 2,1 Д., Л. (4 октомври 2016). „Почна планинарскиот предизвик „12 Врвови". Нова Македонија. Посетено на 5 мај 2017.

Надворешни врски Уреди