Отвори го главното мени

Бигла (планина)

планина во Македонија
За други значења на поимот Бигла, видете на појаснителната страница

Бигла е македонска средновисока планина што претставува природно продолжение на Илинска и Плакенска Планина. Има динарски правец на протегање сз–ји во должина од 16 km.[1] На запад е ограничена со Ресенско Поле и долината на Голема Река, на исток со долините на Шемница и Боишка Река, а на југ со превалот Ѓавато (1.167 m) е одвоена од планината Пелистер. Во овие граници зафаќа површина од 179 km². Има седум врвови повисоки од 1.500 m, а највисок е Црн Врв (1.935 m), кој се наоѓа во крајниот северозападен дел. Геолошкиот состав е претставен со палеозојски шкрилци, гранитоиди и тријаски конгломерати. Геолошкиот состав, климатските одлики и големата пошуменост условиле појава на кратки водотеци.[2]

Бигла
планина
Регион Балкан
Се граничи со Македонија Македонија
Највисока точка Црн Врв
 - височина 1.935 м

НаводиУреди

  1. Geografsko društvo na SR Makedonija (1989). Geografski razgledi (27-30 издание). Skopje: Društvo. 
  2. Zemjodelsko-šumarski fakultet (1970). Godišen zbornik: Annuaire. Sylviculture. Šumarstvo. Univerzitet vo Skopje.