Список на пеперутки во Македонија

(Пренасочено од Пеперуги во Македонија)

Ова е список на пеперуги во Македонија. Списокот е поделен по семејство и вид на пеперуга. На територијата на Македонија се утрврдени 201 вид, подредени во 8 семејства со 83 рода.[1]

Пеперуги во Македонија уреди

семејство вид латинско име македонско име
Hesperiidae (Дебелоглавки) Pyrginae Erynnis marloyi Црна дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Carcharodus alceae Слезова дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Carcharodus lavatherae Чистецова дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Carcharodus floccifera Ресеста дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Carcharodus orientalis Ориентална дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Spialia phlomidis Персиска дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Spialia orbifer Црвено-поткрила дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Muschampia proto Голема седа дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Muschampia tessellum Мозаична дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Muschampia cribrellum Панонска дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Pyrgus carthami Темнокафена дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Pyrgus sidae Жолтотрака дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Pyrgus andromedae Алпска дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Pyrgus malvae Мала дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Pyrgus serratulae Маслинеста дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Pyrgus cinarae Песочно-сивкава дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Pyrgus armoricanus Обертирова дебелоглавка
Hesperiidae Pyrginae Pyrgus alveus Сивкава дебелоглавка
Hesperiidae Hesperiinae Thymelicus lineola Европска дебелоглавка
Hesperiidae Hesperiinae Thymelicus sylvestris Портокалово-жолта дебелоглавка
Hesperiidae Hesperiinae Thymelicus acteon Дебелоглавка-треварка
Hesperiidae Hesperiinae Hesperia comma Дебелоглавка-ливадарка
Hesperiidae Hesperiinae Ochlodes sylvanus 'Рѓава дебелоглавка
Hesperiidae Hesperiinae Gegenes nostrodamus Средоземна дебелоглавка
Hesperiidae Heteropterinae Carterocephalus palaemon Шарена дебелоглавка
Papilionidae Parnassiinae Zerynthia (Zerynthia) polyxena Јужно велигденче
Papilionidae Parnassiinae Zerynthia (Allancastria) cerisy Источно велигденче
Papilionidae Parnassiinae Parnassius mnemosyne Лажна аполонова пеперуга
Papilionidae Parnassiinae Parnassius apollo Аполонова пеперуга
Papilionidae Papilioninae Iphiclides podalirius Едрилец
Papilionidae Papilioninae Papilio machaon Ластовичкина опашка
Papilionidae Papilioninae Papilio alexanor Алексаноров едрилец
Pieridae Dismorphiinae Leptidea sinapis Шумски белец
Pieridae Dismorphiinae Leptidea juvernica
Pieridae Dismorphiinae Leptidea duponcheli Балкански белец
Pieridae Pierinae Anthocharis cardamines Зора
Pieridae Pierinae Anthocharis damone Сицилиска зора
Pieridae Pierinae Anthocharis gruneri Балканска зора
Pieridae Pierinae Euchloe (Euchloe) ausonia Дамчест белец
Pieridae Pierinae Euchloe (Elphinstonia) penia Црноврва жолта пеперуга
Pieridae Pierinae Aporia crataegi Глогова пеперутка
Pieridae Pierinae Pieris brassicae Голем зелкар
Pieridae Pierinae Pieris krueperi Круперов белец
Pieridae Pierinae Pieris mannii Далматински зелкар
Pieridae Pierinae Pieris rapae Мал зелкар
Pieridae Pierinae Pieris ergane Планински белец
Pieridae Pierinae Pieris napi Репкин белец
Pieridae Pierinae Pieris balcana Балкански зелкар
Pieridae Pierinae Pontia edusa Резедов белец
Pieridae Pierinae Pontia chloridice Мал зеленикав белец
Pieridae Coliadinae Colias erate Степски поштар
Pieridae Coliadinae Colias croceus Жолт поштар
Pieridae Coliadinae Colias caucasica balcanica Балкански поштар
Pieridae Coliadinae Colias alfacariensis Сулфурно-обоена пеперуга
Pieridae Coliadinae Gonepteryx rhamni Лимоновец
Pieridae Coliadinae Gonepteryx farinosa Прашкаво-жолта пеперуга
Pieridae Coliadinae Gonepteryx cleopatra Клеопатрина пеперуга
Riodinidae Riodininae Hamearis lucina Пулејкава пеперуга
Lycaenidae Lycaeninae Lycaena phlaeas Мал бакарец
Lycaenidae Lycaeninae Lycaena dispar Голем бакарец
Lycaenidae Lycaeninae Lycaena virgaureae Огнен бакарец
Lycaenidae Lycaeninae Lycaena ottomanus Отомански бакарец
Lycaenidae Lycaeninae Lycaena tityrus tityrus Темен бакарец
Lycaenidae Lycaeninae Lycaena alciphron Пурпурен бакарец
Lycaenidae Lycaeninae Lycaena candens Балкански бакарец
Lycaenidae Lycaeninae Lycaena thersamon Дамчест бакарец
Lycaenidae Theclinae Thecla betulae Брезова пеперуга
Lycaenidae Theclinae Favonius quercus Дабова пеперуга
Lycaenidae Theclinae Callophrys rubi Капинова пеперуга
Lycaenidae Theclinae Satyrium w-album Брестова пеперуга
Lycaenidae Theclinae Satyrium pruni Сливова пеперуга
Lycaenidae Theclinae Satyrium spini Трникова пеперуга
Lycaenidae Theclinae Satyrium ilicis Прнарова пеперуга
Lycaenidae Theclinae Satyrium acaciae Багремова пеперуга
Lycaenidae Polyommatinae Lampides boeticus Долгоопашест синец
Lycaenidae Polyommatinae Cacyreus marshalli Здравец
Lycaenidae Polyommatinae Leptotes pirithous Пругаво-шарен синец
Lycaenidae Polyommatinae Tarucus balkanica Мал тигрест синец
Lycaenidae Polyommatinae Cupido (Cupido) minimus minimus Џуџест синец
Lycaenidae Polyommatinae Cupido (Cupido) osiris Алпски синец
Lycaenidae Polyommatinae Cupido (Everes) argiades Краткоопашест синец
Lycaenidae Polyommatinae Cupido (Everes) decolorata Блед синец
Lycaenidae Polyommatinae Cupido (Everes) alcetas Ливадски синец
Lycaenidae Polyommatinae Celastrina argiolus Шимширов синец
Lycaenidae Polyommatinae Pseudophilotes vicrama schiffermuelleri Матеркин синец
Lycaenidae Polyommatinae Pseudophilotes bavius Жалфиин синец
Lycaenidae Polyommatinae Scolitantides orion Портокалово-лентест синец
Lycaenidae Polyommatinae Glaucopsyche (Glaucopsyche) alexis Зеленомешест синец
Lycaenidae Polyommatinae Iolana iolas Голем модрикав синец
Lycaenidae Polyommatinae Phengaris arion Крупнодамчест синец
Lycaenidae Polyommatinae Phengaris alcon Блед дамчест синец
Lycaenidae Polyommatinae Plebejus (Plebijides) sephirus Граорков синец
Lycaenidae Polyommatinae Plebejus (Plebejus) argus Стоок синец
Lycaenidae Polyommatinae Plebejus (Plebejus) idas Жолтиков синец
Lycaenidae Polyommatinae Plebejus (Plebejus) argyrognomon Сјаен синец
Lycaenidae Polyommatinae Plebejus (Vacciniina) optilete Боровинков синец
Lycaenidae Polyommatinae Plebejus (Agriades) dardanus Пиринејски синец
Lycaenidae Polyommatinae Aricia eumedon Здравецов синец
Lycaenidae Polyommatinae Aricia agestis Кафеав аргус
Lycaenidae Polyommatinae Aricia artaxerxes Планински синец
Lycaenidae Polyommatinae Aricia anteros Син аргус
Lycaenidae Polyommatinae Cyaniris semiargus semiargus Шумски синец
Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus (Polyommatus) escheri Далматински ешеров синец
Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus (Polyommatus) dorylas Тиркизен синец
Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus (Polyommatus) amandus Прекасен голем синец
Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus (Polyommatus) thersites Виолетов синец
Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus (Polyommatus) icarus Обичен синец
Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus (Polyommatus) eros eroides Балакански синец
Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus (Polyommatus) eros eros Небесно блескав синец
Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus (Meleageria) daphnis Назабенокрилест синец
Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus (Lysandra) bellargus Убав синец
Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus (Lysandra) coridon coridon Сребрено-зеленикав синец
Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus (Agrodiaetus) admetus Кафенец
Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus (Agrodiaetus) ripartii ripartii Планински кафенец
Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus (Agrodiaetus) aroaniensis Грчки кафенец
Lycaenidae Polyommatinae Polyommatus (Agrodiaetus) damon Малкудамчест синец
Nymphalidae Libytheinae Libythea celtis Коприварче
Nymphalidae Heliconiinae Argynnis (Argynnis) paphia Обична седефка
Nymphalidae Heliconiinae Argynnis (Pandoriana) pandora Пандорина седефка
Nymphalidae Heliconiinaе Argynnis (Mesoacidalia) aglaja Голема седефка
Nymphalidae Heliconiinae Argynnis (Fabriciana) adippe Темјанушкина седефка
Nymphalidae Heliconiinae Argynnis (Fabriciana) niobe Ниобина седефка
Nymphalidae Heliconiinae Issoria (Issoria) lathonia Мала седефка
Nymphalidae Heliconiinae Brenthis ino Црноорабена седефка
Nymphalidae Heliconiinae Brenthis daphne Капинова седефка
Nymphalidae Heliconiinae Brenthis hecate Медуникова седефка
Nymphalidae Heliconiinae Boloria (Clossiana) euphrosyne Пролетна седефка
Nymphalidae Heliconiinae Boloria (Clossiana) dia Виолетова седефка
Nymphalidae Heliconiinae Boloria (Boloria) pales Високопланинска седефка
Nymphalidae Heliconiinae Boloria (Boloria) graeca Грчка седефка
Nymphalidae Nymphalinae Vanessa atalanta Адмирал
Nymphalidae Nymphalinae Vanessa cardui Лажен адмирал
Nymphalidae Nymphalinae Aglais io Дневен пауновец
Nymphalidae Nymphalinae Aglais urticae Копривец
Nymphalidae Nymphalinae Polygonia c-album Седефка со бело “С“
Nymphalidae Nymphalinae Polygonia egea Руса седефка
Nymphalidae Nymphalinae Araschnia levana Мрежеста пеперуга
Nymphalidae Nymphalinae Nymphalis antiopa Мртовечки плашт
Nymphalidae Nymphalinae Nymphalis polychloros Многубојка
Nymphalidae Nymphalinae Nymphalis xanthomelas Жолтонога многубојка
Nymphalidae Melitaeinae Euphydryas cynthia
Nymphalidae Melitaeinae Euphydryas maturna Жолт шаренец
Nymphalidae Melitaeinae Euphydryas aurinia Мочуриштен шаренец
Nymphalidae Melitaeinae Melitaea cinxia Обичен шаренец
Nymphalidae Melitaeinae Melitaea phoebe Синчеков шаренец
Nymphalidae Melitaeinae Melitaea telona
Nymphalidae Melitaeinae Melitaea arduinna Фрееров шаренец
Nymphalidae Melitaeinae Melitaea trivia Допенов шаренец
Nymphalidae Melitaeinae Melitaea didyma Црвен шаренец
Nymphalidae Melitaeinae Melitaea diamina Темен шаренец
Nymphalidae Melitaeinae Melitaea aurelia
Nymphalidae Melitaeinae Melitaea athalia athalia Тегавецов шаренец
Nymphalidae Limenitidinae Limenitis populi Јасикова нимфа
Nymphalidae Limenitidinae Limenitis camilla Шумска нимфа
Nymphalidae Limenitidinae Limenitis reducta Модро-црна нимфа
Nymphalidae Limenitidinae Neptis sappho Црнокафен траурец
Nymphalidae Limenitidinae Neptis rivularis Црн траурец
Nymphalidae Apaturinae Apatura metis
Nymphalidae Apaturinae Apatura ilia Мала преливка
Nymphalidae Apaturinae Apatura iris Светкава пеперуга
Nymphalidae Satyrinae Kirinia roxelana Шумска решеткарка
Nymphalidae Satyrinae Kirinia climene Темна решеткарка
Nymphalidae Satyrinae Pararge aegeria Шумска окатка
Nymphalidae Satyrinae Lasiommata megera Ѕидна окатка
Nymphalidae Satyrinae Lasiommata petropolitana Планинска окатка
Nymphalidae Satyrinae Lasiommata maera Голема окатка
Nymphalidae Satyrinae Coenonympha rhodopensis Родопска пустарка
Nymphalidae Satyrinae Coenonympha arcania Бисерна пустарка
Nymphalidae Satyrinae Coenonympha glycerion glycerion Костенлива пустарка
Nymphalidae Satyrinae Coenonympha leander Ливадска пустарка
Nymphalidae Satyrinae Coenonympha orientalis
Nymphalidae Satyrinae Coenonympha pamphilus Мала пустарка
Nymphalidae Satyrinae Pyronia (Pyronia) tithonus Жолта окатка
Nymphalidae Satyrinae Pyronia (Idata) cecilia
Nymphalidae Satyrinae Aphantopus hyperantus Темна окатка
Nymphalidae Satyrinae Maniola jurtina Сув лист
Nymphalidae Satyrinae Hyponephele lycaon Ливадска окатка
Nymphalidae Satyrinae Hyponephele lupinus Кафеава ливадска окатка
Nymphalidae Satyrinae Erebia ligea Голема еребија
Nymphalidae Satyrinae Erebia euryale Мала еребија
Nymphalidae Satyrinae Erebia epiphron Планинска еребија
Nymphalidae Satyrinae Erebia aethiops Летна еребија
Nymphalidae Satyrinae Erebia medusa Пролетна еребија
Nymphalidae Satyrinae Erebia alberganus Бадемоока еребија
Nymphalidae Satyrinae Erebia gorge Свиленкава еребија
Nymphalidae Satyrinae Erebia rhodopensis Родопска еребија
Nymphalidae Satyrinae Erebia ottomana Отоманска еребија
Nymphalidae Satyrinae Erebia cassioides cassioides Обична еребија
Nymphalidae Satyrinae Erebia pronoe Црнораба еребија
Nymphalidae Satyrinae Erebia melas Црна еребија
Nymphalidae Satyrinae Erebia oeme Сјајнооката еребија
Nymphalidae Satyrinae Erebia pandrose Ситнооката еребија
Nymphalidae Satyrinae Melanargia russiae Есперова шах-табла
Nymphalidae Satyrinae Melanargia galathea Шах-табла
Nymphalidae Satyrinae Melanargia larissa Балканска шах-табла
Nymphalidae Satyrinae Satyrus ferula Голем сатир
Nymphalidae Satyrinae Minois dryas Модроокат сатир
Nymphalidae Satyrinae Hipparchia (Hipparchia) fagi Шумска хипархија
Nymphalidae Satyrinae Hipparchia (Hipparchia) syriaca Источна хипархија
Nymphalidae Satyrinae Hipparchia (Parahipparchia) senthes Јужна хипархија
Nymphalidae Satyrinae Hipparchia (Parahipparchia) volgensis Балканска хипархија
Nymphalidae Satyrinae Hipparchia (Parahipparchia) semele
Nymphalidae Satyrinae Hipparchia (Neohipparchia) statilinus Есенска хипархија
Nymphalidae Satyrinae Hipparchia (Neohipparchia) fatua Белоточкеста хипархија
Nymphalidae Satyrinae Arethusana arethusa Есенски ливадар
Nymphalidae Satyrinae Brintesia circe Белопрутав шумник
Nymphalidae Satyrinae Chazara briseis Самотник
Nymphalidae Satyrinae Pseudochazara geyeri Сива азиска окатка
Nymphalidae Satyrinae Pseudochazara graeca Грчка окатка
Nymphalidae Satyrinae Pseudochazara cingovskii Чингова окатка
Nymphalidae Satyrinae Pseudochazara anthelea Белотрака окатка

Наводи уреди

  1. Македонска терминологија, Владимир Т. Крпач, Миријана Крпач, Станислава Лазаревска, Скопје 2008, МАНУ, ISSN 1409-5718

Поврзано уреди