Глогоњ е село на територијата на град Панчево во Војводина, Република Србија. Според пописот од 2011 година во селото живеат 3.012 жители.

Географија уреди

Селото се наоѓа во северозападниот дел од округот Град Панчево. Од градот е оддалечено 20км.

Демографија уреди

Според пописот од 2002 година во селото 3.178 жители. Населението во селото е воглавно српско, но има и доста Македонци населени после Втората светска војна.

Македонски родови во Глогоњ уреди

Во Глогоњ се населиле македонски родови од следните области и села во Македонија, населени во периодот од 1946 до 1956 година:

Кумановско

  • Ќипријановиќи (3 к.) и Бошковиќи (1 к.) доселени се од селото Алгуња; Николиќи (3 к.), Трајковиќи (2 к.), Јовановиќи (2 к.) и Јовановски (1 к.) доселени се од селото Арбанашко; Јовановиќи (1 к.) доселени се од селото Брзак; Ѓорѓевиќи (1 к.) доселени се од селото Врачевце; Станојковски (1 к.), Станојковиќи (1 к.), Величковиќи (2 к.), Бошковски (1 к.), Петковски (1 к.), Спасиќи (1 к.), Тасиќи (3 к.), Тасевски (1 к.), Николовски (1 к.), Митровиќи (1 к.), Цветковиќи (2 к.) и Младеновиќи (3 к.) доселени се од селото Дејловце; Пауновски (3 к.) доселени се од селото Доброшане; Јаќимовски (1 к.) и Николиќи (2 к.) доселени се од селото Долно Коњаре; Трајковски (1 к.), Трајковиќи (1 к.) и Станковски (1 к.) доселени се од селото Дренок; Јовчевски (2 к.), Станковиќи (3 к.), Димитријевиќи (1 к.), Арсиќи (1 к.), Јаќимовиќи (2 к.), Митровски (1 к.), Димковиќи (2 к.), Митровски (1 к.), Милковски (4 к.), Бојковиќи (1 к.), Ристиќи (1 к.), Симоновиќи (2 к.), Милошевски (1 к.), Додевски (3 к.), Анѓеловски (1 к.), Дафиќи (1 к.), Младеновиќи (1 к.) и Трајковски (2 к.) доселени се од селото Длабочица; Тахировски (3 к.) доселени се од Злокуќане; Пешевски (1 к.) доселени се од селото Карловце; Илијевски (1 к.), Алексиќи (1 к.), Владо (1 к.) и Дончо (1 к.) доселени се од селото Коинце; Антиќи (2 к.), Младеновиќи (2 к.) и Стојановски (1 к.) доселени се од селото Лопате; Брекиќи (1 к.), Јовиќи (2 к.) и Величковиќи (2 к.) доселени се од селото Љубодраг; Станојковиќи (1 к.) доселени се од селото Мегленце; Велковиќи (2 к.) и Нешковски (3 к.) доселени се од селото Малотино; Ѓоргевиќи (1 к.) доселени се од селото Матејче; Кипријановиќи (1 к.) доселени се од селото Мутилово; Јовановиќи (1 к.), Петрушевиќи (1 к.), Блажевски (1 к.), Петковиќи (3 к.), Тасевски (2 к.), Додиќи (1 к.), Стојан (1 к.), Благе (1 к.) и Тодор (1 к.) доселени се од селото Никуљане; Костиќи (3 к.), Филиповиќи (2 к.), Стаменовиќи (1 к.), Неделковиќи (3 к.), Савиќи (1 к.), Митиќи (1 к.), Јовановиќи (1 к.) и Печиќи (3 к.) последниот род е по уште поддалечно потекло од околината на Пирот (доселени како колонисти). Доселени се од Ново Село; Станојевиќи (1 к.), Стамевски (1 к.), Илиќи (1 к.), Петрушевиќи (1 к.), Максимовиќи (2 к.), Петковски (1 к.), Нашковски (1 к.), Антевски (1 к.), Филиповиќи (2 к.), Додевски (1 к.), Стошиќи (2 к.), Денковиќи (1 к.) и Бојковиќи (1 к.) доселени се од селото Пелинце; Мишиќи (1 к.), Спасиќи (1 к.), Смилковиќи (1 к.), Крстиќи (1 к.), Анѓеловски (2 к.), Митровиќи (3 к.), Ристовски (2 к.), Трајковиќи (2 к.), Петковиќи (2 к.), Равњански (2 к.), Стојановски (1 к.), Милошевиќи (1 к.), Тодоровски (2 к.), Голубовски (2 к.), Младеновиќи (1 к.), Голубовиќи (3 к.), Спасиќи (1 к.), Миленковиќи (1 к.), Михајловиќи (3 к.), Митиќи (1 к.), Трајковиќи (1 к.), Димовски (2 к.), Пешевски (1 к.), Ристиќи (2 к.), Трајковиќи (1 к.) и Петковиќи (1 к.) доселени се од селото Рамно; Алексиќи (1 к.) доселени се од селото Сопот; Николовски (2 к.) доселени се од селото Старо Нагоричане; Спасевски (2 к.) доселени се од селото Степанце; Трпковиќи (1 к.) доселени се од селото Сушево; Миленковиќи (2 к.), Китановски (1 к.), Стефановиќи (2 к.), Стаменковиќи (2 к.) и Цветановиќи (1 к.) доселени се од селото Табановце; Трајковиќи (1 к.), Тасиќи (1 к.), Петрушевиќи (1 к.), Велковиќи (2 к.), Стошиќи (1 к.), Стаменковиќи (1 к.), Велковиќи (1 к.), Ѓоргевиќи (3 к.), Спасиќи (2 к.) и Стаменковиќи (2 к.) доселени се од селото Тромеѓа. Некои се доселени во Тромеѓа како колинисти од околината на Пирот; Репач (1 к.), Јаковлевиќи (1 к.), Божичковиќи (1 к.) и Јанковиќи (1 к.) доселени се од селото Умин Дол; Томовски (1 к.), Станојковски (1 к.), Деспотовски (2 к.), Димковиќи (1 к.), Стојчевски (1 к.), Филиповски (1 к.) и Младен Челопечки (1 к.) доселени се од селото Челопек; Петрушевиќи (1 к.), Илиќи (1 к.), Николовски (1 к.), Ивановски (1 к.), Илиќи-Кожухари (1 к.), Маневски (1 к.) и Максимовски (2 к.) доселени се од Куманово. Последните два рода се ромски. Максимовиќи (2 к.) од Куманово.[1]

Кривопаланечко

  • Величковиќи (2 к.) и Младеновски (3 к.) доселени се од селото Добровница; Митевски (1 к.) доселени се од селото Дрење; Китановски (1 к.), Младеновски (1 к.), Митевски (3 к.) и Михајловски (1 к.) доселени се од селото Дурачка Река; Арсовски (1 к.), Милковски (1 к.), Алексиќи (1 к.), Цветкови (1 к.), Димитријевски (1 к.), Ѓоргевиќи (1 к.), Цветковиќи (1 к.), Петровиќи (1 к.), Цветковиќи (1 к.), Петковски (3 к.), Вучковски (1 к.) и Маринковиќи (1 к.) доселени се од селото Киселица; Јовановски (1 к.), Јовановски (2 к.), Петровиќи (1 к.), Јаќимовиќи (1 к.), Јаќимовиќи (3 к.) и Стојановиќи (2 к.) доселени се од селото Луке; Галевски (1 к.) доселени се од селото Огут; Јовановски (1 к.) и Николиќи (2 к.) доселени се од селото Осиче; Петковиќи (1 к.), Јовановиќи (1 к.), Јаќимовиќи (1 к.), Стаменковиќи (2 к.), Јовановиќи (2 к.) и Јаќимовиќи (3 к.) доселени се од селото Петралица; Јаќимовиќи (1 к.) и Додевски (1 к.) доселени се од селото Станча; Ристиќи (2 к.), Маџаровски (1 к.) и Ташковски (3 к.) доселени се од селото Трново.[1]

Скопско

  • Чакалови (2 к.) и Колариќи (1 к.) доселени се од селото Бањане; Анѓеловиќи (1 к.), Саво (1 к.), Чанкулови (1 к.) и Стојан (1 к.) доселени се од селото Бродец; Љотови (11 к.), Мрчковиќи (2 к.), Пишаљевиќи (2 к.), Маринковиќи (2 к.), Црничани (1 к.) и Гурмешевиќи (2 к.) доселени се од селото Горњане; Трајковиќи (3 к.), Тома (3 к.), Атанасковиќи (3 к.), Трајковиќи 2 (3 к.) и Димовски (1 к.) доселени се од селото Кучково; Левајковиќи (4 к.) доселени се од селото Мирковци; Стефковиќи (3 к.), Станковиќи (1 к.), Ѓаковиќи (1 к.) и Марковиќи (1 к.) доселени се од селото Побожје; Качаниклиќи (2 к.), Златановиќи (1 к.), Челиќи (1 к.), Путиќи (1 к.) и Урдаревиќи (1 к.) доселени се од селото Чучер-Сандево; Николовски (3 к.) доселени се од Скопје. Они се православни Роми.[1]

Охридско

  • Крстаноски (2 к.) доселени се од селото Ботун; Матески (3 к.), Блажески (1 к.), Дингоски (2 к.), Митрески (2 к.), Давид (1 к.) и Димитријески (1 к.) доселени се од селото Врбјани; Ѓокоски (2 к.), Нешоски (2 к.) и Новески (2 к.) доселени се од селото Годивје; Данески (1 к.) и Ѓоргијески (1 к.) доселени се од селото Лактиње; Димоски (3 к.) доселени се од селото Ново Село; Николоски (1 к.), Пижески (1 к.), Гегоски (2 к.) и Смилески (1 к.) доселени се од селото Сливово; Србиноски (2 к.) и Томе (1 к.) доселени се од селото Црвена Вода; Кипаризоски (1 к.) доселени се од Охрид.[1]

Струшко

  • Манески (1 к.) доселени се од селото Вевчани; Крстиќи (2 к.), Маркоски (1 к.), Секуловиќи (1 к.) и Маринкоски (1 к.) доселени се од селото Лабуништа; Петкоски (1 к.) доселени се од селото Локов; Маринковиќи (1 к.) и Крстиќи (1 к.) доселени се од селото Подгорци.[1]

Прилепско

Кратовско

Порече (општина Македонски Брод)

  • Секулоски (1 к.) доселени се од селото Црешнево; Боге (1 к.) доселени се од селото Крапа.[1]

Кичевско

  • Милески (1 к.) и Вељаноски (1 к.) доселени се од селото Попоец.[1]

Наводи уреди

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Трифуноски, Јован (1958). О послератном насељавању становништва из НР Македоније у три банатска насеља, Јабука, Качарево и Глогоњ. Нови Сад: Матица Српска.