Кратовско

појаснителна страница

Поимот Кратовско се употребува за приближно означување на местото на некој настан и значи дека се случило во околината на градот Кратово, т.е. место кое географски тежнее кон градот. Во зависност од административната поделба дефинирана со соодветна законска регулатива понекогаш се мисли на сите населени места кои потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Кратово, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Кратовско, но некогаш и не.

Поврзано

уреди