Струшко

појаснителна страница

Поимот Струшко се употребува за приближно означување на местото на некој настан и значи дека се случило во околината на градот Струга, т.е. место кое географски тежнее кон градот Струга. Во зависност од административната поделба дефинирана со соодветна законска регулатива понекогаш се мисли на сите населени места кои потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Струга, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Струшко, но некогаш и не.

Поврзано

уреди