Кичевско

појаснителна страница

Поимот Кичевско се употребува за приближно означување на местото на некој настан и значи дека се случило во околината на градот Кичево, т.е. место кое географски тежнее кон градот. Во зависност од административната поделба дефинирана со соодветна законска регулатива понекогаш се мисли на сите населени места кои потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Кичево, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Кичевско, но некогаш и не.

Поврзано

уреди