Список на Месјеови објекти

список на статии на Викимедија

Месјеови објекти — збир од астрономски објекти попишан од францускиот астроном Шарл Месје во неговиот „Каталог на маглини и ѕвездени јата“ (Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles), издаден за првпат во 1771, а последното дополнето издание е објавено (врз основа на набљудувањата на Месје) во 1966 г.[1]

Бидејќи Месје бил заинтерсиран да пронаоѓа само комети, составил список на некометни објекти кои го збунувале при ловот на комети. Овој список, составен заедно со неговиот помошник Пјер Мешен е наречен „Месјеов каталог“. Ова е еден од најпознатите списоци н аастрономски објекти, и многу од овие небесни тела и денес се наведуваат по нивниот Месјеов број.[2]

Во првото издание биле попишани 45 објекти, а во конечното издание на самиот Месје се наведени 103 објекти. Користејќи ги прибелешките во неговиот текст, извесни други астрономи додале уште објекти и така станале 110.

Месјеови објекти уреди

      Ѕвездено јато       Маглина              Друго

Месје NGC/IC Народно име Слика Вид на тело Оддалеченост (исг) Соѕвездие Привидна величина
M1[3] NGC 1952 Раковидна Маглина   остаток од супернова 6,3 Бик 9,0
M2[4] NGC 7089     збиено јато 36 Водолија 7,5
M3[5] NGC 5272     збиено јато 31 Ловечки Кучиња 7,0
M4[6] NGC 6121     збиено јато 7 Скорпија 7,5
M5[7] NGC 5904     збиено јато 23 Змија 7,0
M6[8] NGC 6405 јато Пеперутка   расеано јато 2 Скорпија 4,5
M7[9] NGC 6475 Птоломеево Јато   расеано јато 1 Скорпија 3,5
M8[10] NGC 6523 маглина Лагуна   јато со маглина 6,5 Стрелец 6,0
M9[11] NGC 6333     збиено јато 26 Змијоносец 9,0
M10[12] NGC 6254     збиено јато 13 Змијоносец 7,5
M11[13] NGC 6705 јато Дива Патка   расеано јато 6 Штит 7,0
M12[14] NGC 6218     збиено јато 18 Змијоносец 8,0
M13[15] NGC 6205 Големо збиено јато во Херкул   збиено јато 22 Херкул 5,8
M14[16] NGC 6402     збиено јато 27 Змијоносец 9,5
M15[17] NGC 7078 јато Пегаз   збиено јато 33 Пегаз 7,5
M16[18] NGC 6611 маглина Орел   јато со H II-подрачје 7 Змија 6,5
M17[19] NGC 6618 маглина Омега, Лебед, Потковица или Јастог   јато со H II-подрачје 5 Стрелец 6,0
M18[20] NGC 6613     расеано јато 6 Стрелец 8,0
M19[21] NGC 6273     збиено јато 27 Змијоносец 8,5
M20[22] NGC 6514 Триделна Маглина   јато со H II-подрачје 5,2 Стрелец 6,3
M21[23] NGC 6531     расеано јато 3 Стрелец 7,0
M22[24] NGC 6656 јато во Стрелец   збиено јато 10 Стрелец 5,1
M23[25] NGC 6494     расеано јато 4,5 Стрелец 6,0
M24[26] NGC 6603 ѕвезден облак во Стрелец   ѕвезден облак од Кумовата Слама 10,0 Стрелец 4,6
M25[27] IC 4725     расеано јато 2 Стрелец 4,9
M26[28] NGC 6694     расеано јато 5 Штит 9,5
M27[29] NGC 6853 маглина Тег   планетарна маглина 1,25 Лисица 7,5
M28[30] NGC 6626     збиено јато 18 Стрелец 8,5
M29[31] NGC 6913     расеано јато 7,2 Лебед 9,0
M30[32] NGC 7099     збиено јато 25 Јарец 8,5
M31[33] NGC 224 галаксија Адромеда   спирална галаксија 2.500 Андромеда 3,4
M32[34] NGC 221     џуџеста елиптична галаксија 2.900 Андромеда 10,0
M33[35] NGC 598 галаксија Триаголник   спирална галаксија 2.810 Триаголник 5,7
M34[36] NGC 1039     расеано јато 1,4 Персеј 6,0
M35[37] NGC 2168     расеано јато 2,8 Близнаци 5,5
M36[38] NGC 1960     расеано јато 4,1 Кочијаш 6,5
M37[39] NGC 2099     расеано јато 4,6 Кочијаш 6,0
M38[40] NGC 1912     расеано јато 4,2 Кочијаш 7,0
M39[41] NGC 7092     расеано јато 0,8 Лебед 5,5
M40[42]   Винеке 4   двојна ѕвезда WNC4 0,5 Голема Мечка 9,0
M41[43] NGC 2287     расеано јато 2,3 Големо Куче 4,5
M42[44] NGC 1976 маглина Орион   H II-подрачје 1,6 Орион 4,0
M43[45] NGC 1982 Демеранова Маглина   H II-подрачје
(дел од маглината Орион)
1,6 Орион 7,0
M44[46] NGC 2632 јато Јасли   расеано јато 0,6 Рак 3,7
M45[47]   Плејади   расеано јато 0,4 Бик 1,6
M46[48] NGC 2437     расеано јато 5,4 Крма 6,5
M47[49] NGC 2422     расеано јато 1,6 Крма 4,5
M48[50] NGC 2548     расеано јато 1,5 Водна Змија 5,5
M49[51] NGC 4472     елиптична галаксија 60.000 Девица 10,0
M50[52] NGC 2323     Реасеани јато 3 Еднорог 7,0
M51[53] NGC 5194, NGC 5195 галаксија Вител   спирална галаксија 37.000 Ловечки Кучиња 8,4
M52[54] NGC 7654     расеано јато 7 Касиопеја 8,0
M53[55] NGC 5024     збиено јато 56 Береникина Коса 8,5
M54[56] NGC 6715     збиено јато 83 Стрелец 8,5
M55[57] NGC 6809     збиено јато 17 Стрелец 7,0
M56[58] NGC 6779     збиено јато 32 Лира 9,5
M57[59] NGC 6720 маглина Прстен   планетарна маглина 2,3 Лира 8,8
M58[60] NGC 4579     пречкеста спирална галаксија 60.000 Девица 11,0
M59[61] NGC 4621     елиптична галаксија 60.000 Девица 11,5
M60[62] NGC 4649     елиптична галаксија 60.000 Девица 10,5
M61[63] NGC 4303   спирална галаксија 60.000 Девица 10,5
M62[64] NGC 6266     збиено јато 22 Змијоносец 8,0
M63[65] NGC 5055 галаксија Сончоглед   спирална галаксија 37.000 Ловечки Кучиња 8,5
M64[66] NGC 4826 галаксија Црно Око   спирална галаксија 12.000 Береникина Коса 9,0
M65[67] NGC 3623     пречкеста спирална галаксија 35.000 Лав 10,5
M66[68] NGC 3627     пречкеста спирална галаксија 35.000 Лав 10,0
M67[69] NGC 2682     расеано јато 2,25 Рак 7,5
M68[70] NGC 4590     збиено јато 32 Водна Змија 9,0
M69[71] NGC 6637     збиено јато 25 Стрелец 9,0
M70[72] NGC 6681     збиено јато 28 Стрелец 9,0
M71[73] NGC 6838     збиено јато 12 Стрела 8,5
M72[74] NGC 6981     збиено јато 53 Водолија 10,0
M73[75] NGC 6994     астеризам   Водолија 9,0
M74[76] NGC 628     спирална галаксија 35.000 Риби 10,5
M75[77] NGC 6864     збиено јато 58 Стрелец 9,5
M76[78] NGC 650, NGC 651 маглина Мал Тег   планетарна маглина 3,4 Персеј 10,1
M77[79] NGC 1068     спирална галаксија 60.000 Кит 10,5
M78[80] NGC 2068     расеана маглина 1,6 Орион 8,0
M79[81] NGC 1904     збиено јато 40 Зајак 8,5
M80[82] NGC 6093     збиено јато 27 Скорпија 8,5
M81[83] NGC 3031 Бодеова Галаксија   спирална галаксија 12.000 Голема Мечка 6,9
M82[84] NGC 3034 галаксија Пура   пречкеста спирална галаксија (?) 11.000 Голема Мечка 9,5
M83[85] NGC 5236 Јужна Вртимушка   пречкеста спирална галаксија 10.000 Водна Змија 8,5
M84[86] NGC 4374     леќеста галаксија 60.000 Девица 11,0
M85[87] NGC 4382     леќеста галаксија 60.000 Береникина Коса 10,5
M86[88] NGC 4406     леќеста галаксија 60.000 Девица 11,0
M87[89] NGC 4486     елиптична галаксија 60.000 Девица 11,0
M88[90] NGC 4501     спирална галаксија 60.000 Береникина Коса 11,0
M89[91] NGC 4552     елиптична галаксија 60.000 Девица 11,5
M90[92] NGC 4569     спирална галаксија 60.000 Девица 11,0
M91[93] NGC 4548     пречкеста спирална галаксија 60.000 Береникина Коса 11,0
M92[94] NGC 6341     збиено јато 26 Херкул 7,5
M93[95] NGC 2447     расеано јато 4,5 Крма 6,5
M94[96] NGC 4736     спирална галаксија 14.500 Ловечки Кучиња 9,5
M95[97] NGC 3351     пречкеста спирална галаксија 38.000 Лав 11,0
M96[98] NGC 3368     спирална галаксија 38.000 Лав 10,5
M97[99] NGC 3587 маглина Був   планетарна маглина 2,6 Голема Мечка 9,9
M98[100] NGC 4192     спирална галаксија 60.000 Береникина Коса 11,0
M99[101] NGC 4254     спирална галаксија 60.000 Береникина Коса 10,5
M100[102] NGC 4321     спирална галаксија 60.000 Береникина Коса 10,5
M101[103] NGC 5457 галаксија Вртимушка   спирална галаксија 27.000 Голема Мечка 7,9
M102[104] (не е утврдена со сигурност)[105]          
M103[106] NGC 581     расеано јато 8 Касиопеја 7,0
M104[107] NGC 4594 галаксија Сомбреро   спирална галаксија 50.000 Девица 9,5
M105[108] NGC 3379     елиптична галаксија 38.000 Лав 11,0
M106[109] NGC 4258     спирална галаксија 25.000 Ловечки Кучиња 9,5
M107[110] NGC 6171     збиено јато 20 Змијоносец 10,0
M108[111] NGC 3556     спирална галаксија 45.000 Голема Мечка 11,0
M109[112] NGC 3992     пречкеста спирална галаксија 55.000 Голема Мечка 11,0
M110[113] NGC 205     џуџеста елиптична галаксија 2.200 Андромеда 10,0
Месје NGC Народно име Слика Вид на тело Оддалеченост (исг) Соѕвездие Привидна величина

Ѕвездена карта на Месјеовите објекти уреди

 
Ѕвездена карта на Месјеовите објекти

Поврзано уреди

Наводи уреди

 1. „SEDS - База на Месјеови објекти“. Месјеовиот каталог. 10 ноември 2007. Архивирано од изворникот на 2011-09-04. Посетено на 2011-03-07. (англиски)
 2. „Првичниот Месјеов каталог од 1781 г.“. Првичниот Месјеов каталог од 1781 г. 10 ноември 2007. Архивирано од изворникот на 2012-06-29. Посетено на 2011-03-07. (англиски)
 3. Месје, Шарл (1771). „Месје 1“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 4. Месје, Шарл (1771). „Месје 2“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 5. Месје, Шарл (1771). „Месје 3“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 6. Месје, Шарл (1771). „Месје 4“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 7. Месје, Шарл (1771). „Месје 5“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 8. Месје, Шарл (1771). „Месје 6“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 9. Месје, Шарл (1771). „Месје 7“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 10. Месје, Шарл (1771). „Месје 8“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 11. Месје, Шарл (1771). „Месје 9“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 12. Месје, Шарл (1771). „Месје 10“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 13. Месје, Шарл (1771). „Месје 11“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 14. Месје, Шарл (1771). „Месје 12“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 15. Месје, Шарл (1771). „Месје 13“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 16. Месје, Шарл (1771). „Месје 14“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 17. Месје, Шарл (1771). „Месје 15“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 18. Месје, Шарл (1771). „Месје 16“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 19. Месје, Шарл (1771). „Месје 17“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 20. Месје, Шарл (1771). „Месје 18“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 21. Месје, Шарл (1771). „Месје 19“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 22. Месје, Шарл (1771). „Месје 20“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 23. Месје, Шарл (1771). „Месје 21“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 24. Месје, Шарл (1771). „Месје 22“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 25. Месје, Шарл (1771). „Месје 23“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 26. Месје, Шарл (1771). „Месје 24“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 27. Месје, Шарл (1771). „Месје 25“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 28. Месје, Шарл (1771). „Месје 26“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 29. Месје, Шарл (1771). „Месје 27“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 30. Месје, Шарл (1771). „Месје 28“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 31. Месје, Шарл (1771). „Месје 29“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 32. Месје, Шарл (1771). „Месје 30“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 33. Месје, Шарл (1771). „Месје 31“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 34. Месје, Шарл (1771). „Месје 32“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 35. Месје, Шарл (1771). „Месје 33“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 36. Месје, Шарл (1771). „Месје 34“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 37. Месје, Шарл (1771). „Месје 35“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 38. Месје, Шарл (1771). „Месје 36“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 39. Месје, Шарл (1771). „Месје 37“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 40. Месје, Шарл (1771). „Месје 38“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 41. Месје, Шарл (1771). „Месје 39“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 42. Месје, Шарл (1771). „Месје 40“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 43. Месје, Шарл (1771). „Месје 41“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 44. Месје, Шарл (1771). „Месје 42“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 45. Месје, Шарл (1771). „Месје 43“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 46. Месје, Шарл (1771). „Месје 44“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 47. Месје, Шарл (1771). „Месје 45“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 48. Месје, Шарл (1771). „Месје 46“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 49. Месје, Шарл (1771). „Месје 47“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 50. Месје, Шарл (1771). „Месје 48“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 51. Месје, Шарл (1771). „Месје 49“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 52. Месје, Шарл (1771). „Месје 50“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 53. Месје, Шарл (1771). „Месје 51“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 54. Месје, Шарл (1771). „Месје 52“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 55. Месје, Шарл (1771). „Месје 53“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 56. Месје, Шарл (1771). „Месје 54“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 57. Месје, Шарл (1771). „Месје 55“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 58. Месје, Шарл (1771). „Месје 56“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 59. Месје, Шарл (1771). „Месје 57“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 60. Месје, Шарл (1771). „Месје 58“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 61. Месје, Шарл (1771). „Месје 59“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 62. Месје, Шарл (1771). „Месје 60“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 63. Месје, Шарл (1771). „Месје 61“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 64. Месје, Шарл (1771). „Месје 62“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 65. Месје, Шарл (1771). „Месје 63“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 66. Месје, Шарл (1771). „Месје 64“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 67. Месје, Шарл (1771). „Месје 65“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 68. Месје, Шарл (1771). „Месје 66“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 69. Месје, Шарл (1771). „Месје 67“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 70. Месје, Шарл (1771). „Месје 68“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 71. Месје, Шарл (1771). „Месје 69“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 72. Месје, Шарл (1771). „Месје 70“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 73. Месје, Шарл (1771). „Месје 71“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 74. Месје, Шарл (1771). „Месје 72“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 75. Месје, Шарл (1771). „Месје 73“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 76. Месје, Шарл (1771). „Месје 74“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 77. Месје, Шарл (1771). „Месје 75“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 78. Месје, Шарл (1771). „Месје 76“. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 79. Месје, Шарл (1771). „Месје 77“. Посетено на 7 февруари 2009. (англиски)
 80. Месје, Шарл (1771). „Месје 78“. Посетено на 7 февруари 2009. (англиски)
 81. Месје, Шарл (1771). „Месје 79“. Посетено на 7 февруари 2009. (англиски)
 82. Месје, Шарл (1771). „Месје 80“. Посетено на 7 февруари 2009. (англиски)
 83. Месје, Шарл (1771). „Месје 81“. Посетено на 7 февруари 2009. (англиски)
 84. Месје, Шарл (1771). „Месје 82“. Посетено на 7 февруари 2009. (англиски)
 85. Месје, Шарл (1771). „Месје 83“. Посетено на 7 февруари 2009. (англиски)
 86. Месје, Шарл (1771). „Месје 84“. Посетено на 7 февруари 2009. (англиски)
 87. Месје, Шарл (1771). „Месје 85“. Посетено на 7 февруари 2009. (англиски)
 88. Месје, Шарл (1771). „Месје 86“. Посетено на 7 февруари 2009. (англиски)
 89. Месје, Шарл (1771). „Месје 87“. Посетено на 7 февруари 2009. (англиски)
 90. Месје, Шарл (1771). „Месје 88“. Посетено на 7 февруари 2009. (англиски)
 91. Месје, Шарл (1771). „Месје 89“. Посетено на 7 февруари 2009. (англиски)
 92. Месје, Шарл (1771). „Месје 90“. Посетено на 7 февруари 2009. (англиски)
 93. Месје, Шарл (1771). „Месје 91“. Посетено на 7 февруари 2009. (англиски)
 94. Месје, Шарл (1771). „Месје 92“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 95. Месје, Шарл (1771). „Месје 93“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 96. Месје, Шарл (1771). „Месје 94“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 97. Месје, Шарл (1771). „Месје 95“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 98. Месје, Шарл (1771). „Месје 96“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 99. Месје, Шарл (1771). „Месје 97“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 100. Месје, Шарл (1771). „Месје 98“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 101. Месје, Шарл (1771). „Месје 99“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 102. Месје, Шарл (1771). „Месје 100“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 103. Месје, Шарл (1771). „Месје 101“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 104. Месје, Шарл (1771). „Месје 102“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 105. Frommert, Christine; Kronberg (мај 1995). „Месје 102“. Usenet. Архивирано од изворникот на 2019-10-19. Посетено на 6 февруари 2009. (англиски)
 106. Месје, Шарл (1771). „Месје 103“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 107. Месје, Шарл (1771). „Месје 104“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 108. Месје, Шарл (1783). „Месје 105“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 109. Месје, Шарл (1783). „Месје 106“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 110. Месје, Шарл (1783). „Месје 107“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 111. Месје, Шарл (1783). „Месје 108“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 112. Месје, Шарл (1783). „Месје 109“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)
 113. Месје, Шарл (1783). „Месје 110“. Посетено на 8 февруари 2009. (англиски)

Надворешни врски уреди

Македонски уреди

Англиски уреди