Ѕвездено јато

Ѕвездено јато или ѕвезден облак е група од ѕвезди кои се наоѓаат во гравитациска граница. Се разликуваат два вода на ѕвездени јата: збиено јато се група од стотици илјади многу стари ѕвезди, додека расеаното јато обично содржи помалку од неколку стотици членови, кои се многу млади.

Ѕвездено јато Новогодишна Елка.

Надворешни врскиУреди