Ѕвездено јато или ѕвезден облак е група ѕвезди кои се наоѓаат во гравитациска граница. Се разликуваат два вида ѕвездени јата: збиено јато се група од стотици илјади многу стари ѕвезди, додека расеаното јато обично содржи помалку од неколку стотици членови, кои се многу млади.

Ѕвездено јато Новогодишна Елка.

Надворешни врски уреди