Скопско астрономско друштво

Скопското астрономско друштво (САД) е здружение на граѓани - љубители на астрономијата, од различна возраст и националност. Основано е со Основачкото собрание одржано на 10 декември 1998 во Скопје.

Логото на друштвото

Целите и определбите на друштвото се ширење и популаризација на астрономијата како наука и обединување на сите љубители на астрономијата во нивната заедничка потрага по повеќе знаење, дружење и ведро небо.

Надворешни врски

уреди