Орионовата Магла снимена од вселената.

Орион — огромна маглина со сјаен правилв гас во Млечниот Пат каде се создаваат нови ѕвезди. Во оваа маглина се наоѓаат сјајни ѕвезди многу помлади од Сонцето и некои протоѕвезди, каде се уште не почнале нуклеарните реакции.