Серска група (Серчани или Санданисти) — една од поголемите групации на т.н Левица или радикално - реформска струја [1][2].

Македонска револуционерна
организација (МРО)
Печат на Македонскиот комитет
Од лево кон десно: Чудомир Кантарџиев, Стоју Хаџиев, Јане Сандански, Георги Скрижовски, непознат
Извештај од Балугџиќ: проглас од групата Санданисти со кој се закажува вонреден конгрес со цел да се одвои од групата на Влахов, кој сè повеќе се става во служба на Младотурците. (Солун 4 март 1910)

Серчани биле фракција на Македонската револуционерна организација која се групирала околу раководителот на Серскиот револуционерен округ, Јане Сандански.

Тие ја претставувале главнината на т.н радикалнa - реформска струја [2], која во постарата литература се нарекува левица [3], а во поновата како демократско-реформско крило или децентралисти, кои се залагаат за децентрализација на Македонската револуционерна организација. Групацијата се појавила по Илинденското востание кога се поставило прашањето за идната дејност и поставеност на Организацијата.

Идеологија

уреди
Дел од темата „Јане Сандански
 

Целта на оваа струја била: одбрана, односно воспоставување територијална целост на Македонија со оружено дејствување, создавање македонска држава со легално политичко дејствување или со оружена ослободителна борба како крајно средство.

види: Радикална-реформска струја

Извори

уреди
  1. Следъ Илинденското възстание, Том II
  2. 2,0 2,1 Христо Силянов, "Освободителнитѣ борби на Македония", том II Следъ Илинденското възстание, Издателство на Илинденската организация, София, 1943. (бугарски)
  3. Историја на македонскиот народ, книга втора, издава нип Нова Македонија - заедница за издавачка дејност, книги, периодика и публицистика - Скопје, Скопје, 1969 година