Устав на ВМОРО

Уставот на ВМОРО е уставо - статутарен акт на Македонската револуционерна организација, донесен на Рилскиот конгрес во 1905 година.

Дел од темата
Македонска револуционерна организација
Печат на Македонскиот комитет

ОсобеностиУреди

 
Уставот на ВМОРО

Со овој устав организацијата формално - правно е именувана во Внатрешна македоно - одринска револуционерна организација. Уставот се состои од 18 члена поделени во 5 глави.

Во првата глава е регулирана целта на организацијата, член 1 - 2, во втората глава - средставата, член 3, во третата глава се составот и устројството, член 4 - 15, четврта глава - матерјални средства, член 16, и во петтата глава се казните член 17 - 18 [1].

Оваа статија се однесува на Македонската револуционерна организација која во еден период се нарекувала и како ВМОРО и тоа почнувајќи од овој устав и затоа не треба да се меша со ВМРО (Автономистичка) бидејќи таа егзистира во други услови и во друго време.

Некои членовиУреди

 
Уставот на ВМОРО од 1905 година (кликнете за да го отворите во целост)

Член 1Уреди

ВМОРО има за цел да ги сплоти во една целина сите назадоволни елементи во Македонија и Одринско, без разлика на народност за извојување политичка автономија на тие две области.

Член 2Уреди

Организацијата им се спротиставува на стремежитер за делба и завладување на тие области од која и да е држава.

Член 3Уреди

За отстранување на таа цел организацијата се бори против шовинистичките пропаганди и национални расправи кои го цепат и омаловажуват населението во неговата борба против општиот непријател, дејствува за внесување на револуционерен дух и сознание и ги употребува сите средства и усилби за поскорешно и понавремено вооружување. Таа се грижи за културното и економското издигнување на организираното население и ја потпомага неговата легална борба против турската власт.

УставУреди

НаводиУреди

  1. Уставот на ВМOРО на викиизвор