Битка кај Аржинското блато

Битката кај Аржинското блато е борба на здружените чети на Македонската револуционерна организација со турската војска кај селото Аматово, Кукушко.

Битката

уреди

Во јули 1903 година турската војска која се состоела од три баталјони (2 000 војници) ги обиколила здружените чети ( околу 110 - 115 четници) на Крсто Асенов, Трајко Јотов, Гоце Нисторов и Гоно Бигинин. Четите биле во опседнти 20 дена по што успеале да се извлечат без загуби на 3/4 јули 1903 година пред да започне артилерискиот напад [1].

Извори

уреди
  1. Ванчо Ѓорѓиев, Смрт или Слобода, Македонското револуционерно националноослободително движење во Солунскиот вилает, Табернакул, Институт за историја-Филозофски факултет, Скопје, 2003

Предлошка:МРО