Тајна полиција на МРО

Тајната полиција на МРО е составен дел од структурата на Организацијата. При секој селски, околиски и окружен комитет постоела тајна полиција [1][2]. Таа се состоела од две одделенија:

  • Истражно одделение
  • Казнено одделение
Македонска револуционерна
организација (МРО)
Печат на Македонскиот комитет

Истражно одделенние уреди

На чело на истражното одделение стоел раководител кои бил поставуваан од страна на претседателот на комитететот.

Раководителот давал заклетва дека верно ќе ги извршува своите задачи и притоа избираал тројца помошници кои не се познавале меѓу себе.

Тие давале заклетва пред раководителот.

Задачата на истражното одделение се состоела од следење на поведението на членовите, поведението на македонското и останатото население, како и следење на активноста на јавната и тајна османска полиција, и известување на комитетот за таквата активност [2].

Казнено одделение уреди

На чело на казненото одделение исто така стоел раководител кој бирал свои тројца помошници [2].

Главана задача на казненото одделение се состоела од спроведување на казните, првенствено смртните, а извршителите на казните биле бирани со ждрепка.

Членовите на тајната полиција биле вооружени со револвер и кама, а во акција и со два револвери [2].

Извори уреди

  1. Устав на ТМОРО
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 s: Прв правилник на Македонската револуционерна организација

Надворешни врски уреди