Предлошка:Македонска револуционерна организација

Македонска револуционерна
организација (МРО)
Печат на Македонскиот комитет