Премиер на Монголија

Премиерот на Монголија е највисоката функција во политичко-општествениот живот на Монголија. Тој е главен на монголската влада и монголскиот кабинет на министри. Премиоерот е назначен од Парламентот, и може да се замени со гласање на недоверба.

Монголија

Оваа статија е дел од темата:
Политика на МонголијаПремиери на Монголија

уреди
Премиери на Монголија од 1919 до денес
# Име Почеток на мандат Завршување на мандат Партија
Премиери
1 Саин Нојон Хан Шириндамбин Намнансурен Ноември 1912 Април 1919 нема
2 Хатанбатар Магсарџав 15 февруари 1921 13 март 1921 нема
3 Дамбин Чагдарјав 13 март 1921 16 април 1921 МНРП
4 Догсомин Бодо 16 април 1921 7 јануари 1922 МНРП
5 Џалханз Хитагт Содномин Дамдинбазар 3 март 1922 23 јуни 1923 МНРП
Претседател на Советот на Народни Комесари
6 Балингин Церендорџ 28 септември 1923 13 февруари 1928 МНРП
7 Анандин Амар, за првпат 21 февруари 1928 27 април 1930 МНРП
8 Ценгелтин Џигџидџав 27 април 1930 2 јули 1932 МНРП
9 Пелџидин Генден 2 јули 1932 2 март 1936 МНРП
10 Анандин Амар, по вторпат 22 март 1936 7 март 1939 МНРП
Претседател на Советот на министри
11 Хорлогин Чојбалсан 24 март 1939 26 јануари 1952 МНРП
12 Јумџагин Цеденбал 26 јануари 1952 11 јуни 1974 МНРП
13 Џамбин Батмонх 11 јуни 1974 12 декември 1984 МНРП
14 Думагин Содмон 12 декември 1984 21 март 1990 МНРП
Премиери
15 Шаравин Гунгадорџ 21 март 1990 11 септември 1990 МНРП
16 Дашин Бјамбасурен 11 септември 1990 21 јули 1992 МНРП
17 Пунцагин Џасрај 21 јули 1992 19 јули 1996 МНРП
18 Мендсајхани Енхсајхан 19 јули 1996 23 април 1998 Демократска Партија
19 Цахијагин Елбегдорџ, првпат 23 април 1998 9 декември 1998 Демократска Партија
20 Џанлавин Наранцацралт 9 декември 1998 22 јули 1999 Демократска Партија
Нијам-Осорин Туја (само извршување) 22 јули 1999 30 јули 1999 Демократска Партија
21 Ринчинниајамин Амарџаргал 30 July, 1999 26 July, 2000 Демократска Партија
22 Намбарин Енхбајар 26 јули 2000 20 август 2004 МНРП
23 Цахијагин Елбегдорџ, вторпат 20 август 2004 13 јануари 2006 Демократска Партија
24 Мијеегомбин Енхболд 25 јануари 2006 22 ноември 2007 МНРП
25 Санџагин Бајар 22 ноември 2007 денес МНРП

Водачи на Монголската Народна Револуционерна Партија, 1932-1990

уреди