Политика на Монголија


Политиките на Монголија се одвиваат во рамките на полу-претседателска репрезентативна демократска република со повеќепартиски систем. Извршната власт е во рацете на владата на Монголија. Законодавната власт е во рацете на двете институции владата и парламентот на Монголија. Судскиот систем е независен од двете напоменати.

Монголија
State emblem of Mongolia.svg

Оваа статија е дел од серијалот:
Политика на Монголијадруги земји
 Портал „Политика“