Устав на Монголија


Уставот на Монголија е усвоен на 3 јануари 1992 година, а насила стапи на 12 февруари и траеше од 1992 до 2001 година. Новиот устав основа парламентарна демократија во Монголија, загарантирана слобода на религија, човекови права, слободен транспорт на стока и луѓе итн. Тоа е највисокиот правен акт и беше напишан по монголската демократска револуција. Со овој документ се икуна Народна Република Монголија. Претходни устави на Монголија датираат од 1924, 1940 и 1960 година.

Монголија

Оваа статија е дел од темата:
Политика на МонголијаНадворешни врски уреди