Политички партии во Монголија

список на статии на Викимедија


Политчките партии во Монголија го изразуваат плурализмот и парламентарната демократија во државата. Во Монголија постојат осум поголеми политички партии меѓу кои,

Монголија

Оваа статија е дел од темата:
Политика на МонголијаПоранешни партии

уреди