Претседател на Монголија

Претседателот на Монголија е шеф на државата и прв човек во Монголија. Уставот на Монголија гарантира полупретседателски систем, па поради тоа во голем дел функцијата му е церемонијална и има мала политичка моќ.

Монголија

Оваа статија е дел од темата:
Политика на МонголијаПретседатели на Монголија уреди

Претседатели од 1924 до денес
Име Запонат мандат Завршен мандат Партија
Претседател на Големиот Државен Хурал
1 Навандорџин Џадамба 28 ноември 1924 29 ноември 1924 МНРП
Претседател на претседателството на Големиот Дртжавен Хурал
2 Пелзидин Генден 29 ноември 1924 15 ноември 1927 МНРП
3 Џамцангин Дамдинсурен 16 ноември 1927 23 јануари 1929 МНРП
4 Хорлогин Чојбалсан 24 јануари 1929 27 април 1930 МНРП
5 Лосолин Лаган 27 април 1930 2 јули 1932 МНРП
6 Анадин Амар 2 јули 1932 22 март 1936 МНРП
7 Дансрабилегин Догсом 22 март 1936 9 јули 1939 МНРП
(Без претседател) 9 јули 1939 6 јули 1940
8 Гончигин Бумценд 6 јули 1940 23 септември 1953 МНРП
Претседател на Претседателството на Големиот Државен Хурал (од 7 јули 1960, Народниот Голем Хурал)
Сухбатарин Јанџма (извршување само) 23 септември 1953 7 јули 1954 МНРП
9 Џамцарангин Самбу 7 јули 1954 20 мај 1972 МНРП
Цаганламин Дугерсурен (извршување само) 20 мај 1972 29 јуни 1972 МНРП
Сономин Лувсан (извршување само) 29 јуни 1972 11 јуни 1974 МНРП
10 Јумџагин Цеденбал 11 јуни 1974 23 август 1984 МНРП
Ниамин Џагварал (извршување само) 23 август 1984 12 декември 1984 МНРП
11 Џамбин Батмонх 12 декември 1984 21 март 1990 МНРП
Претседатели
12 Пунсалмагин Очирбат 21 март 1990 20 јуни 1997 МНРП
13 Нацагин Багабанди 20 јуни 1997 24 јуни 2005 МНРП
14 Намбарин Енхбајар 24 јуни 2005 18 јуни 2009 МНРП
15 Цахијагин Елбегдорџ 18 јуни 2009 (денес) ДПМ