Јаглероден диоксид

хемиско соединение

Јаглероден диоксид (хемиска формула: CO2) — хемиско соединение составено од два кислородни атоми и еден атом на јаглерод. Тоа е гас при стандардни услови за температура и притисок и во таа состојба го има во Земјината атмосфера.

Јаглероден диоксид
Structural formula of carbon dioxide with a bond length
Spacefill model of carbon dioxide
Ball and stick model of carbon dioxide
Sample of solid carbon dioxide or "dry ice", pellets
Систематско име Dioxidocarbon
Назнаки
124-38-9 Yes check.svgОк
ATC код V03AN02
ChemSpider 274 Yes check.svgОк
EC-број 204-696-9
Jmol-3D слики Слика
Слика
MeSH Carbon+dioxide
PubChem 280
RTECS број FF6400000
UNII 142M471B3J Yes check.svgОк
UN број 1013
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Изглед Безбоен гас
Мирис Odorless
Густина 1.562 g/mL (solid at 1 atm and −78.5 °C)
0.770 g/mL (liquid at 56 atm and 20 °C)
1.977 g/L (gas at 1 atm and 0 °C)
Точка на топење
Точка на вриење
1.45 g/L at 25 °C, 100 kPa
Киселост (pKa) 6.35, 10.33
Индекс на прекршување (nD) 1.1120
Вискозност 0.07 cP at −78 °C
Диполен момент zero
Структура
Геометрија на молекулата linear
Штетност
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
 
Слични супстанци
Други анјони Carbon disulfide
Carbon diselenide
Друг(и) катјон(и) Silicon dioxide
Germanium dioxide
Tin dioxide
Lead dioxide
Слични carbon oxides Carbon monoxide
Carbon suboxide
Dicarbon monoxide
Carbon trioxide
Слични супстанци Carbonic acid
Carbonyl sulfide
 Yes check.svgОк(што е ова?)  (завери)
Освен каде што е поинаку назначено, податоците се однесуваат за материјалите во нивната стандардна состојба (при 25 ° C, 100 kPa)
Наводи

Јаглеродот диоксидот е гас без боја и мирис. Потежок е од воздухот и не гори. Овие својства на јаглеродниот диоксид се причина тој да се употребува за гаснење на пожари. Јаглеродниот диоксид малку се раствора во вода при што реагира со неа образувајќи јаглеродна киселина. Таа е непостојана и се разложува во вода. Поради тоа, јаглеродниот диоксид се употребува во газирани пијалаци.

Растенијата го користат јаглеродниот диоксид од воздухот, трансформирајќи го во органски материи, а при тоа ослободувајќи кислород. Животните и луѓето го користат кислородот во процесот на дишење, при што ослободуваат јаглероден диоксид. Овој процес се одвива постојано и е основа за животот на Земјата.

СоздавањеУреди

Јаглеродниот диоксид се создава од различни извори, меѓу кои и вулкански ерупции, разградувањето на органската материја и од процесот на дишење кај живите организми. Исто така, тој се произведува и од ферментацијата на некои микроорганизми и од клеточното дишење. Растенијата го користат јаглеродниот диоксид при фотосинтезата, користејќи го притоа и кислородот за да синтетизираат јаглехидрати. По ова, растенијата испуштаат кислород во атмосферата, кој е исклучително важен за респирацијата кај хетеротрофните организми, притоа формирајќи циклус. Јаглеродниот диоксид го има во мали концентрации во атмосферата. Тој е главна состојка на јаглеродниот циклус.

ГалеријаУреди

ПоврзаноУреди