Шеќерот, сухроза или сахароза, претставува бел кристал на тврд дисахарид. Луѓето најчесто ја избираат сухрозата како средство за менување на вкус или карактеристики (чувство во уста, одржување и текстура) на течности и храна. Шеќерот што се произведува комерцијално се прави од шеќерна трска или шеќерно цвекло.

Зголемување на кристали на рафиниран шеќер
Зголемување на типичен шеќер

„Простите“ шеќери, или моносахаридите (како глукоза), содржат енергија која биолошките клетки ја користат и трошат. Во просечна список на состојки, секој збор што завршува со „оза“ најверојатно претставува вид на шеќер.

За информации за други типови на шеќери, погледнете ги моносахаридите и дисахаридите.

Од готвачки аспект, шеќерот ги прави работите слатки, што е еден од примарните човекови вкусови.

Шеќерот како тема во уметноста и во популарната култураУреди

Шеќерот се јавува како тема во бројни дела во уметноста и во популарната култура, како:

НаводиУреди