Метангас (при стандардни услови) со хемиска формула CH4 и претставува најпростиот јаглеводород. Чистиот метан е без мирис, но во комерцијалната употреба тој се меша со мали количини на мириси, како што е сулфурното соединение етил меркаптан за да се детектираат шуплини во одредени материјали.

Метан
Назнаки
74-82-8 Н
ChemSpider 291
3Д-модел (Jmol) Слика
PubChem 297
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Изглед Безбоен гас
Густина 0,717 кг/м3, гас
415 кг/м3 течност
Точка на топење
Точка на вриење
3,5 mg/100 mL (17 °C)
Опасност
Безбедност при работа:
Главни опасности
Highly flammable (F+)
NFPA 704
1
4
0
Температура на запалување {{{value}}}
Слични супстанци
Слични алкани етан, пропан
Слични супстанци метанол, хлорометан, мравја киселина, формалдехид
Дополнителни податоци
Освен ако не е поинаку укажано, податоците се однесуваат на материјалите во нивната стандардна состојба (25 °C, 100 kPa)
Наводи

Како главна состојка на земниот гас, метанот е значајно гориво. Со согорувањето на една молекула на метан во присуство на кислород се ослободува една молекула на јаглерод диоксид и две молекули на H2O (вода):

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Метанот е гас кој учествува во феноменот на стаклена градина. За преку 100 години, тој има глобален затоплувачки потенцијал 23 (IPCC Third Assessment Report), т.е. преку 100 години секој kg од CH4 ја загрева Земјата 23 пати како истата маса на CO2.

Земјиниот плашт содржи големи количества на метан и е негов главен резервоар. Големи количини на метан се емитуваат во атмосферата преку вулканите кои се поврзани со подлабоките слоеви на Земјата или се создаваат по пат на анаеробното дишење (биогас).

Метанот има голема вредност на термодинамичката стабилност. На собна температура и притисок тој е безбоен, безмирисен гас. Има точка на вриење −162°C на притисок од 1 атмосфера и е запалив.

Надворешни врски уреди

Поимот methane во Викиречникот, слободниот речник.