Отвори го главното мени

Воздухот е гасовита материја составена претежно од азот (78%), кислород (21%); останатиот 1% го сочинуваат материи како јаглероден диоксид, водород, хелиум, водна пареа и други. Воздухот е неопходен за опстанок на животот на Земјата. Најважен елемент на воздухот за одржување на животот на Земјата е кислородот. Него го користат и растенијата и животните. Животните и човекот не можат да издржат без воздух повеќе од неколку минути. Растенијата, низ процесот фотосинтеза, се најголеми производители на кислород. Водните алги и фитопланктоните се исто така производители на кислород, но со помал интензитет. Уништувањето на шумите и загадувањето на воздухот и водите се фактори кои ја зголемуваат опасноста од намалување на кислородот.

Воздухот како тема во уметноста и во популарната култураУреди

Воздухот како тема во книжевностаУреди

Воздухот како тема во музикатаУреди

  • „Вечерва во воздухот“ (In the air tonight) - песна на британскиот пејач „Фил Колинс“ (Phil Collins) од 1981 година.[3]
  • „Воздухот што го дишам“ (The air that I breathe) - песна на американската група „Холис“ (The Hollies) од 1974 година.[4]
  • „Воздух“ (Air) - песна на американската група „Токинг хедс“ (Talking Heads) од 1979 година.[5]
  • „Тенкиот воздух“ (The Thin Air) - песна на британската рок-група „Магазин“ (Magazine) од 1979 година.[6]

НаводиУреди

  1. „Белешка на составувачот на изборот“, во: Андре Бретон, Рајот не е наполно загубен. Скопје: Култура, 1989, стр. 104.
  2. Бранко Миљковиќ, Избор. Скопје: Мисла, Култура и Македонска книга, 1988, стр. 70.
  3. YouTube, Phil Collins - In The Air Tonight (Official Music Video) (пристапено на 15.1.2017)
  4. YouTube, The Hollies "The Air That I Breathe" (пристапено на 15.1.2017)
  5. YouTube, Talking Heads - Air (HQ) (пристапено на 15.1.2017)
  6. DISCOGS, Magazine ‎– Secondhand Daylight (пристапено на 18.3.2018)