Артериите[1][2] се мускулни органи низ кои циркулира крвта или лимфата. Тоа се еластични крвни садови коишто ја транспортираат крвта од срцето до секое ткиво од телото на животните (со исклучок на белодробната артерија). При контракција на срцето, крвта низ артериите се движи како еден пулсен бран, притоа намалувајќи ја својата брзина како што се оддалечува од срцето (односно се намалува крвниот притисок). Ваквото движење на крвта низ артериите во голема мера е условено од еластичноста.

Најголемата артерија во телото на човекот е аортата, додека најмали артерии се артериолите.

Артериите од големиот крвоток секогаш носат оксидирана крв, а оние од малиот - редуцирана. Во артериите не се среќаваат клапи (залистоци) како што е случај кај вените.

Во текот на животот, како резултат од обилна масна исхрана, доаѓа до натрупување на масни материи во артериите, при што тие се затнуваат, појава позната како атеросклероза.

Наводи

уреди