ATC-кодот V03 — „Сите други терапевтски продукти“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата V03 е дел од анатомската група V Разно.[1]

ATC кодови
V Разно
V01 Алергени
V03 Сите други терапевтски продукти
V04 Дијагностички агенси
V06 General nutrients
V07 All other non-therapeutic products
V08 Контрастни медиуми
V09 Дијагностички радиофармацевтици
V10 Терапевтски радиофармацевтици
V20 Хируршки преврски

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QV03...[2] ATCvet кодовите без соодветни човечки АТС кодови се цитирани со почетни Q во следниов список.

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

V03A Сите други терапевтски производи

уреди
V03AB01 Ипекакуана
V03AB02 Налорфин
V03AB03 Едетати
V03AB04 Пралидоксим
V03AB05 Преднизолон и прометазин
V03AB06 Тиосулфат
V03AB08 Натриум нитрит
V03AB09 Димеркапрол
V03AB13 Обидоксим
V03AB14 Протамин
V03AB15 Налоксон
V03AB16 Етанол
V03AB17 Метилтиониниум хлорид
V03AB18 Калиум перманганат
V03AB19 Физостигмин
V03AB20 Бакар сулфат
V03AB21 Калиум јодид
V03AB22 Амил нитрит
V03AB23 Ацетилцистеин
V03AB24 Дигиталис антитоксин
V03AB25 Флумазенил
V03AB26 Метионин
V03AB27 4-диметиламинофенол
V03AB29 Холинестераза
V03AB31 Берлинско сино
V03AB32 Глутатион
V03AB33 Хидроксокобаламин
V03AB34 Фомепизол
V03AB35 Сугамадекс
V03AB36 Фентоламин
QV03AB90 Атипамезол
QV03AB91 Сармазенил
QV03AB92 Дипренорфин
QV03AB93 Јохимбин
QV03AB94 Толазолин
V03AC01 Дефероксамин
V03AC02 Деферипрон
V03AC03 Деферасирокс

V03AE Лекови кои се користат во третман на хиперкалемија и хиперфосфатемија

уреди
V03AE01 Полистирен сулфонат
V03AE02 Севеламер
V03AE03 Лантан карбонат
V03AE04 Калциум ацетат и магнезиум карбонат
V03AE05 Сукроферик оксихидроксид
V03AE06 Колестилан
V03AE07 Калциум ацетат
V03AE08 Фери цитрат

V03AF Детоксифицирачки агенси за антинеопластичен третман

уреди
V03AF01 Месна
V03AF02 Дексразоксан
V03AF03 Калциум фолинат
V03AF04 Калциум левофолинат
V03AF05 Амифостин
V03AF06 Натриум фолинат
V03AF07 Разбуриказа
V03AF08 Палифермин
V03AF09 Глукарпидаза
V03AF10 Натриум левофолинат
V03AF11 Аргинин и лизин

V03AG Лекови за третман на хиперкалцемија

уреди
V03AG01 Натриум целулоза фосфат

V03AH Лекови за третман на хипогликемија

уреди
V03AH01 Диазоксид

V03AK Ткивни адхезиви

уреди

V03AM Лекови за емболизација

уреди

V03AN Медицински гасови

уреди
V03AN01 Кислород
V03AN02 Јаглерод диоксид
V03AN03 Хелиум
V03AN04 Азот
V03AN05 Медицински воздух

V03AX Други терапевтски производи

уреди
V03AX02 Налфурафин
V03AX03 Кобицистат

V03AZ Нервни депресанти

уреди
V03AZ01 Етанол

Наводи

уреди
  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.