Хемиска формула — начин на изразување информации поврзани со атомите кои образуваат одредено хемиско сооединение и како врската на тие атоми се менува при одредена хемиска реакција. За молекуларно соединение познат е поимот молекуларна формула која пак го одредува елементот по неговиот хемиски симбол и го кажува бројот на атоми на секој елемент најден во секоја одвоена молекула од тоа соединение.

Хемиска формула на алуминиум сулфатот
Структурна формула на бутанот

Поврзано уреди

Наводи уреди